Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

19 mei 2020

Coronadossier: update 13 augustus

Het coronavirus (COVID-19) heeft Nederland in zijn greep en is zich wereldwijd aan het verspreiden. De overheid heeft maatregelen ingesteld om het coronavirus in te dammen. Deze maatregelen kunnen vergaande gevolgen hebben voor jouw onderneming en jou als werkgever. De overheid heeft een compleet pakket aan economische maatregelen gepresenteerd om jou als ondernemer te steunen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro's aan steun. Dat het ondanks deze maatregelen een lastige tijd wordt is een feit. We gaan er alles aan doen om je zo goed mogelijk bij te staan! Hieronder hebben we de belangrijkste aandachtspunten voor je op een rij gezet. Wij staan voor je klaar als je advies nodig hebt. De laatste update is 14:00 uur 13 augustus.

Algemene maatregelen

Om het coronavirus te kunnen beperken heeft de overheid algemene maatregelen getroffen. De volgende maatregelen zijn van kracht:

 • Blijf thuis bij klachten en vermijdt sociaal contact, bij koorts bij één persoon in gezin blijft het hele gezin thuis
 • Waar het kan moeten mensen thuis werken
 • Beperk het bezoek aan ouderen en kwetsbaren
 • Mensen die tot de kwetsbare groep behoren, kunnen beter niet reizen
 • Horeca kan vanaf 1 juni de deur openen voor maximaal 30 gasten met inachtneming van 1,5 meter (vanaf 1 juli 100 gasten)
 • Dit geldt ook voor musea, bioscopen en culturele instellingen (vanaf 1 juli 100 personen)
 • De voorzieningen bij campings en vakantieparken mogen per 1 juli weer geopend worden
 • Evenementen met een vergunnings- of meldingsplicht zijn tot 1 september verboden, ook voor minder dan 100 personen
 • Vanaf 1 september mogen alle sporten (binnen/buiten) incl. wedstrijden en betaald voetbal weer starten
 • Ook mogen vanaf 1 september sauna's, coffeeshops, casino's en kantines weer openen
 • Burgemeesters krijgen via een noodverordering mogelijkheid om op te kunnen treden en gebieden af te kunnen sluiten
 • Winkels zijn open, maar houd gepaste afstand (advies min 1,5 meter). Winkels dienen een deurbeleid te voeren.

Economische maatregelen

Hieronder vind je de maatregelen die door de overheid worden getroffen. Minister Koolmees van het ministerie van SZW heeft aangekondigd dat het kabinet eind augustus beslist of er opnieuw steunmaatregelen voor bedrijven worden getroffen vanwege de coronacrisis. Lees meer >

 1. Tijdelijke Noodregeling Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
 2. Extra ondersteuning voor gevestigde ondernemers en zzp'ers
 3. Versoepeling uitstel van betaling belastingen en verlaging boete
 4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
 5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten
 6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
 7. Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector
 8. Compensatieregeling getroffen sectoren
 9. Verruiming exportkredietverzekering
 10. Uitstel energiebelasting/ODE
 11. WW-premiedifferentiatie
 12. BMKB-regeling versneld geopend
 13. Coulance betalen pensioenpremie en waterschappen
 14. Extra fiscale steunmaatregelen (24-04)
 15. Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)
 16. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
 17. Verruiming vrijstelling BPM en MRB

Bron: Rijksoverheid (voor deel van maatregelen)

1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

De regeling houdt in dat een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten kan aanvragen (zie hieronder enkele voorbeelden). Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. De NOW-regeling wordt verlengd met drie maanden, waardoor werkgevers vanaf 6 juli een aanvraag kunnen indienen voor een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus. Wel zijn er een aantal gewijzigde voorwaarden. In het artikel NOW 2.0 lees je hier meer over. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

 • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever
 • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever
 • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever

Achteraf zal er een afrekening plaatsvinden waarbij in sommige gevallen, afhankelijk van de hoogte van de loonsom, een accountantsverklaring nodig kan zijn. Voor de regeling Werktijdverkorting kunnen bij het ministerie van SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Gerelateerde nieuwsartikelen:

Goed om te weten: De NOW staat ook open voor oproep en nul uren contracten in tegenstelling tot werktijdverkorting.
Klik hier voor de meest gestelde vragen over de NOW.

2. Extra ondersteuning voor gevestigde ondernemers en zzp'ers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum (maximaal ca. € 1.500 per maand netto) en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers ook wel bekend als Tozo is in het leven geroepen om de bestaanszekerheid van zelfstandige ondernemers, waaronder zzp'ers, ten tijde van het coronavirus te waarborgen. Je kunt een aanvraag indienen bij de gemeente waarin je woonachtig bent. De overheid roept op om enkel van de regeling gebruik te maken indien dat echt nodig is. Bij financiële nood kan de gemeente je een voorschot geven.

Let op: Mocht je nog voldoende reserves hebben dan wordt je verzocht niet direct een aanvraag in te dienen. De financiële ondersteuning is beschikbaar met terugwerkende kracht, als je er recht op hebt. Als de aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente. Ook kunnen hierdoor de mensen waarbij de financiële nood hoog is als eerste worden geholpen.

Gerelateerde nieuwsartikelen:

De meest gestelde vragen over de Tozo vind je hier.

3. Versoepeling uitstel van betaling belastingen en verlaging boetes  

Getroffen ondernemers kunnen uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Op 2 april heeft het kabinet bekendgemaakt deze regeling meer te versoepelen:

 • uitstel aanvragen voor meerderer soorten belastingen: kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland
 • aanvragen wordt eenvoudiger met dit online formulier
 • het is makkelijker voor kleine ondernemers om langer dan drie maanden uitstel te krijgen
 • voor bedrijven met een g-rekening wordt ook een regeling getroffen

Voor uitstel van betaling van belastingen hoeft slechts één uitstelverzoek te worden ingediend. Een derdenverklaring is in principe niet langer nodig in situaties waarin de totale belastingschuld lager is dan € 20.000 is en/of het gevraagde uitstel korter dan 3 maanden is. Bij overige situaties is de derdenverklaring, ook wel deskundigenverklaring, dus nog steeds benodigd. Dit zullen wij per situatie bekijken.

Update 27 mei: Uitstel aanvragen naheffingsaanslag

Veel ondernemers ontvangen binnenkort een naheffingsaanslag omzetbelasting. Als ze hiervoor uitstel van betaling willen hebben en het uitstel is nog niet aangevraagd, kunnen ze dit alsnog online doen.

Tip: Heeft jouw organisatie een deadline voor het rapporteren aan financiers (banken, subsidieverstrekkers of anders)? Dan adviseren wij je uit voorzorg uitstel aan te vragen.

Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Gerelateerde artikelen:

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is. Ga naar rvo.nl Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling

Gerelateerde artikelen:

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Gerelateerde nieuwsartikelen:

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Alles over BL vind je hier.

Gerelateerde nieuwsartikelen:

7. Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

Gerelateerde nieuwsartikelen:

8. Compensatieregeling getroffen sectoren

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen.

Ondernemers in sectoren die specifiek zijn getroffen door het coronavirus, kunnen nu een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor een bedrag van € 4.000 netto. Het gaat hier om de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), eerder bekend als het Noodloket. De aanvraag kan tot en met 26 juni 2020 17.00 uur worden ingediend. Het betreft een gift. Om oneigenlijk gebruik te voorkomen vindt er wel controle plaats op de aanvragen.

Bedrijven kregen via de TOGS-regeling tot nu toe een vaste compensatie van € 4.000 voor de kosten van vaste lasten. Een nieuwe regeling, Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), voorziet in de compensatie van vaste lasten tot een maximaal bedrag van € 20.000 voor de maanden juni tot en met augustus. Dit bij een omzetverlies van minstens 30%. Dit bedrag is per 28 mei verhoogd naar maximaal € 50.000. Ook is de regeling verlengd tot 1 oktober.

Let op!
Hoeveel compensatie een ondernemer per saldo krijgt, is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de vaste lasten en de omzetderving.

Gerelateerde nieuwsartikelen:

Belangrijk
Op de site van de Rijksoverheid kun je middels 'Zoektool SBI-codes' eenvoudig uitzoeken wat jouw SBI code is. Er komen echter al vragen binnen dat de SBI-code niet goed geregistreerd is in het Handelsregister van de KvK. Hierdoor kan het lijken dat je niet in aanmerking komt voor de TOGS-regeling. Je kunt dit melden middels dit formulier. Wij adviseren je om contact op te nemen met jouw vaste contactpersoon van Omnyacc als je voornemens bent om jouw SBI-code te laten wijzigen. Het kan namelijk consequenties hebben voor de sectorpremies en cao waar je als ondernemer in zit.

9. Verruiming exportkredietverzekering

Om exporteurs in de tijd van de coronacrisis tegemoet te komen heeft de overheid een verruiming van de exportkredietverzekering in het leven geroepen.

De exportkredietverzekering biedt een garantie vanuit de overheid voor een afgesloten exportkrediet. De verzekering betreft de export van kapitaalgoederen en diensten. Lijd je inderdaad schade omdat een afnemer jouw rekening niet voldoet, dan kun jij of jouw verzekeraar de schade op de overheid verhalen. Bekijk hier het hele artikel over verruiming van de exportkredietverzekering.

10. Uitstel energiebelasting/ODE

Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen. Het kabinet onderzoekt hoe dit het beste kan worden vormgegeven.

11. WW-premiedifferentiatie

Sinds 1 januari betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). De Stichting van de Arbeid heeft verzocht deze regeling aan te passen. Het kabinet is daartoe bereid en zal een aanpassing voorbereiden om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW CE-AEP / 20077147 ) werkt deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uit.

Gerelateerde artikelen

12. BMKB-regeling versneld geopend

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft besloten dat ondernemers zich al kunnen aanmelden.

Staatssecretaris Mona Keijzer: "De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij 'rood mogen staan'. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen."

Update: De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB-regeling is vanwege het coronavirus verhoogd van 50% naar 75%. Lees er meer over in ons artikel over de BMKB-regeling.

Bron: Rijksoverheid

Gerelateerde artikelen:

13. Coulance betalen pensioenpremie en waterschappen

Om de financiële gevolgen voor ondernemers zoveel mogelijk te verlichten zetten nu ook pensioenuitvoerders en waterschappen zich in. Pensioenuitvoerders komen ondernemers zoveel mogelijk tegemoet bij moeilijkheden met het betalen van pensioenpremies. Omdat per sector en werkgever de problemen verschillend zijn, zal hier maatwerk geleverd moeten worden. Ook de waterschappen hebben besloten uitstel van betaling te verlenen aan ondernemers met financiële problemen vanwege de coronacrisis. Ook zetten verschillende waterschappen de invordering van belastingen stil en worden facturen sneller betaald.

Lees hier meer over in dit nieuwsartikel over pensioenpremie en waterschappen.

Aanvulling coulance betalen pensioenpremies
Als aanvulling op het soepel omgaan met algemene bepalingen zoals die zijn vermeld in de uitvoeringsovereenkomst van pensioenuitvoerders en de pensioenwet biedt de NOW ook een aanvulling van 30%. De loonsom die wordt gecompenseerd, wordt vermenigvuldigd met een factor 1,3. Hiermee beoogt het Rijk de volledige pensioenpremies te compenseren. Hier vind je alle informatie en voorwaarden van de NOW-regeling.

14. Extra fiscale steunmaatregelen

Vrijdag 24 april zijn er door het kabinet extra fiscale steunmaatregelen bekend gemaakt. De fiscale maatregelen moeten ondernemers helpen om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. De extra steunmaatregelen zijn beschreven in dit nieuwsartikel.

Gerelateerde nieuwsartikelen:

15. Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

De coronacrisis heeft niet alleen gevolgen voor ondernemers en hun ondernemingen, maar ook voor flexibele arbeidskrachten. Om de flexibele arbeidskrachten te kunnen ondersteunen is de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) in het leven geroepen.

Gerelateerde nieuwsartikelen:

16. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers worden geholpen met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Je komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming als je door de coronacrisis meer dan 30% van je omzet hebt verloren. De TVL geldt vier maanden, van juni tot 1 oktober.

Gerelateerde artikelen:

17. Verruiming vrijstelling BPM en MRB 

Een inwoner van Nederland moet BPM betalen als in een auto met buitenlands kenteken gereden wordt. Er kan echter voor kort gebruik een vrijstelling worden aangevraagd. Dit kan maximaal één keer per 12 maanden. Vanwege de coronacrisis is deze vrijstelling tot 1 oktober twee keer mogelijk. Dit meldt de Belastingdienst. Bekijk hier de voorwaarden

Overige vragen omtrent werknemers en corona

We kunnen ons voorstellen dat u veel vragen heeft. Op de volgende vragen geven wij antwoord in een uitgebreid nieuwsartikel.

Belangrijk: bescherming werknemers

Conform de arbeidsomstandighedenwet, moeten alle werknemers veilig en gezond kunnen werken. Werkgevers kunnen hiertoe de werknemers informeren over mogelijke maatregelen ter verspreiding van het coronavirus. Om er zeker van te zijn dat de informatie juist en volledig is, kun je doorverwijzen naar de website van RIVM en de website van de GGD van jouw eigen regio.

Calamiteitenverlof: inzetbaar tijdens de coronacrisis?

Indien een werknemer plotseling geconfronteerd wordt met scholen, kinderdagverblijven of andere opvanglocaties die dicht gaan/zijn geweest, waardoor de werknemer genoodzaakt is om opvang voor kind(eren) te regelen, zou een werknemer een beroep kunnen doen op calamiteitenverlof. Calamiteitenverlof is er voor situaties in het privéleven die de werknemer onmiddellijk moet oplossen: voor een bevalling van de partner, voor dokters- en ziekenhuisbezoek dat niet buiten werktijd te plannen is en voor andere situaties waarin de werknemer korte tijd niet kan werken. De werknemer heeft recht op loon. De duur van het calamiteitenverlof is afhankelijk van de tijd die nodig is om de eerste (opvang)problemen op te kunnen lossen.

Het calamiteitenverlof is dus van korte duur (enkele uren tot enkele dagen). Als er meer tijd benodigd is, dan zal gedacht kunnen worden aan het anders inrichten van de werktijden, het opnemen van vakantiedagen of onbetaald verlof.

Bereikbaarheid Omnyacc

Op onze vestigingen hebben we beperkte bezetting en werken onze medewerkers deels vanuit huis. Wel zijn we tijdens onze reguliere openingstijden gewoon telefonisch en per e-mail bereikbaar voor al uw vragen. Wil je iets afgeven? Neem dan telefonisch of per e-mail contact op met jouw vestiging om dit af te stemmen. Kleine poststukken kun je te allen tijde deponeren in de brievenbus van jouw vestiging.

Contact

Heb je hulp nodig? Logisch! Schroom niet om ons te bellen of mailen.

Disclaimer

Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door jou worden gelezen.

Nmbrs

Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.

Update lonenspecial: overige corona-actualiteiten voor werkgevers

15-07-2020

In de update van de lonenspecial 2020 tref je de belangrijkste wijzigingen aan op het gebied van personeel- en salarisadministratie. In dit nieuwsartikel gaan wij in op overige corona-actualiteiten voor werkgever. Zo ben jij weer op de hoogte!

Update lonenspecial: wet tegemoetkomingen loondomein

15-07-2020

In de update van de lonenspecial 2020 tref je de belangrijkste wijzigingen aan op het gebied van personeel- en salarisadministratie. In dit nieuwsartikel gaan wij in op de wet tegemoetkomingen loondomein. Zo ben jij weer op de hoogte!