Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

9 april 2021

Ben je als medicus zelfstandig ondernemer?

Ben je een medicus? En opereer je vaak volledig zelfstandig? Er is meer nodig om aangemerkt te worden als zelfstandig ondernemer aldus de rechtbank in Groningen. 

Ondernemersfaciliteiten

Ook medici presenteren zich fiscaal vaak graag als zelfstandig ondernemer vanwege de hiervoor geldende fiscale faciliteiten. Met name de mkb-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek leveren een behoorlijke vermindering van de belastingdruk op.

Ondernemer ja of nee?

Voor medici die niet in loondienst zijn, is het vaak de vraag of de verrichte werkzaamheden al dan niet kwalificeren als winst uit onderneming. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van een scala aan factoren. Met name is van belang of er voldoende ondernemersrisico gelopen wordt en hoeveel opdrachtgevers er zijn.

Nevenwerkzaamheden onvoldoende

In bovengenoemde zaak was een kaakchirurge in dienstbetrekking bij een ziekenhuis. Daarnaast verrichtte zij voor eigen rekening invalwerkzaamheden bij een aantal andere ziekenhuizen. Hiervoor presenteerde zij zich fiscaal als ondernemer, maar de fiscus en ook de rechter gingen hier niet in mee. De werkzaamheden en winst, variërend van € 8.415 tot € 16.924, waren hiervoor onvoldoende.

Resultaat uit werkzaamheid

Zo bleek dat de kaakchirurge slechts aan nieuwe opdrachten kwam door in het medische circuit aan te geven dat ze in de markt was voor praktijkwaarnemingen. De rechter achtte dit onvoldoende en besliste dat de neveninkomsten belast dienden te worden als ‘resultaat uit werkzaamheid’. In dat geval zijn de ondernemersfaciliteiten niet van toepassing.

Totaalplaatje

De uitspraak maakt duidelijk dat de rechter bij twijfel kijkt naar het totaalplaatje. Ondernemersrisico, waaronder het debiteurenrisico, de omvang van de inkomsten, het aantal opdrachtgevers, het totaal aan investeringen en het beperkte streven naar continuïteit leidden in deze zaak tot de conclusie dat er van een onderneming geen sprake was.

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op. 

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Agro: aanscherping maatregelen mestbeleid

Agro: aanscherping maatregelen mestbeleid

02-11-2021

Recentelijk zijn de voorgenomen aanscherpingen voor het mestbeleid bekendgemaakt. De voorgestelde maatregelen zijn ingrijpend, maar staan nog ter discussie. Aanpassingen zijn mogelijk, echter niet zonder prijs.
Navorderingsaanslag en 'nieuw feit'

Navorderingsaanslag en 'nieuw feit'

10-11-2021

Wil de fiscus een navorderingsaanslag opleggen? Dan is daar in de regel een 'nieuw feit' voor nodig. De inspecteur was bij het opleggen van de aanslag niet bekend en redelijkerwijs ook niet bekend kon zijn. Hiervan is onder omstandigheden geen sprake als de inspecteur verzuimd heeft aanslagen uit eerdere jaren te beoordelen. Dit oordeelde de rechtbank in Breda.
Strategisch personeelsbeleid

Strategisch personeelsbeleid

Breng jouw personeelswensen in kaart met strategisch personeelsbeleid. Dit helpt om zo effectief mogelijk gebruik te maken van de talenten van jouw personeel.
Agro: omschakelprogramma en bedrijfsplan

Agro: omschakelprogramma en bedrijfsplan

02-11-2021

Heb je plannen voor een omschakeling naar een ‘stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering’? Dan kun je, via het pilotfonds, in aanmerking komen voor een achtergestelde lening. Voor het benodigde bedrijfsplan kun je een voucher aanvragen.
Snelstart

Snelstart

SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.