Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

17 oktober 2022

Agro: basisvoorwaarden basispremie beperkt

Om in aanmerking te kunnen komen voor de basispremie, moet je aan de basisvoorwaarden (conditionaliteit) voldoen. Voor 2023 gelden enkele vrijstellingen. Mede hierdoor zijn extra inspanningen voor het GLB beperkt.

Hoogte basispremie met ‘plusje’ eerste 40 hectare

De basispremie bedraagt in 2023 circa € 220 per subsidiabele hectare. Voor de eerste 40 ha kun je circa € 50 per ha extra ontvangen. In de periode 2023-2027 wordt de basispremie in stapjes verlaagd (circa 25% lager in 2027).

Conditionaliteit: vaak al wettelijk verplicht

De conditionaliteit bestaat uit randvoorwaarden (vergelijkbaar met nu) en ‘GLMC’s’ (Goede landbouw en milieuconditie bodem). De 10 GLMC’s staan vermeld in tabel 1. GLMC 10 is recent toegevoegd.

Tabel 1. GLMC’s binnen de conditionaliteit

Nr.GLMC's
1Behoud van blijvend grasland
2Bescherming veengebieden en wetlands
3

Verbod verbranden stoppels

4Bufferstroken langs waterlopen (vanuit 7e AP)
5Erosie tegengaan
6Minimale bodembedekking kwetsbare perioden
7Vruchtwisseling op bouwland (gewasrotatie)

- Incl. 1:4 teelt rustgewas op zand/löss (7e AP)

8Niet-productief areaal en landschapselementen
9Bescherming blijvend grasland Natura 2000-gebieden
10Bufferstroken langs droge sloten (7e AP)

De GLMC’s 1, 2, 3, 5 en 9 zijn al wettelijk verplicht of reeds in het huidige GLB opgenomen. GLMC 4 en 10 worden verplicht vanuit het 7e Actieprogramma (7e AP). GLMC 6 is al verplicht (‘geen zwarte braak’), maar er komen regels voor bodembedekking in de herfst/winter. Voor GLMC 7 en 8 geldt voor 2023 een vrijstelling. Echter bij de eco-regeling speelt GLMC 8 nog wel een rol.

Door de vrijstelling voor GLMC 7 en 8 kun je makkelijker voldoen.

Tip!

Door de vrijstelling voor GLMC 7 en 8 kun je makkelijker voldoen.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Kabinet schrapt verhoging belastingrente vennootschapsbelasting

Kabinet schrapt verhoging belastingrente vennootschapsbelasting

27-02-2023

De verhoging naar 10,5 procent van de belastingrente op de vennootschapsbelasting (Vpb) is voorlopig van de baan. Pas later dit voorjaar beslist het kabinet wat het met het rentepercentage uiteindelijk gaat doen.
Wlz nacalculatie

Wlz nacalculatie

Ben jij financieel verantwoordelijke bij een organisatie die langdurige zorg verleent? Dan ben je volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) verplicht om financiële verantwoording af te leggen over de geleverde zorgprestaties. 
Berend Bakker

Berend Bakker

Relatiebeheerder | MT

AO/IB

AO/IB

Wil jij jouw organisatie ook beter beheren en sturen? Houdt dan jouw Administratieve Organisatie eens tegen het licht. We voorzien je van tips en adviezen om jouw bedrijfsvoering verder te verbeteren.