12 maart 2021

Voorwaarden generieke werkgeversvoorziening verruimd per 1 juli

De voorwaarden voor het aanvragen van de generieke werkgeversvoorziening worden per 1 juli verruimd. Met de generieke werkgeversvoorziening kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor werkplekaanpassingen voor werknemers met een structurele functionele beperking.

Wat houdt de pilot generieke werkgeversvoorzieningen in?

Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor het aanpassen van werkplekken als je de intentie hebt om een of meerdere mensen met een vergelijkbare functiebeperking in dienst te nemen en bij voorkeur drie jaar in dienst te houden. Voor het ontvangen van de subsidie gelden o.a. de volgende voorwaarden:

  • De voorziening moet noodzakelijk zijn
  • De voorziening kost maximaal € 1.000.000
  • Je hebt in de drie jaar dat de proef duurt minimaal één werknemer in dienst voor wie de aanpassing noodzakelijk is

Op welke punten verruiming?

In eerste instantie gold ook een aantal voorwaarden die met name de rol van het UWV betroffen, o.a. bij het bepalen van de doelgroep van deze subsidie. Hierin komt verandering:

  • Per 1 juli 2021 hoef je bij het UWV pas aan te geven om welke werknemer het gaat, zodra je de werkplek aangepast hebt. Op dit moment moet je de naam van de betreffende werknemer veel eerder doorgeven, namelijk al bij de subsidieaanvraag. Dat hoeft straks niet meer. Je moet in de aanvraag nog wel aangeven wat je gaat aanpassen aan de werkplek, voor welke functiebeperkingen deze aanpassingen bedoeld zijn en hoeveel werknemers van de werkplekaanpassing gebruik kunnen maken.
  • Nu is de subsidieaanvraag alleen nog voor blijvende werkplekaanpassingen, dus niet voor voorzieningen die de werknemers mee kunnen nemen zodra ze van baan wisselen. Ook dat gaat veranderen. De subsidie kun je per 1 juli 2021 ook aanvragen voor voorzieningen die werknemers mee kunnen nemen als ze jouw bedrijf verlaten.
  • Verder kun je nu alleen subsidie aanvragen voor werknemers met een functiebeperking vanuit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Per 1 juli 2021 wordt deze voorwaarde verruimd en kun je ook subsidie aanvragen voor werknemers uit de doelgroepen banenafspraak en loonkostensubsidie of beschut werk.

Meewerken aan evaluatie is verplicht

De pilot duurt tot en met 31 december 2023. Het UWV zal door middel van onder meer bedrijfsbezoeken en interviews met werkgevers de pilot evalueren. Ook zal het UWV onderzoeken of met de pilot meer werknemers met een functiebeperking aan het werk komen én blijven. Wanneer je de subsidie aanvraagt, ben je verplicht om aan deze evaluatie mee te werken. Op basis van de evaluatie wordt besloten over de voortzetting van de generieke werkgeversvoorziening.

Junior Aangiftemedewerker
Belastingadviseur Vincent gaat je alle fijne kneepjes van het vak leren. Zo draag jij actief bij aan de ontwikkeling van de fiscale praktijk.
Lees verder
arrow right
Basecone
Heb jij ook nog een papieren archief en bonnetjes overal? Helemaal niet gek, want zo doen heel veel ondernemers het nog. Het kan alleen overzichtelijker door het creëren van je eigen digitale kantoor! Basecone is de software die jou als ondernemer kan helpen als het gaat om digitale documentverwerking. Basecone herkent facturen automatisch, doet direct een boekingsvoorstel en heeft koppelingen met diverse boekhoudpakketten. Gun jezelf dit gemak en bespaar tijd met Basecone.
Lees verder
arrow right
Update lonenspecial 2024: Tarieven loonbelasting, premies en heffingskortingen
In deze update van de lonenspecial 2024 gaan we in op de wijzigingen in de tarieven van de loonbelasting. Het tarief van de eerste tariefschijf wordt iets verhoogd, van 36,93% naar 36,97%. Om de koopkracht te stimuleren en de inkomens te sturen, zijn ook de heffingskortingen aangepast. Deze komen in dit artikel aan bod. Als laatste gaan we in op de gedifferentieerde Awf-premie en het premiepercentage van de WGA, Ziektewet en de Zorgverzekeringswet (Zvw).
Lees verder
arrow right
Isabelle Poortvliet-Ignatius

Isabelle Poortvliet-Ignatius

Junior casemanager verzuim