12 mei 2022

Wet betaald ouderschapsverlof 2 augustus 2022 van kracht

Dit jaar gaat de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof (WBO) van kracht. Nemen werknemers ouderschapsverlof op? Dan hebben zij vanaf 2 augustus 2022 recht op een uitkering van UWV. De nieuwe wet is een wijziging van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).


Hoe ziet betaald ouderschapsverlof eruit?

De totale omvang van ouderschapsverlof bedraagt 26 maal de wekelijkse arbeidsduur. Het verlof kan opgenomen worden tot aan de dag waarop het kind de leeftijd van acht jaar bereikt.

In de WBO is nu geregeld dat de werknemer die ouderschapsverlof opneemt, gedurende negen weken recht heeft op een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van het maximumdagloon.
Jouw werknemer heeft alleen recht op deze uitkering als het verlof wordt opgenomen vóór de datum waarop het kind de leeftijd van één jaar bereikt.

Welke werknemers komen in aanmerking?

Voor de WBO komen in aanmerking:

  • de werknemer die in familierechtelijke betrekking tot het kind staat
  • de werknemer die volgens de basisregistratie personen op hetzelfde adres woont als het kind en duurzaam de verzorging en opvoeding van het kind als een eigen kind op zich heeft genomen

Voor het aanvragen van een uitkering van het UWV is het noodzakelijk dat de werknemer een arbeidsovereenkomst of een publiekrechtelijke aanstelling heeft (ambtenaren). De aanvraag loopt dan via de werkgever.

Ook voor de dga!

Met de wijziging van de WAZO echter komen directeur-grootaandeelhouders, alfahulpen en particuliere huishoudelijke hulpen ook in aanmerking voor betaald ouderschapsverlof. Zij kunnen de aanvraag rechtstreeks indienen bij het UWV.

Europese richtlijn

Betaald ouderschapsverlof was nog niet eerder geregeld. Het is de uitwerking van een Europese richtlijn om het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers te bevorderen.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof
In de meeste situaties is het ouderschapsverlof onbetaald, maar hier komt verandering in. Per 2 augustus 2022 is het de bedoeling dat werknemers recht krijgen op negen weken gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof.
Lees verder
arrow right
Werving en selectie
Kwalitatief goed personeel is het belangrijkste kapitaal van jouw organisatie. Het werven en selecteren van de juiste werknemers is erg belangrijk.
Lees verder
arrow right
Sietse Spoelstra

Sietse Spoelstra

Belastingmedewerker

Gwenda Nielen

Gwenda Nielen

Salarisadviseur

Wet toekomst pensioenen aangenomen
De Wet toekomst pensioenen is op 30 mei definitief geworden. De Eerste Kamer stemde in grote meerderheid voor. De Wet gaat daarmee op 1 juli 2023 in. Op die datum start een overgangsfase van enkele jaren waarin eerst werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken over het aanpassen van hun pensioenregeling en daarna pensioenuitvoerders deze afspraken gaan uitvoeren.
Lees verder
arrow right
Over ons
 Als full-service advieskantoor ondersteunen wij jou en jouw onderneming, geven wij je het benodigde inzicht om te sturen en zijn wij graag jouw coach en adviseur. 
Lees verder
arrow right