Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

03 april 2020

Verdere versoepeling uitstel van betaling

Ondernemers die getroffen zijn door het coronavirus kunnen nu voor meer soorten belastingen uitstel van betalen aanvragen dan tot nu toe het geval was. Daarnaast wordt het aanvragen van uitstel van betaling eenvoudiger en is het voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen. Voor bedrijven met een g-rekening wordt ook een regeling getroffen.

Meerdere belastingen

Uitstel was al mogelijk voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting. Daar komen bij: de kansspelbelasting, de accijnzen, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, de assurantiebelasting, de verhuurderheffing, de energiebelasting en andere milieubelastingen. Ook geldt dit voorvergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

Eenvoudiger aanvragen

Het aanvragen van uitstel van betaling kan nu ook via de website van de Belastingdienst worden aangevraagd met een eenvoudig online formulier. Hiervoor logt de ondernemer in met zijn eigen DigiD. Fiscaal dienstverleners die namens hun klanten uitstel willen aanvragen, kunnen met hun eigen DigiD gebruik maken van het formulier.

Let op!

Wij adviseren je het verzoek tot uitstel van betaling via ons te laten verlopen. Op die wijze kunnen wij jou optimaal bijstaan met betrekking tot de vereiste deskundigenverklaring, melding betalingsonmacht en het uiteindelijk terugbetaling van de openstaande belastingschuld.

Voor uitstel van betaling van de belastingen hoeft slechts één uitstelverzoek te worden ingediend. Het uitstel geldt dan niet alleen voor de bestaande belastingschuld, maar ook voor de schulden die er in de drie daarop volgende maanden bijkomen.

Let op!

Ondernemers dienen wel op tijd aangifte te doen, want ze kunnen pas uitstel van betaling aanvragen nadat zij een aanslag of naheffingsaanslag van de Belastingdienst hebben ontvangen.

Versoepelde uitstelbeleid tot 19 juni

Voor alle genoemde belastingen geldt het versoepelde uitstelbeleid tot in ieder geval 19 juni 2020. Het digitale uitstelformulier wordt de komende dagen zodanig aangepast dat ook de nieuwe maatregelen hierin komen.

Energiebelasting

Voor de energiebelasting is een aparte regeling getroffen. Daardoor levert het uitstel ook voordeel op voor afnemers van elektriciteit en aardgas die in de financiële problemen komen, zoals de sierteelt.

Langer uitstel mogelijk

Als uitstel voor drie maanden onvoldoende is, kunnen ondernemers ook voor een langere periode uitstel vragen. Ondernemers met een belastingschuld van minder dan € 20.000 kunnen langer uitstel krijgen door bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzet of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden.

Let op!
Bij een hogere belastingschuld is een verklaring nodig van een derde deskundige, zoals een accountant. De exacte eisen hiervoor worden nog bekend gemaakt. Vanuit Omnyacc adviseren wij je meteen de verklaring van een derde deskundige mee te sturen. Vragen? Wij adviseren je graag.

G-rekening

Bedrijven die een G-rekening gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om het tegoed op deze rekening te deblokkeren. Zo kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw. Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben aangevraagd, krijgen ze op deze manier dezelfde voordelen als ondernemers zonder G-rekening. Voor het deblokkeren van een G-rekening kun je contact met ons opnemen.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Disclaimer

Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door jou worden gelezen.

TVL: verruiming betalingsregelingen

TVL: verruiming betalingsregelingen

03-01-2022

Heb je een betalingsregeling voor het terugbetalen van TVL? De RVO heeft een aantal betalingsregelingen voor terugbetaling van de TVL verruimd. Te veel ontvangen TVL kan voortaan ook in 18 of 24 maanden worden terugbetaald.
Vincent Verburg

Vincent Verburg

Belastingadviseur

Landbouwnormen 2021

Landbouwnormen 2021

21-01-2022

De Belastingdienst heeft de landbouwnormen voor het jaar 2021 bekendgemaakt. Ben je agrarisch ondernemer? Dan kun je met de normen de winst voor 2021 berekenen. Onderdeel van de landbouwnormen zijn de normen voor jouw privégebruik.
Salarisadviseur

Salarisadviseur

  • Hoorn
  • 28-40 uur
  • Relevante opleiding (bijv. PDL)
Backoffice medewerker

Backoffice medewerker

  • Hoorn
  • 28-40 uur
  • Relevante opleiding
Casemanager

Casemanager

  • Hoorn
  • 28-40 uur
  • Opleiding Rccm of Crov