16 mei 2023

Meer over afkoop lijfrente en revisierente

Bij het afkopen van lijfrente moet je soms revisierente betalen. Wil je vanwege arbeidsongeschiktheid jouw lijfrente (deels) afkopen? Dan geldt voor deze situatie een gedeeltelijke vrijstelling voordat je revisierente moet betalen. Deze mogelijkheid bestond al, maar wordt nu wettelijk vastgelegd.

Afkoop lijfrente

Een lijfrente wordt vaak aangeschaft om een pensioentekort aan te kunnen vullen. Onder voorwaarden zijn de betaalde premies van de lijfrente aftrekbaar. Bij afkoop van de lijfrente, je neemt jouw lijfrente dus eerder op dan (fiscaal) is afgesproken, betaal je belasting over de afkoopsom. Voor de te betalen belasting is bepalend welk deel van de premies je hebt afgetrokken. Daarnaast betaal je ook revisierente, onder meer omdat je door de aftrek van premies uitstel van belastingbetaling hebt genoten.

Vrijstelling arbeidsongeschiktheid

Als je arbeidsongeschikt raakt, gaat dit vaak gepaard met een terugval in inkomen. De wetgever heeft daarom bepaald dat in die gevallen de revisierente bij afkoop van een lijfrente gematigd wordt. Dit is al bij besluit geregeld, maar wordt nu wettelijk vastgelegd, zo blijkt uit de Fiscale Verzamelwet 2024.

Let op!

Je moet kunnen aantonen dat je arbeidsongeschikt bent via een verklaring van een arts of doordat je aannemelijk maakt dat je vanwege jouw arbeidsongeschiktheid een periodieke uitkering ontvangt of binnenkort gaat ontvangen.

Alleen boven maximum

Het bedrag dat je bij arbeidsongeschiktheid uit de lijfrente op mag nemen, mag in 2023 in principe niet hoger zijn dan € 45.722. Een hoger bedrag kan ook, als het maar niet hoger is dan jouw gemiddelde inkomen van de voorgaande twee jaren, waarbij je maximaal met een inkomen van € 128.810 in 2022 en € 114.866 in 2021 rekening moet houden.

Let op!

Is jouw afkoopbedrag hoger dan het maximumbedrag, dan betaal je revisierente over het meerdere.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Controleleider
Jouw sterkmaker voor ons? Jij krijgt energie van het coachen en begeleiden van collega’s. Daarnaast werk je zelfstandig aan complexe jaarrekeningen.
Lees verder
arrow right
Subsidiecontrole
Het doel van een subsidiecontrole is aantonen dat het subsidiebedrag rechtmatig wordt besteed. Wij kunnen de subsidiecontrole voor je uitvoeren tegen een transparant tarief.
Lees verder
arrow right
Schulden belastinguitstel nog €9,6 miljard
Tijdens de coronacrisis konden ondernemers uitstel van betaling aanvragen voor hun belastingschulden. Meer dan 400.000 ondernemers maakten gebruik van deze mogelijkheid, en vroegen gezamenlijk om uitstel voor een bedrag van € 19,6 miljard. Volgens staatssecretaris Van Rij stond er eind april 2024 nog € 9,6 miljard van dit bedrag open.
Lees verder
arrow right
Arbodienstverlening
Hoe ga jij om met verzuim? Bij Omnyacc ben je aan het juiste adres voor een gezonde organisatie. Alle specialisten onder één dak.
Lees verder
arrow right