5 juni 2023

Wettelijke eisen reglement ondernemingsraad (OR)

Heeft jouw bedrijf een ondernemersraad? Medezeggenschap begint met een voorlopig or-reglement. Hierin is vastgelegd hoe de or-verkiezingen worden georganiseerd en welke werkwijze de or hanteert. Het voorlopig or-reglement kan na installatie van de or worden omgezet in een definitief reglement.

Wet op de ondernemingsraden

Hoe de medezeggenschap binnen jouw bedrijf moet worden georganiseerd, is vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In een reglement voor de ondernemingsraad (or) moeten verschillende onderwerpen verplicht worden opgenomen. Ook de procedure om tot een or-reglement te komen is vastgelegd. Wanneer tenminste 50 werknemers in jouw bedrijf werkzaam zijn, ben je verplicht een or in te stellen en deze volgens de voorschriften van de WOR te installeren.

Wettelijke eisen organisatie verkiezingen

Ten aanzien van de or-verkiezingen moeten in het or-reglement in ieder geval de volgende zaken vastgelegd zijn:

 • de kandidaatsstelling
 • de inrichting van de verkiezingen
 • de vaststelling van de verkiezingsuitslag
 • de vervulling van tussentijdse vacatures

Wettelijke eisen werkwijze or

Aan de werkwijze van de or worden ook eisen gesteld. De volgende zaken dienen te worden opgenomen in het or-reglement:

 • de gevallen wanneer de or bijeenkomt
 • de wijze waarop de or bijeengeroepen wordt
 • het aantal leden dat aanwezig moet zijn om een vergadering te kunnen houden
 • de uitoefening van het stemrecht in de vergaderingen
 • de werkwijze van het secretariaat
 • het opmaken en het bekendmaken van de agenda van de vergaderingen van de or en het moment waarop dat gebeurt
 • het opmaken en het bekendmaken van de (jaar)verslagen van de or

Andere afspraken in het or-reglement

De or mag allerlei afspraken vastleggen in het reglement zolang het maar niet in strijd is met de wet, bijvoorbeeld over de omvang van de or en de zittingsduur. Als de or in het or-reglement niets regelt over deze onderwerpen, gelden de wettelijke bepalingen.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Begeleiden belastingcontrole
Staat de Belastingdienst binnenkort bij jou op de stoep voor een controle? Dat kan, want per jaar controleren zij tienduizenden ondernemers.
Lees verder
arrow right
Vorderingen verrekenen met salaris bij vertrek mag niet altijd
Een werkgever weigerde de salarisafrekening van een vertrekkende werknemer te betalen, omdat hij meende openstaande vorderingen te hebben. De werknemer spande een kort geding aan om haar achterstallig salaris alsnog te ontvangen.
Lees verder
arrow right
Visionplanner
Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.
Lees verder
arrow right