Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

02 juni 2020

Stikstofmaatregelen landbouw

Minister Schouten heeft onlangs haar 'structurele aanpak stikstof t/m 2030' bekendgemaakt. Een groot deel heeft betrekking op bronmaatregelen voor de landbouw, om de stikstofdepositie verder te verlagen.

Stikstofruimte deels voor landbouw

De stikstofruimte die ontstaat door het nemen van diverse bronmaatregelen komt voor een groot deel ten goede aan natuurherstel en vergunningverlening voor (woning)bouwprojecten. Daarnaast wordt een deel gereserveerd voor het legaliseren van PAS-meldingen.

Bronmaatregelen

De volgende bronmaatregelen zijn aangekondigd in het plan van de minister:

  • Extra verhoging van budget 'Subsidieregeling sanering varkenshouderij'.
  • Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven.
  • Verlagen ruw eiwitgehalten voer voor melkvee 
  • Vergroten aantal uren weidegang.
  • Verdunnen van mest bij zodebemesting op zand- en lössgrond.
  • Openstelling 'Subsidieregeling brongerichte verduurzaming' (zie kantlijn).
  • Aangescherpte ammoniakemissienormen vanaf 2023 of 2025.
  • Omschakelfonds voor bedrijven die willen omschakelen naar een andere bedrijfsvoering (bijv. kringlooplandbouw of willen extensiveren).
  • Stimuleren centrale mestverwerking.

Heb je interesse in een saneringsregeling of bronmaatregel? Geef dit dan door, dan kunnen wij je informeren als meer bekend is!

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Subsidies

Er zijn ruim 3.000 subsidies in Nederland, alleen zijn nog veel mogelijke subsidies en regelingen onbekend. Maak jij al gebruik van de mogelijkheden?

Internationaal fiscaal advies

Ga je met jouw werkzaamheden de grens over? Onze specialisten hebben de kennis in huis om de buitenlandse belastingregels in kaart te brengen.

Visionplanner

Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.

Dex Bakkum

Administratief medewerker