5 februari 2024

Is opstarttijd ook werktijd?

Uren die een werknemer werkt in opdracht van een werkgever vallen onder werktijd. Dagelijks start een werknemer op en logt deze in. Moet deze tijd ook als werktijd worden beschouwd? Er zijn hierover diverse procedures gevoerd.

Wel arbeidstijd

Geoordeeld is dat inloggen vaak niet in één keer lukt en daarom beschouwd moet worden als ‘voorbereidende werkzaamheden’ die nodig zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. De loonvordering van de werknemer over deze opstarttijd (tien minuten per keer) werd derhalve toegewezen.

In een andere zaak oordeelde de kantonrechter dat verplichte aanwezigheid voorafgaand aan de start van de normale werktijd kwalificeert als arbeidstijd, en dat de werknemer recht heeft op loon en vakantietoeslag over die tijd. Van belang is dat de werknemer in dat kwartier in opdracht van de werkgever beschikbaar was als arbeidskracht.

Ook een werknemer die loon vorderde op grond van deze zogenaamde tien minuten-regel over de periode vanaf 5 september 2018 tot en met december 2020 kreeg gelijk. Hij had recht op loon over de extra werktijd, vermeerderd met 8% vakantiebijslag, de vakantie-uren en de wettelijke verhoging gematigd tot 10%.

Geen arbeidstijd

Bij een werknemer die thuiswerkte en 15 minuten voorafgaand aan de dienst ingelogd moest zijn en zich 10 minuten voor aanvang van de dienst online moest melden bij de supervisor, werd deze tijd echter niet als werktijd aangemerkt. Haar situatie was anders omdat ze de mogelijkheid had om thuis haar tijd tot aan het aanvangstijdstip van haar dienst vrij in te richten.

Tot slot

Als het gaat om werken onder instructie van de werkgever waarbij er voorbereidende werkzaamheden nodig zijn om feitelijk te starten en deze tijd dus niet vrij te besteding is door de werknemer, dient de tijd als werktijd aangemerkt te worden en ook als zodanig te worden uitbetaald.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Btw-vraagstukken
Zit jij met een ingewikkelde btw-kwestie? Onze specialisten behandelen dagelijks btw-vraagstukken en kennen alle ins en outs van de complexe wetgeving. 
Lees verder
arrow right
Herfinancieren
Het optimaliseren van een financieringsstructuur, oftewel herfinancieren, gebeurt steeds vaker.
Lees verder
arrow right
Oude portaal zakelijke aangiften Belastingdienst sluit
Maak je nog gebruik van het oude portaal van de Belastingdienst voor jouw aangiften zakelijke belastingen? Dit portaal sluit 1 juli 2024. Zorg daarom dat je vóór 1 juli 2024 toegang krijgt tot Mijn Belastingdienst Zakelijk.
Lees verder
arrow right
Wanneer 10,4% overdrachtsbelasting?
Je bent het hoge tarief aan overdrachtsbelasting verschuldigd als iemand een woning koopt, welke vervolgens gesloopt wordt en er op dezelfde plaats een nieuwe woning gebouwd wordt.
Lees verder
arrow right