17 oktober 2022

Agro: aanscherpingen regels

Naast de derogatievoorwaarden worden andere regels ingevoerd of (fors) aangescherpt. Dit geldt zowel voor derogatie- als niet-derogatiebedrijven.

Vanaf 2023

  • Verplichte bredere teeltvrije zones. De hoofdregels hierbij zijn:
    • 5 m langs ecologisch kwetsbare sloten en KRW-lichamen
    • 3 m langs andere waterlopen
    • 1 m langs droge sloten (tussen 1 april en 1 oktober geen water)
  • Introductie realtime ‘Vervoersbewijs dierlijke mest’ (rVDM)
  • Daarnaast lijkt het erop dat voor alle bedrijven (ook akkerbouw) een bemestingsplan verplicht wordt

Na 2023

Na 2023 worden diverse regels aangescherpt, vooral in ‘door nutriënten verontreinigde gebieden’. Ook worden gebruiksnormen verlaagd.

Tip!

Laat je goed informeren over de nieuwe voorwaarden en regels. Dit geldt zeker ook voor niet-derogatiebedrijven (incl. akkerbouw).

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Belastingvrije reiskostenvergoeding vanaf de camping?
Veel Nederlanders brengen hun vakantie door op campings. Wanneer een ouder van een gezin vanaf de camping naar het werk rijdt, rijst de vraag of dit als woon-werkverkeer kan worden beschouwd. Ook wordt afgevraagd of in dit geval een belastingvrije reiskostenvergoeding mogelijk is.
Lees verder
arrow right
Tweede Kamer keurt Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven goed
Het wetsvoorstel Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven is goedgekeurd. Het maakt het mogelijk voor de overheid om niet-vitale Nederlandse bedrijven te waarschuwen over digitale kwetsbaarheden en beveiligingslekken.
Lees verder
arrow right
Joris Winter

Joris Winter

Assistent-accountant