Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

Mis vanaf nu geen loonkostenvoordelen meer

EEN TIJDIGE SUBSIDIECHECK

Wil je vanaf nu geen loonkostenvoordelen meer missen? Met de nieuwe Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) dien je binnen 3 maanden na datum in dienst een verzoek in te dienen om hiervan te profiteren! Wij kunnen dit geheel voor je verzorgen.

WET TEGEMOETKOMING LOONDOMEIN

Sinds 01-01-2018 is de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) van kracht. Deze wet bestaat uit 3 regelingen voor werkgevers:

 • Het lage-inkomensvoordeel (LIV)
 • Het jeugd-LIV
 • Het loonkostenvoordeel (LKV)

De Wtl heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. De Wtl vervangt de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer door het loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen. Daarnaast bestaat de Wtl uit het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. Als je een werknemer in dienst heeft of aanneemt die tot de doelgroep LKV behoort, kun je in aanmerking komen voor een loonkostenvoordeel (LKV).

GROTE VERANDERING VOOR WERKGEVERS

Voor dit loonkostenvoordeel (LKV) had je tot 01-01-2018 als werkgever ruimschoots de tijd om een subsidie uit- en aan te vragen bij het UWV en de Belastingdienst voor bijvoorbeeld gehandicapt of ouder personeel. Dit was zelfs mogelijk tot maximaal 5 jaar terugwerkende kracht.

Per 01-01-2018 dient dit van de overheid binnen 3 maanden na datum in dienst te worden aangevraagd. Wil je nu na deze 3 maanden een vanaf 01-01-2018 gemiste regeling alsnog met terugwerkende kracht benutten, dan is dat niet meer mogelijk.

Er dient nu binnen 3 maanden na datum in dienst bijvoorbeeld ook een doelgroepverklaring te worden aangevraagd. Niet op tijd aangevraagd betekent geen LKV. Krijg je bijvoorbeeld een nieuwe medewerker die achteraf uit een WIA-uitkering blijkt te komen? En gaat de aanvraag voor de doelgroepverklaring te laat weg? Dan loop je maar liefst € 18.000 mis!

FINANCIEEL RISICO

Uit ervaring weten wij dat het niet mogelijk is om altijd binnen 3 maanden de hele achtergrond van jouw nieuwe werknemer te achterhalen. Ook omdat een werknemer wettelijk pas na 2 maanden antwoord hoeft te geven op bepaalde vragen. Waardoor je feitelijk nog slechts één maand de tijd hebt voor het aanvragen van een doelgroepverklaring en het LKV te benutten.

EENVOUDIG PROCES RONDOM SUBSIDIEREGELINGEN

Aangezien kwaliteit bij ons bovenaan staat, hebben wij een oplossing gevonden om het proces rondom de beschikbare subsidieregelingen voor jouw personeel sterk te vereenvoudigen. Om de kans op fouten te verkleinen, en te kunnen garanderen dat je geen subsidies misloopt, werken we sinds kort met speciale, volledig geautomatiseerde subsidiesoftware. Deze software automatiseert voor je de tijdige en volledige uitvraag van mogelijke loonkostenvoordelen en overige personele subsidieregelingen. Deze software is automatisch gekoppeld met de databases van bij voorbeeld de Belastingdienst en het UWV, maar ook met de volgende salarispakketten:

 • Nmbrs
 • Loket.nl
 • AFAS
 • UNIT 4
 • Exact
 • Cobra

SCANPROCES

Na activering van de software starten wij het screening-, uitvraag- en controleproces. Zo versturen wij onder meer een beknopte digitale vragenlijst die je of jouw medewerker binnen 5 minuten kan invullen. Direct daarna weten wij of je kans hebt op een LKV of LIV. Zo ja, dan krijg je van ons bericht en kun je deze uitkomst in jouw eigen salarispakket verwerken.

JOUW VOORDELEN OP EEN RIJ

 • Je hoeft zelf geen checks uit te voeren op jouw personeel
 • Minder werkdruk bij de salarisadministratie, ondanks de korte aanvraagperiode
 • UWV
 • Je doet tijdig een beroep op de vele (wisselende) personeelssubsidies
 • Door een juiste en complete inventarisatie van jouw personeel, benut je de eventueel aanwezige No Risk-regelingen in het geval van een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte
 • Je constateert niet te laat dat je een fors financieel voordeel hebt gemist
 • Dit screeningproces wordt volledig, automatisch én foutloos geborgd voor jouw organisatie
 • Je voldoet aan de wettelijke uitvraagvereisten richting jouw personeel

Wil je deze voordelen niet missen? Of heb je nog vragen? Mail naar casper@omnyacc-hrm.nl of bel naar 0229 - 271994.