29 augustus 2022

Agro: hoogte eco-premie en eco-maatregelen

Met de eco-regeling kun je extra subsidie krijgen bovenop jouw basispremie. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hiervoor moet je extra inspanningen leveren in de vorm van eco-activiteiten. Je bent niet verplicht om aan de eco-regeling deel te nemen.

Eerst conditionaliteit

Wil je in aanmerking komen voor de ‘eco-premie’ vanuit de eco-regeling? Dan moet je eerst aan de conditionaliteit (basisvoorwaarden GLB) voldoen. Deze voorwaarden gelden ook voor het verkrijgen van de basispremie.

Eco-regeling: extra premie, maar ook extra inspanningen

Als je voldoet aan de voorwaarden voor de eco-regeling, dan ontvang je extra premie per subsidiabele hectare. Echter, het uitvoeren van eco-activiteiten kost je ook extra ‘inspanningen’. Het is van belang dat je de extra premie afzet tegenover jouw extra kosten en inspanningen.

Hoogte premie afhankelijk van ‘klasse’

Jouw eco-premie is afhankelijk van de ‘klasse’ waarin je terecht kunt komen. Is de ‘waarde’ van jouw eco-activiteiten hoger, dan kom je in een hogere klasse. De eco-premie per klasse is als volgt:

  • € 60 per ha voor klasse ‘Brons’
  • € 100 per ha voor klasse ‘Zilver’
  • € 200 per ha voor klasse ‘Goud’

Deze bedragen gelden voor alle subsidiabele hectares op jouw bedrijf. Heb je een biologisch bedrijf? Dan val je automatisch in de klasse ‘Goud’.

Overzicht eco-activiteiten 2023

De (voorlopige) eco-activiteiten die je in 2023 kunt toepassen staan in tabel 1. Je moet meerdere eco-activiteiten toepassen om aan de voorwaarden te kunnen voldoen.

Tabel 1. Voorlopige eco-activiteiten 2023

Eco-activiteiten

Gras met klaverGroenbedekking
Grasland met kruidenOnderzaai
Langjarig grasland
(5 jaar niet gescheurd)
Verlengde weidegang
(overdag weiden)
Meerjarige teelt
(meer dan 1 jaar, niet zijnde gras)
Verlengde weidegang
(dag en nacht weiden)
Natte teeltBiologische bestrijding
RustgewasHeg, haag, struweel
Stikstofbindend gewasOverige houtige elementen
StrokenteeltGroene braak
Vroeg oogsten rooigewas
(uiterlijk 31 augustus)
Bufferstrook met kruiden
(langs bouwland)
Vroeg oogsten rooigewas
(uiterlijk 31 oktober)
Bufferstrook met kruiden
(langs grasland)

Ook bestaande eco-activiteiten tellen mee

Voer je bepaalde eco-activiteiten al uit? Of zijn deze al op jouw bedrijf aanwezig? Dan kun je deze ook inzetten voor de eco-regeling. Dit geldt bijvoorbeeld als je al kruidenrijk grasland teelt of struweelhagen in beheer hebt. Gebruik je deze activiteiten binnen het ANLb? Dan tellen deze beperkt mee.

Tip!

Je kunt aan de eco-regeling meedoen als je ook aan de conditionaliteit voldoet. Ga na of de eco-regeling interessant voor jou is. Meld zo nodig jouw eco-activiteiten uiterlijk 31 januari bij RVO.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Belastingadviseur
Ben jij er klaar voor om samen met ons te bouwen aan onze fiscale praktijk? Onze uitdagende portefeuille van mkb-ondernemers en auditklanten van fiscaal advies te voorzien? Dit alles met de vrijheid en ruimte om jouw rol te pakken en jouw ambities verder uit te bouwen? Ons kantoor in Heerhugowaard is op zoek naar een allround Belastingadviseur (32-40 uur). Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Dan zoeken wij jou!
Lees verder
arrow right
Stephan van der Stoop

Stephan van der Stoop

Registeraccountant

Danny Saalmink

Danny Saalmink

Assistent-accountant