Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

07 april 2020

Melding niet sluitende SBI-code

Indien je als ondernemer financieel getroffen wordt door het coronavirus kun je, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor de TOGS-regeling. Je ontvangt dan een eenmalige gift van € 4.000,-. De getroffen branches zijn geselecteerd op basis van hun SBI-code. Maar wat als deze code niet klopt?

Tegemoetkoming € 4.000

De tegemoetkoming van € 4.000 is bedoeld ter dekking van vaste kosten. Een voorwaarde voor de tegemoetkoming is dan ook dat je minstens € 4.000 omzetverlies heeft en ook minstens € 4.000 vaste kosten in de periode 16 maart tot en met 15 juni 2020.

Getroffen branches

De tegemoetkoming is voor specifiek getroffen branches, zoals cafés die verplicht moeten sluiten. Of een bedrijf tot een getroffen branche hoort, wordt vastgesteld aan de hand van de SBI-code van de hoofdactiviteit. Deze krijg je bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

SBI-code onjuist

Sinds de bekendmaking van de tegemoetkoming melden diverse ondernemers dat hun SBI-code onjuist is. Ze komen daardoor ook niet in aanmerking voor de tegemoetkoming. Wel kunnen ze aan de Rijksdienst voor ondernemend Nederland, RVO.nl doorgeven van mening te zijn dat hun SBI-code onjuist is en waarom. Dit kan online via een formulier. Deze codes worden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voorgelegd.

Ontbrekende SBI-codes

Ook zijn er ondernemers die van mening zijn dat ook hun bedrijf specifiek getroffen wordt door het coronavirus en hun SBI-code missen in het rijtje dat voor de tegemoetkoming in aanmerking komt. Ook zij kunnen dit online doorgeven. Ook deze codes worden aan het ministerie voorgelegd.

Wij adviseren je om contact op te nemen met jouw vaste contactpersoon van Omnyacc als je voornemens bent om jouw SBI-code te laten wijzigen. Het kan namelijk consequenties hebben voor de sectorpremies en cao waar je als ondernemer in zit. Je kunt een niet sluitende SBI-code melden via dit formulier.

Heb je vragen over de TOGS-regeling, een niet sluitende of ontbrekende SBI-code? Neem dan contact met ons op.

Disclaimer

Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door jou worden gelezen.

RVV Verduurzaming vanaf 1 juli 2021 open

RVV Verduurzaming vanaf 1 juli 2021 open

07-06-2021

Ben je een verhuurder met meer dan 50 sociale huurwoningen? En wil je graag verduurzamen? Let dan op, want de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) gaat per 1 juli 2021 weer open. Er is € 150 miljoen beschikbaar. De regeling biedt fiscaal voordeel bij het verduurzamen van sociale huurwoningen in heel Nederland.
Mandy Visser

Mandy Visser

Secretaresse

Rapportages en dashboarding

Rapportages en dashboarding

Financiële rapportages geven inzicht in jouw financiële situatie en vormen de basis voor strategische beslissingen.
Premieverlaging Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF)

Premieverlaging Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF)

14-06-2021

De premie van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) wordt verlaagd. Dit heeft het kabinet bekendgemaakt. De verlaging van de premie van het AWF is compensatie voor het schrappen van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).
Bedrijfsoverdracht 2021

Bedrijfsoverdracht 2021

25-05-2021

Ga jij jouw bedrijf overdragen? Door een fusie, bedrijfsovername of familieopvolging? Wat de reden ook is, een overdrachtstraject is een langdurig proces met veel haken en ogen. Begin daarom op tijd, want dit proces neemt gemiddeld 4 tot 6 jaar in beslag.