Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

9 juni 2022

Afschaffing opbouw fiscale oudedagsreserve vanaf 2023 

In de Voorjaarsnota is voorgesteld de FOR, fiscale oudedagsreserve, af te schaffen. Dit betekent dat er vanaf 2023 geen FOR meer opgebouwd zou kunnen worden.

Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Ondernemers in de inkomstenbelasting mogen jaarlijks een deel van de winst reserveren voor hun oude dag, de zogenaamde fiscale oudedagsreserve (FOR). Over dit deel van de winst hoeft dan dat jaar geen belasting te worden betaald. Voor het jaar 2022 is de FOR 9,44% van de winst met een maximum van € 9.632.

Belasting betalen over FOR

Over de gereserveerde FOR moet je op een gegeven moment wel belasting betalen. Meestal is dit bij het einde van uw onderneming. Maar je kunt ook tussentijds een of meer lijfrentes kopen die je op de FOR kunt afboeken. De FOR betekent dus in feite uitstel van betaling over een deel van de winst. Ook kun je vaak profiteren van het lage belastingtarief voor AOW-gerechtigden.

Einde FOR

In de Voorjaarsnota is voorgesteld de FOR per 2023 af te schaffen. Dit betekent dat er vanaf 2023 niet meer aan de FOR kan worden gedoteerd. Over opgebouwde FOR’s hoeft echter niet direct te worden afgerekend volgens het voorstel. De maatregel is onder meer bedoeld om een verhoging van de AOW te kunnen betalen.

Onbenut

Het kabinet is van mening dat de FOR zonder al te veel bezwaren afgeschaft kan worden, omdat de FOR nu ook al weinig door ondernemers benut wordt. Bovendien wordt met de Wet toekomst pensioenen ook voor ondernemers in de inkomstenbelasting de ruimte vergroot om fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen.

Let op!

Het voorstel is nog niet definitief en moet nog door het parlement worden aangenomen.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Pensioen ondernemer

Pensioen ondernemer

Je kunt als ondernemer niet vroeg genoeg beginnen met het vormen van jouw eigen basisinkomen. Onze pensioenspecialisten staan voor je klaar!
Strategisch HR-adviseur

Strategisch HR-adviseur

  • Leeuwarden 
  • 32-40 uur
  • HBO Human Resource Management 
Waardering verhuurde woning vanaf 2023

Waardering verhuurde woning vanaf 2023

10-11-2022

Ben je in het bezit van een verhuurde woning? Of schenk of erf je een verhuurde woning? Dan ga je meer belasting betalen. Vanaf 2023 wordt de leegwaarderatio voor verhuurde woningen verhoogd en worden er meer voorwaarden gesteld. Wat betekent dit in praktijk en is er een mogelijkheid van tegenbewijs?
Aanscherping regels omtrent gebruikelijk loon per 2023

Aanscherping regels omtrent gebruikelijk loon per 2023

24-11-2022

Een dga is jaarlijks verplicht om het gebruikelijk loon op te nemen uit de bv. Het gebruikelijke loon voor 2022 en 2023 bedraagt € 48.000,-.
iMUIS by King

iMUIS by King

Met iMUIS by King heb je overzicht en grip op jouw financiën. 
Twinfield

Twinfield

Twinfield is een modern, veilig en bovenal gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma.