Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

14 april 2020

Mag je als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

De uitbraak van het coronavirus en de financiële gevolgen voor ondernemers brengt de nodige vragen met zich mee. Bijvoorbeeld, mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Of, mag je als werkgever een verlofaanvraag intrekken?


Mag een werknemer een verlofaanvraag intrekken?

Kan jouw werknemer een verzoek doen om een geplande vakantie in te trekken en deze later in het jaar op te nemen? Als uitgangspunt geldt dat verlof wordt vastgesteld naar de wens van de werknemer. Een werknemer mag de werkgever dus verzoeken om een inplande vakantie in te trekken. Het is echter aan jjou als werkgever om te besluiten of je dat verzoek ook honoreert. Je bent niet verplicht hierin mee te gaan. Indien je op dit moment veel werk heeft, zal het weinig problemen opleveren om akkoord te gaan met het intrekken van het toegekende verlof. Het is echter aan jou als werkgever hierover een uitspraak te doen. Let wel, het inleveren (terugtrekken) van de vakantie kan op een ander moment in het jaar leiden tot te weinig personeel omdat iedereen dan tegelijk met vakantie gaat.

Let op!
Ga altijd in overleg met elkaar om dit soort zaken met elkaar te bespreken.

Kun je de verlofaanvraag intrekken?

Je kunt op jouw beurt, mits je daar zwaarwichtige redenen voor kan aanvoeren (drukte, ziekte collega's), na overleg met de werknemer het verlof intrekken. Wel moet je in die situatie de kosten die de werknemer maakt door de wijziging van het tijdvak van de vakantie, vergoeden. Hierbij valt te denken aan annuleringskosten.

Andere oplossing?

Je mag dus niet al te snel overgaan tot het intrekken van de verlofaanvraag. Je zult moeten kijken of er andere manieren zijn om de plotselinge drukte het hoofd te bieden. Hierbij valt te denken aan de inzet van oproepkrachten.

Vakantiedagen vervallen niet

Indien jouw werknemer door het intrekken van de verlofaanvraag verder niet in de gelegenheid wordt gesteld om zijn eventuele nog openstaande tegoed aan wettelijke vakantiedagen over 2019 vóór 1 juli 2020 op te nemen, komen deze wettelijke vakantiedagen niet te vervallen. De werknemer moet dan alsnog gelegenheid krijgen deze dagen op een ander moment op te nemen.

Samenvattend

Zoals al is aangegeven, is de werknemer leidend waar het gaat om het bepalen wanneer hij vakantie wil opnemen. Je kunt de werknemer hiertoe niet verplichten. Uiteraard kun je het aan de werknemer vragen, maar de werknemer hoeft hier niet op in te gaan.

Let op!
Op ADV-uren is de vakantiewetgeving niet van toepassing. Het is daarom van belang na te gaan wat er schriftelijk is afgesproken over ADV-uren. Mogelijk is schriftelijk bepaald dat de werkgever het recht heeft ADV-uren in te plannen.

Heb je vragen over corona en jouw werknemers? Wij adviseren u graag. Neem dan gerust contact met ons op.

Disclaimer

Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door jou worden gelezen.

Visionplanner

Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.

Bianca Langedijk

Controleleider

Werknemer ontslaan? Eerst verbetertraject aanbieden

04-08-2020

Een medewerker ontslaan vanwege niet goed functioneren kan niet zomaar. Je moet eerst een verbetertraject aanbieden en met de desbetreffende medewerker aan de slag om zijn of haar functioneren te verbeteren.

Duurzame inzetbaarheid/verzuim

Met duurzame inzetbaarheid en verzuimmanagement voorkom, beheers en dring je verzuim terug.