Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

14 april 2020

Corona: kredietfaciliteiten verruimd

Om de negatieve financiële gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk te beperken heeft het kabinet besloten om een aantal kredietfaciliteiten te verruimen.

Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties, kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO). Het garantieplafond van de GO is reeds verhoogd naar € 1,5 miljard en wordt verder verhoogd naar € 10 miljard.

Het garantiepercentage wordt verhoogd van 50% naar 80% voor bedrijven met een omzet vanaf € 50 miljoen en naar 90% voor bedrijven met omzetten tot € 50 miljoen. Het maximum per onderneming was al tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen. De nieuwe regeling wordt, indien de Europese Commissie geen bezwaar heeft, ingevoerd met terugwerkende kracht tot 24 maart.

Overbruggingskredieten

Bedrijven die tot nu toe veelal met eigen vermogen, zoals ingehouden winst of risicodragend vermogen zijn gefinancierd, kunnen voortaan bij Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) aankloppen voor een overbruggingskrediet. Deze bedrijven kunnen vanwege de coronacrisis als nieuwe klant moeilijk bij een bank terecht. Het betreft onder meer zogenaamde start-ups en scale-ups. De regeling gaat naar verwachting in de 4e week van april in. Daarnaast gaat ook Qredits overbruggingskredieten tegen een lage rente verstrekken. De uitwerking volgt nog.

Minder premie BMKB

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB-regeling borg voor kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, in de regel hun eigen bank. Het kabinet heeft besloten om de premie te verlagen van 3,9% naar 2%. Daarnaast wordt het garantiebudget van de BMKB verhoogd van € 765 miljoen naar € 1,5 miljard.

De verruimde BMKB-regeling wordt ook opengesteld voor niet-banken. Zij kunnen verzoeken om bestaande klanten onder deze regeling te mogen brengen.

Herverzekering leverancierskrediet

Leverancierskrediet is een belangrijke financieringsvorm in het mkb. De risico's ervan worden verzekerd, waardoor op jaarbasis voor € 200 miljard aan leveringen is gegarandeerd. Door het coronavirus komt dit in gevaar, reden waarom de Staat voor een bedrag van € 12 miljard voor dit risico garant wil staan. De vormgeving van de garantstelling moet nog worden uitgewerkt.

Uitstel van betaling Vroege Fase Financiering (VFF) en Innovatiekrediet (IK)

De overheid verstrekt via de VFF en het IK leningen aan innovatieve en startende ondernemers. Door de coronacrisis getroffen ondernemers kunnen uitstel van aflossing en rentebetaling krijgen voor een periode van zes maanden, van 1 april jl. tot 1 oktober. Tevens wordt voor de VFF de rente voor deze periode opgeschort.

Heb je vragen over de verruimde kredietfaciliteiten? Wij adviseren je graag.

Disclaimer

Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door jou worden gelezen.

Leasing auto

Leasing auto

Financial of operational lease? Onze specialisten vergelijken en regelen de beste optie voor jou.
Visionplanner

Visionplanner

Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.
Twinfield

Twinfield

Twinfield is een modern, veilig en bovenal gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma.
Uitzendkracht recht op hogere transitievergoeding

Uitzendkracht recht op hogere transitievergoeding

22-04-2021

Hoe moet bij uitzendkrachten het arbeidsverleden worden bepaald voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding? Die vraag stond onlangs centraal bij een zaak die diende voor de kantonrechter Zaanstad. De uitzendkrachten kregen door de rechtszaak een veel hogere transitievergoeding.
Btw-vraagstukken

Btw-vraagstukken

Zit jij met een ingewikkelde btw-kwestie? Onze specialisten behandelen dagelijks btw-vraagstukken en kennen alle ins en outs van de complexe wetgeving.