Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

20 juli 2021

Aanpassing regels registratie medisch-specialistische zorg 

Er komt een aanpassing op de regels bij de registratie van medisch-specialistische zorg (MSZ). Dit is aangekondigd door De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De uitvoerende zorgverlener (de beroepsbeoefenaar die de zorg feitelijk levert) moet vanaf dan de zorgactiviteit registreren op zijn eigen unieke AGB-code. De nieuwe regels gelden voor alle zorgverleners die zo'n code kunnen aanvragen.

De nieuwe regels hebben als doel dat er een halt wordt toegeroepen aan de steeds stijgende zorgkosten en personeelstekorten. Om die reden wil de NZa inzichtelijker maken op welke momenten in het zorgproces de zorg wordt overgedragen door de medisch specialist aan ondersteunende zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de physician assistant (PA) of de verpleegkundig specialist (VS).

Dat inzicht ontbreekt nu nog, omdat zorgactiviteiten doorgaans niet worden geregistreerd op degene die de zorg feitelijk verleent. Daarnaast geven de nieuwe regels meer inzicht in hoe het zorgproces ook anders, en daarmee goedkoper en efficiënter, kan worden ingericht.

Impact

Juist omdat op dit moment in de praktijk zorgactiviteiten meestal worden geregistreerd op de AGB-code van de verantwoordelijke medisch-specialist, hebben de nieuwe regels een behoorlijke impact op de zorgverleners. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat hierdoor op basis van de afspraken die je hebt gemaakt met zorgverzekeraars lagere vergoedingen worden verstrekt voor de verleende zorg.

Tip!

Evalueer tijdig hoe de exacte afspraken met de zorgverzekeraars luiden om te kunnen bepalen wat exact de impact is op de praktijkvoering.

Een goede voorbereiding

Om ervoor te zorgen dat er voor 1 januari 2022 kan worden voldaan aan de nieuwe regels is het noodzakelijk dat er tijdig een unieke AGB-code wordt aangevraagd voor alle ondersteunende zorgverleners die zo’n code kunnen aanvragen. Dit geldt onder meer voor de physician assistant en de verpleegkundig specialist, maar bijvoorbeeld niet voor arts-assistenten. Voor zorgverleners die niet onder de medisch-specialistische zorg vallen, zoals huisartsen, geldt de verplichting ook niet.

Let op!

De verwachting is dat de doorlooptijd van de aanvraag de komende maanden en zeker richting het einde van het jaar gaat stijgen. Wacht dus niet te lang met de aanvraag van de AGB-codes.

De ICT en de werkprocessen

Naast de aanvraag van de AGB-codes en de evaluatie van de afspraken met de zorgverzekeraars, is het van belang dat tijdig wordt beoordeeld of het gebruikte ICT-systeem voorziet in de mogelijkheid om alle betrokken medewerkers hun zorgactiviteiten te laten registreren op hun eigen AGB-code.

Tip!

Zorg er tevens voor datje jouw werkprocessen aanpast, zodat iedere betrokken zorgverlener ook daadwerkelijk zijn of haar zorgactiviteiten op zijn of haar eigen AGB-code registreert.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Wlz nacalculatie

Wlz nacalculatie

Ben jij financieel verantwoordelijke bij een organisatie die langdurige zorg verleent? Dan ben je volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) verplicht om financiële verantwoording af te leggen over de geleverde zorgprestaties. 
WTZi: verantwoordingsplicht

WTZi: verantwoordingsplicht

Lever je zorg? En heb je een WTZi-toelating? Dan ben je vanuit de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen aan de overheidsinstantie CIBG over de manier waarop je het geld uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet besteedt. 
Mkb in zicht: medische zorg

Mkb in zicht: medische zorg

03-06-2021

De medische zorg kent een enorme druk door de coronapandemie. Ook zijn er positieve effecten: digitalisering en innovatie hebben een grote sprong genomen. De winstgroei van de medische zorg trekt daarnaast aan. Wel lopen de cijfers uiteen en zijn er grote onderlinge verschillen.
Twinfield

Twinfield

Twinfield is een modern, veilig en bovenal gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma.