Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

12 maart 2021

Voorwaarden generieke werkgeversvoorziening verruimd per 1 juli

De voorwaarden voor het aanvragen van de generieke werkgeversvoorziening worden per 1 juli verruimd. Met de generieke werkgeversvoorziening kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor werkplekaanpassingen voor werknemers met een structurele functionele beperking.

Wat houdt de pilot generieke werkgeversvoorzieningen in?

Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor het aanpassen van werkplekken als je de intentie heeft om een of meerdere mensen met een vergelijkbare functiebeperking in dienst te nemen en bij voorkeur drie jaar in dienst te houden. Voor het ontvangen van de subsidie gelden o.a. de volgende voorwaarden:
  • De voorziening moet noodzakelijk zijn
  • De voorziening kost maximaal € 1.000.000
  • Je hebt in de drie jaar dat de proef duurt minimaal één werknemer in dienst voor wie de aanpassing noodzakelijk is

Op welke punten verruiming?

In eerste instantie gold ook een aantal voorwaarden die met name de rol van het UWV betroffen, o.a. bij het bepalen van de doelgroep van deze subsidie. Hierin komt verandering:

  • Per 1 juli 2021 hoef je bij het UWV pas aan te geven om welke werknemer het gaat, zodra u de werkplek aangepast heeft. Op dit moment moet u de naam van de betreffende werknemer veel eerder doorgeven, namelijk al bij de subsidieaanvraag. Dat hoeft straks niet meer. U moet in de aanvraag nog wel aangeven wat u gaat aanpassen aan de werkplek, voor welke functiebeperkingen deze aanpassingen bedoeld zijn en hoeveel werknemers van de werkplekaanpassing gebruik kunnen maken.
  • Nu is de subsidieaanvraag alleen nog voor blijvende werkplekaanpassingen, dus niet voor voorzieningen die de werknemers mee kunnen nemen zodra ze van baan wisselen. Ook dat gaat veranderen. De subsidie kun je per 1 juli 2021 ook aanvragen voor voorzieningen die werknemers mee kunnen nemen als ze uw bedrijf verlaten.
  • Verder kun je nu alleen subsidie aanvragen voor werknemers met een functiebeperking vanuit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Per 1 juli 2021 wordt deze voorwaarde verruimd en kunt u ook subsidie aanvragen voor werknemers uit de doelgroepen banenafspraak en loonkostensubsidie of beschut werk.

Meewerken aan evaluatie is verplicht

De pilot duurt tot en met 31 december 2023. Het UWV zal door middel van onder meer bedrijfsbezoeken en interviews met werkgevers de pilot evalueren. Ook zal het UWV onderzoeken of met de pilot meer werknemers met een functiebeperking aan het werk komen én blijven. Wanneer je de subsidie aanvraagt, ben je verplicht om aan deze evaluatie mee te werken. Op basis van de evaluatie wordt besloten over de voortzetting van de generieke werkgeversvoorziening.

Arie de Jong

Arie de Jong

Belastingadviseur

Crowdfunding

Crowdfunding

Een alternatieve financieringsvorm? Presenteer jouw financieringswens optimaal door crowdfunding.
Belastingadviseur

Belastingadviseur

  • Leeuwarden
  • 32-40 uur per week
  • WO Fiscaal Recht/Fiscale Economie
Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Denk je erover om een investering te doen, maar is het lastig om de financiering rond te krijgen in deze tijd? Misschien kom je wel in aanmerking voor de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). De BIK-regeling is een investeringsregeling die het voor bedrijven aantrekkelijker maakt om in 2021 en 2022 investeringen te blijven doen. Met deze investeringskorting kunnen de meeste ondernemers onder bepaalde voorwaarden een deel van de investering verrekenen met de loonheffing. Voldoe jij aan de voorwaarden?
Reni Heida

Reni Heida

Assistent-accountant