Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor
Inventarisatieformulier

Vraag & antwoord

De meest gestelde vragen en antwoorden over het inventarisatieformulier vind je hier.

Wat is het doel van het onderzoek?

In Nederland zijn er zeer veel subsidiemogelijkheden. Wij, Omnyacc pensioen- en HRM-adviseurs, onderzoeken in opdracht van jouw (vorige) werkgever of alle subsidiemogelijkheden optimaal worden benut. Wij beperken ons bij dit onderzoek tot subsidies op gebied van personeel.

Welke subsidieregelingen worden onderzocht?

Er zijn in totaal circa 80 regelingen waar werkgevers en/of werknemers mogelijk gebruik van kunnen maken wat direct voordeel oplevert. Het merendeel van de werkgevers is niet bekend met deze regelingen, waardoor nu nog veel subsidie wordt misgelopen. Het is vaak mogelijk om richting de toekomst gebruik te maken van de regelingen. Ook is het veelal mogelijk om met terugwerkende kracht, soms wel tot 5 jaar, alsnog subsidies te ontvangen. Voorbeelden van deze subsidies zijn regelingen in combinatie met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of ziekte. Ook zijn er regelingen met betrekking tot (gevolgde) opleidingen of zijn er aannameregelingen bij bepaalde doelgroepen binnen gemeentes.

Ben ik verplicht om mee te werken aan dit onderzoek?

Indien je in loondienst bent van jouw werkgever dan is deelname aan dit onderzoek verplicht. Het is tevens belangrijk om dit onderzoek naar waarheid in te vullen. Indien je niet meer in loondienst bent bestaat hier geen verplichting toe. Uiteraard wordt deelname dan zeer gewaardeerd.

Wat gebeurt er met de gegevens?

De gegevens worden door ons kantoor, Omnyacc pensioen- en HRM-adviseurs, verzameld. Vervolgens geven wij op basis van onze analyse een overzicht aan jouw (vorige) werkgever van de mogelijk nog te benutten subsidies. De gegevens worden uiterst vertrouwelijk behandeld.

Heeft het onderzoek mogelijke financiële gevolgen voor mijn loon?

Wij bekijken of je werkgever gebruik kan maken van subsidies. Deze hebben geen invloed op jouw salaris of nettoloon.

Heeft het onderzoek mogelijke financiële gevolgen voor een bestaande uitkering naast mijn loon?

Wij vragen je in de enquête gegevens in te vullen over diverse uitkeringen welke je mogelijk ontvangt of heeft ontvangen. Het UWV of de gemeente beoordeelt de rechtmatigheid en de hoogte van de uitkering. Ons onderzoek heeft geen invloed op de rechtmatigheid of hoogte van je uitkering. Het is mogelijk dat een bestaande uitkering wordt uitbetaald via jouw werkgever. Wij controleren de juistheid van de doorbetaling. Als wij hierin afwijkingen zien dan melden wij dit aan jouw werkgever.

Hoe lang loopt het onderzoek?

Het subsidieonderzoek kan enkele weken duren, maar ook enkele maanden. Een eventuele terugkoppeling van het onderzoek loopt via jouw (vorige) werkgever.

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie?

Je (vorige) werkgever is je eerste aanspreekpunt in de communicatie. Indien je het prettig vindt om contact met ons op te nemen dan is dat ook mogelijk. Onze contactgegevens zijn:

Omnyacc Pensioen en HRM Adviseurs
Koopvaarder 4
1625 BZ Hoorn
0229 - 271994
personeel@omnyacc-hrm.nl

Social Media

Volg jij Omnyacc al?

Linkedin Facebook