Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

02 juni 2020

Stikstofmaatregelen landbouw

Minister Schouten heeft onlangs haar 'structurele aanpak stikstof t/m 2030' bekendgemaakt. Een groot deel heeft betrekking op bronmaatregelen voor de landbouw, om de stikstofdepositie verder te verlagen.

Stikstofruimte deels voor landbouw

De stikstofruimte die ontstaat door het nemen van diverse bronmaatregelen komt voor een groot deel ten goede aan natuurherstel en vergunningverlening voor (woning)bouwprojecten. Daarnaast wordt een deel gereserveerd voor het legaliseren van PAS-meldingen.

Bronmaatregelen

De volgende bronmaatregelen zijn aangekondigd in het plan van de minister:

  • Extra verhoging van budget 'Subsidieregeling sanering varkenshouderij'.
  • Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven.
  • Verlagen ruw eiwitgehalten voer voor melkvee 
  • Vergroten aantal uren weidegang.
  • Verdunnen van mest bij zodebemesting op zand- en lössgrond.
  • Openstelling 'Subsidieregeling brongerichte verduurzaming' (zie kantlijn).
  • Aangescherpte ammoniakemissienormen vanaf 2023 of 2025.
  • Omschakelfonds voor bedrijven die willen omschakelen naar een andere bedrijfsvoering (bijv. kringlooplandbouw of willen extensiveren).
  • Stimuleren centrale mestverwerking.

Heb je interesse in een saneringsregeling of bronmaatregel? Geef dit dan door, dan kunnen wij je informeren als meer bekend is!

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Structureel groeiperspectief voor de bouw blijft sterk

Structureel groeiperspectief voor de bouw blijft sterk

14-06-2022

De bouw heeft ook in 2021 groei laten zien, maar door het relatief sterke voorgaande jaar steekt die wat magertjes af bij het mkb-gemiddelde. Absoluut gezien blijft de bouw echter goed draaien, al zijn de onzekerheid en de bouwkosten inmiddels sterk toegenomen. De netto-omzet is in 2021 met bijna 5% gestegen en de winstgroei is uitgekomen op ruim 7%.
Snelstart

Snelstart

SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.
Beoordelen jaarrekening

Beoordelen jaarrekening

Een beoordelingsverklaring kan de oplossing zijn als je meer behoefte hebt aan zekerheid. Daarnaast kun je bij ons terecht voor de verplichte beoordeling. 
Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Denk je erover om een investering te doen, maar is het lastig om de financiering rond te krijgen in deze tijd? Misschien kom je wel in aanmerking voor de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). De BIK-regeling is een investeringsregeling die het voor bedrijven aantrekkelijker maakt om in 2021 en 2022 investeringen te blijven doen. Met deze investeringskorting kunnen de meeste ondernemers onder bepaalde voorwaarden een deel van de investering verrekenen met de loonheffing. Voldoe jij aan de voorwaarden?