Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

02 juni 2020

Stikstofmaatregelen landbouw

Minister Schouten heeft onlangs haar 'structurele aanpak stikstof t/m 2030' bekendgemaakt. Een groot deel heeft betrekking op bronmaatregelen voor de landbouw, om de stikstofdepositie verder te verlagen.

Stikstofruimte deels voor landbouw

De stikstofruimte die ontstaat door het nemen van diverse bronmaatregelen komt voor een groot deel ten goede aan natuurherstel en vergunningverlening voor (woning)bouwprojecten. Daarnaast wordt een deel gereserveerd voor het legaliseren van PAS-meldingen.

Bronmaatregelen

De volgende bronmaatregelen zijn aangekondigd in het plan van de minister:

  • Extra verhoging van budget 'Subsidieregeling sanering varkenshouderij'.
  • Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven.
  • Verlagen ruw eiwitgehalten voer voor melkvee 
  • Vergroten aantal uren weidegang.
  • Verdunnen van mest bij zodebemesting op zand- en lössgrond.
  • Openstelling 'Subsidieregeling brongerichte verduurzaming' (zie kantlijn).
  • Aangescherpte ammoniakemissienormen vanaf 2023 of 2025.
  • Omschakelfonds voor bedrijven die willen omschakelen naar een andere bedrijfsvoering (bijv. kringlooplandbouw of willen extensiveren).
  • Stimuleren centrale mestverwerking.

Heb je interesse in een saneringsregeling of bronmaatregel? Geef dit dan door, dan kunnen wij je informeren als meer bekend is!

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Overdragen

Begin op tijd met de voorbereidingen want het verkoopklaar maken van jouw onderneming neemt enkele jaren in beslag.

Miljoenennota: vastlegging coronasteunmaatregelen

16-09-2020

In het Belastingplan wordt een groot aantal reeds aangekondigde coronasteunmaatregelen in de wet vastgelegd. Hieronder vind je een overzicht van alle maatregelen. Denk hierbij aan de TOGS, TVL en de coronareserve.

Miljoenennota: tarieven

16-09-2020

Hoe zit het met de tarieven in 2021 naar aanleiding van de Miljoenennota 21? Velen gaan er in 2021 iets op vooruit aanpassingen in de heffingskortingen en het forfaitair rendement (box 3, sparen en beleggen). Ook gaat de vennootschapsbelasting iets omlaag. Omdat het tarief in box 2 (aanmerkelijk belang) in 2021 stijgt, kan het zinvol zijn nog dit jaar een (extra) dividenduitkering te doen. In dit hoofdstuk vind je de tarieven in handige tabellen weergegeven.

Arbeidsvoorwaarden en cao

Beperk het personeelsverloop binnen jouw organisatie met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 

Eisen eindafrekening NOW 1.0 aanvragen

10-09-2020

Het streven van het UWV is dat bedrijven vanaf 7 oktober de eindafrekening voor de NOW 1.0 kunnen aanvragen. Maar aan welke eisen moet een onderneming voldoen? 

Gido Overgoor

Assistent-accountant