5 april 2022

Vrachtwagenheffing in 2027

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstel voor de vrachtwagenheffing aangenomen. Deze regeling houdt in dat er voor bedrijfsauto’s van meer dan 3.500 kilo een heffing per verreden kilometer betaald moet worden. De invoeringsdatum is later dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Eurovignet verdwijnt, mrb omlaag

Het Eurovignet verdwijnt en de mrb, ofwel wegenbelasting, wordt voor deze vrachtauto’s verlaagd. Het Eurovignet geldt voor zware vrachtauto’s waarvan het leeggewicht plus laadvermogen 12.000 kilo of meer is.

Extra financiering

De vertraagde invoering van de heffing betekent dat gezocht moet worden naar alternatieve financieringsvormen, zodat de verduurzaming van de sector geen vertraging oploopt.

Niet alleen snelwegen

De heffing zal niet alleen verplicht worden op snelwegen, dit om sluipverkeer van vrachtwagens tegen te gaan. De heffing zal ook gaan gelden voor buitenlandse vrachtauto’s.

Transportsector positief

De transportsector is positief over de maatregel. Met de opbrengst ervan wordt vervoer over de weg verder verduurzaamd. Zo moet de sector inspelen op het feit dat vanaf 2030 binnensteden alleen nog toegankelijk zullen zijn voor vrachtauto’s zonder CO2-uitstoot.

Extra landpunten

In een motie is aandacht gevraagd voor het feit dat er voor vrachtwagens veel meer laadpunten moeten komen. Berekend is dat voor de bevoorrading in de binnensteden zo’n 12.000 vrachtwagens nodig zijn.

Nog niet definitief

Ook de Eerste Kamer moet nog met het wetsvoorstel akkoord gaan. Het voorstel zoals het er nu ligt, is dus nog niet definitief.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Subsidie op uitstootvrije variant bestelbus of vrachtwagen
De zero-emissiezones kunnen vanaf 2025 nog verder worden ingesteld door gemeenten. Dit betekent dat er alleen nog bestelbussen en vrachtwagens mogen rijden zonder uitlaatgassen. Om de ondernemer tegemoet te komen komt er een landelijke overgangsregeling. Ook komt er een subsidiemogelijkheid om over te stappen op een schone variant.
Lees verder
arrow right
Auto en fiscus 2022
Doordat de autobelastingen de laatste jaren zijn aangescherpt, wordt fiscaal vriendelijk rijden steeds lastiger. Het kan nog wel, maar de voordelen zijn voor een steeds kleinere groep beschikbaar. In dit nieuwsbericht een blik op de fiscale toekomst van de auto.
Lees verder
arrow right
Strategisch personeelsbeleid
Breng jouw personeelswensen in kaart met strategisch personeelsbeleid. Dit helpt om zo effectief mogelijk gebruik te maken van de talenten van jouw personeel.
Lees verder
arrow right