Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

19 maart 2020

Verplicht! Ontslagreden op loonaangifte

Werkgevers zijn vanaf 2020 verplicht om bij ontslag van een werknemer de reden op de loonaangifte te vermelden. De maatregel is genomen om uitkeringsfraude tegen te gaan.

Voorwaarden uitkering

De ontslagen werknemer kan bij het aanvragen van een uitkering aangeven dat hij aan alle voorwaarden voldoet, terwijl dit niet het geval is. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een werknemer zelf ontslag heeft genomen. Waarschijnlijk heeft hij of zij dan geen recht op een uitkering. Door het vermelden van de ontslagreden op de loonaangifte kan deze vorm van fraude worden beperkt.

Breder kader

De maatregel is er één binnen een breder kader om uitkeringsfraude tegen te gaan. In een brief aan de Tweede Kamer gaf minister Koolmees vorig jaar al aan dat ook andere maatregelen genomen worden.

Meer controle

Het UWV gaat zich met name richten op strengere controle. Zo is er een pilot gestart die gericht is op arbeidsmigranten in de uitzendbranche. Ook wordt onderzocht of een 100% controle inzake verwijtbare werkloosheid haalbaar is, ook voor werkgevers.

Basisregistratie personen (BRP)

Het UWV zal op termijn ook volledig overgaan op het gebruik van het BRP. Daarvoor is wel vereist dat het UWV de bevoegdheid krijgt om registratie in het BRP zo nodig af te dwingen.

Export van WW

Weer een ander aandachtspunt is de controle op de zogenaamde export van WW, ofwel het recht om met behoud van uitkering naar werk te zoeken in een ander EU-land. Het percentage werknemers dat in deze situaties weer aan het werk gaat, blijkt namelijk zeer laag te zijn.

Heb je vragen over het invullen van uw loonaangifte? Of wil je weten hoe je de ontslagreden moet vermelden? Wij adviseren je graag.

Martijn Laan

Assistent-accountant

Aanvraag subsidie praktijkleren geopend

02-07-2020

Heb je het afgelopen schooljaar een praktijk- of werkleerplaats aangeboden aan een student? Je kunt tot 16 september 17:00 uur de definitieve subsidie aanvragen.

Lage WW-premie?

18-06-2020

Wanneer mag je de lage WW-premie betalen? Dit is het geval bij werknemers die op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd bij je in dienst waren en geen oproepcontract hebben. Voorwaarde is dat je de arbeidsovereenkomst vóór 1 juli schriftelijk moet vastleggen.

Ondernemingsrecht

Een contract of een overeenkomst opstellen? Onze juristen ondersteunen je graag.

25 tips voor je bedrijfsfinanciering

Met hun bancaire achtergrond, opleiding tot financieringsspecialist en ervaring geven onze financieringsspecialisten Jos de Lange en William van Haaster je 25 tips op gebied van bedrijfsfinancieringen.

Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

17-06-2020

De coronacrisis heeft niet alleen gevolgen voor ondernemers en hun ondernemingen, maar ook voor flexibele arbeidskrachten. Om de flexibele arbeidskrachten te kunnen ondersteunen is de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) in het leven geroepen.