11 juni 2024

Wijzigingen in WW-premies vanaf 2025: Minder snel een hogere premie

Eerder was al aangekondigd dat vanaf 1 januari 2025 de grens voor de beoordeling van een lage of hoge WW-premie zal worden verlaagd. In mei 2024 is dit besluit officieel gepubliceerd in het Staatsblad.

Lage en hoge WW-premie

In de WW geldt een zogenaamde premiedifferentiatie. Dat houdt grofweg in dat werkgevers die werknemers vaste contracten aanbieden de lage WW-premie betalen en werkgevers die flexibele contracten aanbieden de hoge WW-premie. Zo mag de lage WW-premie worden toegepast voor loon uit een arbeidsovereenkomst die voldoet aan de volgende drie voorwaarden:

  1. de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd,
  2. de arbeidsovereenkomst is schriftelijk vastgelegd, en
  3. de arbeidsovereenkomst is geen oproepovereenkomst.

Herziening lage WW-premie

Soms moet de lage WW-premie achteraf alsnog met terugwerkende kracht worden herzien naar een hoge WW-premie. Dit is het geval als een werknemer met een arbeidscontract van minder dan 35 uur per week, in het kalenderjaar meer dan 30% meer uren verloond krijgt dan in het arbeidscontract staat. Dit kan gebeuren als een werknemer veel overwerk verricht ten opzichte van de contractsuren.

Let op!

Heeft een werknemer een arbeidscontract van 35 uur of meer per week, dan geldt deze herzieningsregeling niet. De lage WW-premie wordt dan dus niet alsnog met terugwerkende kracht een hoge WW-premie als deze werknemer meer dan 30% meer uren verloond krijgt.

Van minder dan 35 uur naar 30 uur of minder

De uurgrens voor welke arbeidscontracten herziening van de lage naar de hoge WW-premie nu nog kan plaatsvinden is minder dan 35 uur per week. In het besluit dat medio mei 2024 in het Staatsblad is gepubliceerd is opgenomen dat deze grens met ingang van 2025 verlaagd wordt naar 30 uur of minder per week.

Dit betekent dat vanaf 2025 herziening alleen nog kan plaatsvinden als een werknemer met een arbeidscontract van 30 uur of minder per week, in het kalenderjaar meer dan 30% meer uren verloond krijgt dan in het arbeidscontract staat.

Let op!

De verlaging naar 30 uur of minder per week geldt pas vanaf het jaar 2025. In 2024 heb je dus nog te maken met de grens van minder dan 35 uur per week.

Andere reden herziening lage WW-premie

Houd er rekening mee dat er nog andere redenen kunnen zijn om de lage WW-premie alsnog te herzien naar de hoge WW-premie. Dit is bijvoorbeeld het geval als een nieuwe werknemer binnen 2 maanden ontslag neemt of wordt ontslagen.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Team HR-Detachering
Op zoek naar een HR-adviseur voor jouw organisatie? Voor ons begint de samenwerking met een klik. Zonder kunnen we niet de band opbouwen die nodig is om jou op HR-vlak bij te staan. Maak kennis met onze HRM-adviseurs.
Lees verder
arrow right
Subsidie groepshulpen stimuleert doorgroeien
Vanaf dit jaar kunnen kinderopvangorganisaties subsidie aanvragen voor praktijk(leer)plaatsen van groepshulpen. Deze subsidie compenseert een deel van de loonkosten van groepshulpen. Het doel is om meer groepshulpen aan te nemen en hen de mogelijkheid te bieden om door te groeien binnen de kinderopvang.
Lees verder
arrow right
Nmbrs
Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.
Lees verder
arrow right
Relatiebeheerder
Omnyacc Leeuwarden is sterk aan het groeien, waardoor de uitdagingen blijven komen. Ontwikkeling is een dagelijks onderdeel van jouw werkdag.
Lees verder
arrow right