24 mei 2023

Mogelijkheden bij afwijzing aanvraag betaalrekening

Heb je een aanvraag bij de bank gedaan voor een betaalrekening, maar wordt deze geweigerd? In dit artikel vind je de mogelijkheden die je dan nog hebt. 

Witwassen en terrorismefinanciering

Als je een betaalrekening wilt openen, dan kan een bank jouw aanvraag afwijzen. Banken zijn namelijk wettelijk verplicht om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Zij kunnen jouw aanvraag afwijzen als ze het risico op misbruik van de rekening te groot vinden en niet de juiste maatregelen kunnen nemen om dit te voorkomen.

Bij ondernemers spelen daarnaast ook commerciële belangen. De bank kan om commerciële redenen besluiten om jouw aanvraag af te wijzen. Bijvoorbeeld omdat je niet past binnen het profiel en de doelstellingen van de bank.

Consument

Na een afwijzing heb je als consument nog een aantal mogelijkheden:

  1. Je probeert bij een andere bank een betaalrekening te openen.
  2. Als dat niet lukt, kun je bij ABN AMRO, ING, Rabobank of SNS een basisbetaalrekening voor jouw persoonlijke bankzaken aanvragen. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden. Als je niet aan die voorwaarden voldoet, kan de bank deze aanvraag ook weigeren.
  3. Als je ook geen basisbetaalrekening kunt openen, kun je als laatste nog een aanvraag indienen voor een betaalrekening onder het Convenant Basisbankrekening. Bij zo’n rekening kan de bank je wel verplichten om de aanvraag samen met een erkende hulpverleningsorganisatie te doen en de rekening door zo’n organisatie te laten beheren.

Let op!
Ook een basisbetaalrekening kent een aantal beperkingen ten opzichte van een gewone betaalrekening. Je kunt hierop namelijk niet roodstaan, je kunt geen creditcard gebruiken en je kunt geen spaarrekening openen.

Tip!

In beginsel moet elke consument een betaalrekening kunnen openen. Als je vindt dat je ten onrechte wordt afgewezen, kun je een klacht indienen bij de bank. Ben je niet tevreden over de klachtafhandeling, dan kun je meestal een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Wil je weten of dat mogelijk is, doe dan de sneltest. Je kunt ook naar de rechter.

Zakelijke betaalrekening

Na een afwijzing heb je als ondernemer minder mogelijkheden. Je kunt bij een andere bank nog proberen een betaalrekening te openen. Lukt dat niet, dan kun je nog een klacht indienen bij de bank als je vindt dat je ten onrechte wordt afgewezen. Je kunt ook naar de rechter hiervoor.

Overleg Ministerie

In beginsel moet elke ondernemer een betaalrekening kunnen openen. Het Ministerie van Financiën erkent dat dit voor sommige sectoren moeilijk is. Zij ontvangen signalen dat onder andere autohandelaren, verenigingen en stichtingen, en sekswerkers vaak geen betaalrekening kunnen openen.

Het Ministerie van Financiën roept je daarom op om je bij jouw brancheorganisatie te melden als je moeilijkheden hebt om een betaalrekening te openen. Het ministerie is in gesprek met de Nederlandsche Bank, de Nederlandse Vereniging voor Banken en verschillende brancheorganisaties over deze problematiek en over de wijze waarop dit opgelost kan worden. Voor een aantal sectoren is dit al in kaart gebracht.

Tip!

Minister Kaag heeft de Nederlandse Vereniging van Banken gevraagd om in overleg met de banken een voorstel te doen voor een basisbetaalrekening voor zakelijke klanten.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)
Denk je erover om een investering te doen, maar is het lastig om de financiering rond te krijgen in deze tijd? Misschien kom je wel in aanmerking voor de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). De BIK-regeling is een investeringsregeling die het voor bedrijven aantrekkelijker maakt om in 2021 en 2022 investeringen te blijven doen. Met deze investeringskorting kunnen de meeste ondernemers onder bepaalde voorwaarden een deel van de investering verrekenen met de loonheffing. Voldoe jij aan de voorwaarden?
Lees verder
arrow right
Marc de Bood

Marc de Bood

Assistent-accountant

Arbeidsvoorwaarden en cao
Beperk het personeelsverloop binnen jouw organisatie met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 
Lees verder
arrow right
Ondernemingen moeten jaarlijkse vergoeding betalen voor KvK-inschrijving
Ondernemingen zullen binnenkort een bijdrage moeten betalen om geregistreerd te blijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Dit blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. De exacte hoogte van de bijdrage is nog niet vastgesteld, maar het bedrag zal zeker hoger zijn dan € 25.
Lees verder
arrow right