Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

24 november 2021

Benut de schenkvrijstelling 

In 2021 zijn een aantal vrijstellingen in de schenkbelasting eenmalig verhoogd. Je kunt daar dus tot en met 31 december gebruik van maken.

Verhoging

De verhoging van de schenkvrijstelling met € 1.000 hangt samen met de coronacrisis. Het kabinet was van mening dat in deze barre tijden menigeen wel een extraatje kan gebruiken en wil schenkingen aanmoedigen. Concreet is daarom de vrijstelling voor kinderen dit jaar verhoogd naar € 6.604 en voor derden, onder wie ook kleinkinderen, naar € 3.244.

Eenmalig

De verhoging met € 1.000 is eenmalig en zal volgend jaar dus worden teruggedraaid. De genoemde vrijstellingen zullen in 2022 dus, afgezien van de inflatiecorrectie, met € 1.000 worden verlaagd.

Extra voordeel

Behalve dat je met de vrijstelling jouw kinderen en overige derden wat plezieriger feestdagen kunt bezorgen, levert het je een extra voordeel op in box 3. Schenk je namelijk vóór 1 januari, dan tellen de geschonken bedragen niet mee voor de bepaling van de hoogte van jouw vermogen in 2022. Dit scheelt je maximaal 1,71% belasting over de geschonken bedragen.

Voorbeeld: je hebt vijf kinderen die je ieder het maximum van de vrijstelling schenkt van € 6.604. Je hebt ook tien kleinkinderen die je het maximum van € 3.244 schenkt. Per saldo schenk je dus € 65.460. Bezit je een vermogen van meer dan € 1.000.000, dan scheelt dit je in 2022 € 65.460 x 1,71% = € 1.119 aan te betalen belasting in box 3.

Heb je vragen over de verhoogde schenkvrijstelling? Neem dan contact met ons op.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Hoe zit het met de schenkvrijstelling in 2021?

Hoe zit het met de schenkvrijstelling in 2021?

05-01-2021

Hoeveel mag je in 2021 belastingvrij schenken aan jouw kinderen? Of bijvoorbeeld aan een goed doel? Wij hebben het in dit nieuwsartikel voor je op een rijtje gezet. Vanwege corona is de schenkvrijstelling extra met € 1000 verhoogd ten opzichte van vorig jaar.
Schenken en erven

Schenken en erven

Denk je aan een schenking aan je kind of een goed doel? Het financiële steuntje voor nu is misschien een goed moment om ook na te denken over jouw erfenis.
Estate planning

Estate planning

Onze estate planners maken een plan op maat om jouw vermogen zo gunstig mogelijk over te dragen. Zo heb jij (financiële) rust.
Nmbrs

Nmbrs

Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 3 (NOW)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 3 (NOW)

De NOW is de tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die vanwege de coronacrisis de omzet met minstens 20% zagen dalen. De regeling is met ingang van 1 oktober 2020 verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021. De NOW 3 kent 3 tijdvakken en kent specifiekere bepalingen ten opzichte van NOW 1 en NOW 2. Op deze pagina vertellen we je er alles over. Heb je vragen? Schroom niet om te bellen of mailen als je meer vragen hebt of wilt sparren over jouw situatie. Samen staan we sterk!
Vennootschapsbelasting omhoog in 2022

Vennootschapsbelasting omhoog in 2022

15-11-2021

De vennootschapsbelasting gaat in 2022 omhoog van 25% naar 25,8%. Er is steun vanuit de Tweede Kamer gekomen om de verhoging in te stellen.