Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

23 juni 2022

Update lonenspecial 2022: overige corona-actualiteiten voor werkgever

Uitstel van betaling

Door het coronavirus verkeren diverse ondernemers in financiële moeilijkheden. Veel ondernemers hebben hun loonheffingen, btw en/of bijdragen voor het bedrijfspensioenfonds op de uiterste betaaldatum van het inmiddels verstreken tijdvak niet kunnen betalen en hebben hiervoor bijzonder uitstel van betaling gekregen. Van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 krijgen ondernemers de tijd om de belastingschuld af te betalen die zij hebben opgebouwd tijdens hun bijzonder uitstel.

Let op!

Het uitstel betreft alleen belastingen waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 april 2022 lag.

Ruime betalingsregeling

Alle belastingen waarvan de uiterste betaaldatum op of na 1 april 2022 ligt, moeten weer tijdig worden voldaan. Het is van belang om vanaf 1 april 2022 tijdig aangifte te doen en de belasting te betalen. Wordt hieraan voldaan, dan bestaat er recht op een ruimhartige betalingsregeling.

Opgebouwde schulden tot 1 april 2022 onder het bijzondere uitstel hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 te worden afbetaald. Daarbij krijgen ondernemers vijf jaar de tijd (tot 1 oktober 2027) om deze belastingschulden terug te betalen.

Let op!

Het kabinet heeft besloten geen generieke kwijtschelding van belastingschulden te verlenen. Het kabinet heeft wel een internetconsultatie gestart waarin ondernemers vragen konden beantwoorden over het uitstel van betaling. Met deze internetconsultatie beoogt het kabinet het overleg over het uitstel van betaling breed vorm te geven en inzicht te verkrijgen in de mogelijke knelpunten. De internetconsultatie is inmiddels gesloten. De uitkomsten zijn bij het verschijnen van deze nieuwsbrief nog niet bekend.

Wat als er vanaf 1 april 2022 betalingsproblemen zijn?

Nu de periode van uitstel voorbij is, moeten nieuw opkomende verplichtingen wat betreft aangifte en betaling worden nagekomen. Als dat niet gebeurt, kan het uitstel worden ingetrokken en kan wellicht geen gebruik worden gemaakt van de gespreide betalingsregeling.

Kunnen de nieuwe belastingen niet op tijd worden voldaan? Dan kan volgens de gebruikelijke regels betalingsuitstel aangevraagd worden of een betalingsregeling overeengekomen worden. Denk hierbij ook aan het tijdig melden van de betalingsonmacht.

Invorderingsrente

De invorderingsrente was vanwege corona tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Dit lage percentage blijft gehandhaafd tot 1 juli 2022. Vanaf 1 juli 2022 gaat het naar 1%, waarna het percentage in etappes wordt verhoogd naar 4% vanaf 1 januari 2024.

Ter voorkoming van belastingrente mogen ondernemingen hun belastingschuld natuurlijk ook altijd (deels) eerder afbetalen.

G-rekening

Doet een werkgever zaken met een uitzendbureau of onderaannemer, dan is het veelal gebruikelijk een deel van de betaling op de g-rekening te storten. Een werkgever is hierdoor gevrijwaard voor niet door het uitzendbureau of aannemer betaalde heffingen. Voor het uitzendbureau of de aannemer is deze betaling meestal minder prettig, omdat hij moeilijker aan zijn geld kan komen.

Advies is deze betalingen op de g-rekening te blijven storten. Als het bedrijf waar de werkgever mee werkt zijn loonheffingen niet meer kan betalen, blijft het risico beperkt. Bovendien gelden versoepelde regelingen voor opname van gelden van de g-rekening, zodat het nadeel van het uitzendbureau of de aannemer beperkt blijft. Deze versoepelde g-rekeningregeling hangt samen met het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Het geldt daarom alleen voor bedragen waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. De versoepeling geldt tot het einde van het bijzonder uitstel, inclusief de betalingsregeling, dus uiterlijk tot 1 oktober 2027.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Eindejaarstips 2020

Eindejaarstips 2020

Om 2020 goed af te sluiten hebben wij de eindejaarstips op een rij gezet. Van welke fiscale regelingen kun je nog profiteren? Welke belangrijke aandachtspunten moeten voor het einde van het jaar zeker nog afgehandeld worden? En welke zaken zijn voor jou als werkgever belangrijk? Dit en meer vind je in de eindejaarstips via de onderstaande blokken. Zo ben jij goed voorbereid. Vragen? Neem gerust contact met ons op.
Relatiebeheerder

Relatiebeheerder

  • Heerhugowaard
  • 32-40 uur
  • HBO-BE/Accountancy
Bedrijfswaardering

Bedrijfswaardering

Bij de verkoop of overname van een bedrijf is het belangrijk om de waarde van je bedrijf te bepalen. Benieuwd wat jouw bedrijf écht waard is? 
Herfinancieren

Herfinancieren

Het optimaliseren van een financieringsstructuur, oftewel herfinancieren, gebeurt steeds vaker.