Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

2 december 2022

Rekening rijden voor elke kilometer. Hoe zit dat? 

Het kabinet wil de huidige motorrijtuigenbelasting vervangen. Automobilisten moeten vanaf 2030 gaan betalen voor elke kilometer, ongeacht waar ze rijden en op welk tijdstip. Onlangs is een hiertoe opgesteld onderzoeksrapport naar de Tweede Kamer gestuurd. Wat zijn de uitkomsten?

Varianten

Het rapport heeft verschillende varianten van BnG onderzocht. Er is gewerkt met drie hoofdvarianten. In de eerste is een gelijk tarief voor alle voertuigen gehanteerd, in de tweede wordt voor het tarief onderscheid gemaakt naar gewicht en gebruikte brandstof, terwijl in de derde variant het tarief afhankelijk is van de CO2-uitstoot. Ook is een aantal subvarianten onderzocht, waarbij bijvoorbeeld over de eerste 3.000 km een nihiltarief wordt gehanteerd.

Bestelauto's

Alle varianten zijn qua uitwerking gelijk voor personen- en bestelauto’s. Wel is er gewerkt met aparte tarieven voor beide soorten. Zo is er in de varianten die budgetneutraal uitwerken geen verschuiving gerealiseerd in opbrengsten tussen personen- en bestelauto’s.

Effecten

In het rapport zijn ook de te verwachten effecten vermeld. Zo zullen er naar verwachting minder kilometers worden gereden en zal daardoor ook de uitstoot door auto’s afnemen. Het totale aantal auto’s zal naar verwachting toenemen, zo wordt in het rapport aangegeven.

Overleg met belangenorganisaties

Het kabinet gaat met belangenorganisaties in overleg over de voornemens. Bij dit overleg zal ook het aan de Kamer gestuurde rapport worden gebruikt. In het voorjaar van 2023 staat verdere behandeling met de Tweede Kamer op de planning.

Alles nalezen?

Het volledige rapport is hier na te lezen.

UITGELICHT!

Speciaal voor jou

Vanaf 2030 rekeningrijden

Vanaf 2030 rekeningrijden

13-07-2022

Het kabinet wil de huidige motorrijtuigenbelasting vervangen. Per 2030 komt er een systeem van rekeningrijden. Dit houdt in dat per gereden kilometer belasting moet worden betaald in plaats van een vast bedrag per maand.
Nmbrs

Nmbrs

Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.
Rijden met geschorste auto. Wat zijn de gevolgen?

Rijden met geschorste auto. Wat zijn de gevolgen?

14-03-2023

Een auto schorsen doe je als je de auto tijdelijk niet meer gebruikt. Als gevolg van het schorsen is het niet toegestaan de auto te gebruiken of te laten staan langs de openbare weg. Als je met een auto rijdt waarvan je het kenteken hebt laten schorsen, riskeer je een naheffing met boete. Je kunt echter aan de boete ontkomen als je niets te verwijten valt. Desondanks blijft de naheffing dan in stand.