5 februari 2024

Verplichte rapportage zakelijk en woon-werkverkeer werknemers

Ben je een werkgever met 100 of meer werknemers? Dan ben je vanaf 1 juli 2024 verplicht om te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van jouw werknemers. Dit is onderdeel van de Omgevingswet van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

De verplichting staat bekend onder de naam ‘Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit’, afgekort WPM. Alleen werkgevers met 100 of meer werknemers in dienst moeten aan deze rapportageverplichting voldoen. Deze werkgevers moeten straks naast alle zakelijke reizen, ook het woon-werkverkeer van hun werknemers gaan bijhouden.

Let op!

Voor de grens van 100 of meer werknemers moeten de werknemers van alle vestigingen (van een onderneming of rechtspersoon) bij elkaar worden opgeteld. Hierbij tellen alleen werknemers mee die een arbeidsovereenkomst hebben en minimaal 20 uren betaald werk per maand verrichten. Ingehuurde gedetacheerden en uitzendkrachten tellen niet mee.

Ingangsdatum 1 juli 2024?

In eerste instantie zou de verplichting vanaf 1 januari 2024 gelden, maar de ministerraad besloot in november om dit uit te stellen naar 1 juli 2024. Zo heb je iets meer tijd om je voor te bereiden.

Zorg dat jouw administratie op orde is

Heb je meer dan 100 werknemers in dienst? Dan ben je dus vanaf 1 juli 2024 verplicht om diverse gegevens bij te houden en te rapporteren. Zorg daarom dat je jouw administratie hier klaar voor is!

Welke gegevens?

In een handreiking van RVO staat welke gegevens je moet bijhouden. Dit zijn bijvoorbeeld het totaal aantal kilometers dat jouw werknemers hebt afgelegd voor zakelijk verkeer en woon-werkverkeer, maar ook het jaartotaal aan kilometers, verdeeld in soort vervoermiddel en brandstoftype.

Tip!

Voor de uitzendbranche is een aparte handreiking beschikbaar.

Deadline 30 juni 2025

De gegevens over de tweede helft van 2024 moet je uiterlijk 30 juni 2025 insturen. Je mag er overigens ook voor kiezen om wel over heel 2024 al te rapporteren. Vanaf 2025 ben je verplicht om over het hele jaar te rapporteren. De gegevens over heel 2025 moet je uiterlijk 30 juni 2026 insturen.

Tip!

Aanwijzingen over de wijze waarop je moet rapporteren vind je in de handleiding ‘Aan de slag met het online formulier WPM’.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Wlz nacalculatie
Ben jij financieel verantwoordelijke bij een organisatie die langdurige zorg verleent? Dan ben je volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) verplicht om financiële verantwoording af te leggen over de geleverde zorgprestaties. 
Lees verder
arrow right
Frank Neefjes

Frank Neefjes

Accountant

Carolina Plaatsman-de Haas

Carolina Plaatsman-de Haas

Register belastingadviseur

Zwangerschapsuitkering zelfstandige
Ben je zelfstandig ondernemer en zwanger? Dan heb je recht op een ZEZ-uitkering. Deze uitkering is belast als loon en valt niet in de winst.
Lees verder
arrow right
Alles-in-één theatertickets: lage BTW-tarief ook bij pauzedrankje
Theaterexploitanten bieden soms all-in tickets aan, inclusief toegang tot het theater, gebruik van de garderobe en een drankje in de pauze. Net als het Hof Den Bosch, is ook het gerechtshof Amsterdam van mening dat het lage btw-tarief van toepassing is op dergelijke tickets, zelfs als er een alcoholhoudend drankje wordt genuttigd.
Lees verder
arrow right