15 november 2023

Voldoe aan rapportageplicht energiebesparing voor 1 december

Als ondernemer op een specifieke locatie ben je wettelijk verplicht energie te besparen als het jaarlijkse elektriciteitsverbruik minstens 50.000 kWh en/of het gasverbruik minstens 25.000 m3 bedraagt. Je dient uiterlijk op 1 december 2023 bij de RVO te rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen.

Energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht betekent dat je als zogenaamde ‘grootverbruiker’ verplicht bent alle energiebesparende maatregelen te treffen waarvan de terugverdientijd vijf jaar of minder bedraagt. Ook maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder die geen energie besparen maar die wel de uitstoot van CO2 reduceren, ben je verplicht te treffen.

Je voldoet aan jouw plichten als je bovengenoemde maatregelen uitvoert met een terugverdientijd van vijf jaar of minder of als je alle maatregelen die voor je van toepassing zijn uitvoert die zijn vermeld op de Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing (EML). Voer je een maatregel van de EML niet uit, dan moet je een alternatieve maatregel uitvoeren die minstens evenveel energie bespaart. Heb je een energiebesparingsplicht, dan moet je hierover iedere vier jaar rapporteren.

Let op!

Momenteel ligt er een wetsvoorstel om de terugverdientijd van vijf jaar naar zeven jaar te brengen. Mocht dit doorgaan, dan zal dit waarschijnlijk vanaf de volgende rapportageronde in 2027 het geval zijn.

Rapportageplicht

Je moet over jouw maatregelen inzake energiebesparing uiterlijk 1 december 2023 rapporteren bij de RVO. Rapporteren doe je digitaal. Hiervoor heb je  eHerkenning op niveau eH3 nodig.

Let op!

De energiebesparingsplicht en dus ook de rapportageplicht geldt ook voor ETS-ondernemingen (Emission Trade System), de glastuinbouw en bedrijven die over een omgevingsvergunning milieu dienen te beschikken.

Rapportage onderzoeksplicht ook vóór 1 december indienen

Wordt er op een locatie van jouw bedrijf jaarlijks 10 miljoen kWh elektra of 170.000 m3 aardgas of meer verbruikt, dan geldt voor jouw bedrijf mogelijk ook een onderzoeksplicht inzake energiebesparing. Of jouw bedrijf over de onderzoeksplicht moet rapporteren, is verder afhankelijk van de vraag wie de milieuregels voor de milieubelastende activiteiten van jouw bedrijf bepaalt. Deze onderzoeksplicht betekent dat je iedere vier jaar onderzoekt en rapporteert welke energiebesparende maatregelen jouw bedrijf moet nemen. Je vindt meer informatie over de onderzoeksplicht bij RVO.nl.

Let op!

Ook deze rapportage dien je uiterlijk 1 december 2023 bij de RVO aan te leveren.

Let op!

Je moet zelf de rapportage indienen. Je kunt de rapportage alleen uitbesteden aan een intermediair, als je deze machtigt dit voor jou te doen.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Sander Kaandorp

Sander Kaandorp

Assistent-accountant

Na mijn bedrijf
Je hebt je bedrijf overgedragen naar de volgende generatie. Wij zorgen ervoor dat je volop kunt genieten en ontspannen tijdens je pensioen. 
Lees verder
arrow right
WNT-controle
Ben je een (semi-)publieke instelling en val je onder de wet normering topinkomens (WNT)? Wij kunnen de accountantscontrole volgens het WNT-protocol uitvoeren en je van de benodigde verklaring voorzien.
Lees verder
arrow right
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 3 (NOW)
De NOW is de tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die vanwege de coronacrisis de omzet met minstens 20% zagen dalen. De regeling is met ingang van 1 oktober 2020 verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021. De NOW 3 kent 3 tijdvakken en kent specifiekere bepalingen ten opzichte van NOW 1 en NOW 2. Op deze pagina vertellen we je er alles over. Heb je vragen? Schroom niet om te bellen of mailen als je meer vragen hebt of wilt sparren over jouw situatie. Samen staan we sterk!
Lees verder
arrow right
Visionplanner
Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.
Lees verder
arrow right