Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

12 maart 2020

Extra coronamaatregelen: uitstel van belasting

Het kabinet helpt ondernemers die kampen met financiële problemen door het coronavirus. Daartoe neemt het enkele maatregelen, waaronder het onder voorwaarden uitstellen van betalen van belasting, een tijdelijke overbruggingskrediet voor het midden- en kleinbedrijf en uitbreiding van werktijdverkorting.

Uitstel betalen belasting

Wat is er al geregeld?
Door het coronavirus zien sommige bedrijven hun omzet en winst teruglopen, terwijl de kosten en uitgaven gewoon doorgaan. Is dit bij jou het geval, dan kun je bij de Belastingdienst met een brief vragen om uitstel van betaling van reeds opgelegde en nog op te leggen aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De invordering wordt dan per direct stopgezet.

Schriftelijk onderbouwen
Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd. Daar krijgt de ondernemer drie maanden de tijd voor. Bij toekenning zet de Belastingdienst vervolgens de invordering stop. Omdat de verzoeken per geval moeten worden beoordeeld, kunnen de behandeltijden van de Belastingdienst oplopen. De Belastingdienst beoordeelt op een later moment hoe je de niet betaalde belastingschuld alsnog kunt betalen. Mogelijk kun je daarvoor een betalingsregeling treffen.

Let op!

Bij de schriftelijke onderbouwing hoort ook de verklaring van een derde deskundige. Dit is bijvoorbeeld jouw eigen accountant, fiscalist, een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie of een financieel adviseur.

Uit die verklaring moet duidelijk worden dat er sprake is van bestaande betalingsproblemen die van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus en dat jouw onderneming levensvatbaar is. Waar dat kan adviseren wij jou nu meteen al deze verklaring mee te sturen. Wij kunnen je hier snel en adequaat mee helpen.

Verzuimboetes
Daarnaast zal de fiscus de zogenoemde verzuimboetes, voor het niet of niet op tijd betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld als de btw te laat wordt betaald.

Kortdurend telefonisch uitstel
Onder voorwaarden kun je voor reeds opgelegde aanslagen ook kortdurend telefonisch uitstel van betaling aanvragen. In dat geval hoeft er geen schriftelijk verzoek aan de Belastingdienst verzonden te worden en hoeft er ook geen deskundigenverklaring worden afgegeven. Dit kan alleen als jouw totale belastingschuld niet hoger is dan € 20.000, je altijd op tijd aangifte heeft gedaan, er niet al een ander uitstel van betaling en/of er geen dwangbevel tot invordering tegen u is afgegeven. Wij hebben hier ervaring mee.

Aanslag bijstellen
Als je door het coronavirus minder winst verwacht kun je voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2020 naar beneden bijstellen. In sommige gevallen is uitstel van betaling dan misschien ook niet nodig, omdat de aanslag voldoende verminderd kan worden. Wij kunnen je helpen met het adviseren en bijstellen van jouw voorlopige aanslag.

Op tijd aangifte doen
Met het verzoek van uitstel van betaling wordt de invordering van aanslagen voorlopig stopgezet. Dit geldt echter niet op tijd voor de aangifteplicht. Je bent nog steeds verplicht om juist en tijdig aangifte te doen!

Heb je hulp nodig? Neem gerust contact met ons op.

Werktijdverkorting aanvragen

Naast uitstel van betaling van belasting, kunnen bedrijven ook werktijdverkorting aanvragen. Werktijdverkorting is een tijdelijke oplossing die ondernemers meer lucht geeft.

Voorwaarden werktijdverkorting

Een vergunning voor werktijdverkorting moet digitaal worden aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Je komt in aanmerking voor werktijdverkorting als de calamiteit voor ten minste twee weken en naar inschatting maximaal 24 weken voor werkuitval zorgt. Ook moet er voor minstens twintig procent van het personeel geen werk meer zijn. Voor dat deel van het personeel kunnen werkgevers dan een beroep doen op de werkloosheidsuitkering.

In ons coronadossier vind je nieuws omtrent de maatregelen rondom het coronavirus.

Disclaimer

Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door je worden gelezen.

Ronald de Vries

Ronald de Vries

Relatiebeheerder

Geert Jan Hellinga

Geert Jan Hellinga

Pensioen- en Inkomensadviseur

Verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

Verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

12-05-2021

Elk half jaar wordt het wettelijk minimumloon aangepast. Per 1 juli 2021 wordt het verhoogd naar € 1701,00 bruto per maand, € 392,55 per week en € 78,51 per dag. Het minimumloon per uur is afhankelijk van het aantal uren dat de fulltime werkweek binnen jouw organisatie bedraagt.
Nmbrs

Nmbrs

Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.
Josien Barhorst-de Visser

Josien Barhorst-de Visser

Fiscaal medewerker / managementassistente