Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

21 mei 2021

Re-integratieverplichting soms soepeler door corona

Als werkgever moet je volgens de Wet verbetering poortwachter je best doen om zieke werknemers zo snel mogelijk te re-integreren. Corona kan deze re-integratie in de weg staan waardoor het re-integratietraject versoepeld kan worden.


Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter is bedoeld om het aantal langdurig zieke werknemers terug te dringen. De wet kent diverse verplichtingen voor werkgever en werknemer. Zo moet bijvoorbeeld na zes weken ziekte door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij weer aan het werk denkt te gaan.

Corona verhindert re-integratie

In bepaalde gevallen kan corona in de weg staan aan uw re-integratieverplichtingen. Het UWV kan de verplichtingen dan versoepelen als je een ‘deugdelijke grond’ kunt aanvoeren.

Deugdelijke gronden

Het UWV kent drie deugdelijke gronden. Dit is ten eerste de verplichte sluiting van jouw bedrijf vanwege corona. Ook de bedrijfssluiting na herplaatsing bij de nieuwe werkgever of onvoldoende digitale vaardigheden voor begeleiding op afstand is een deugdelijke grond, evenals het niet kunnen bieden van passend werk, bijvoorbeeld als gevolg van coronamaatregelen.

Let op!

Het niet kunnen beschermen tegen coronabesmetting of het niet kunnen doorbetalen van het loon, zijn geen deugdelijke gronden.

Re-integratieverslag

Je bent ook wettelijk verplicht om na twintig maanden ziekte een re-integratieverslag op te (laten) stellen. Vanwege dringende redenen is echter uitstel mogelijk. Dit kunnen ook redenen zijn die samenhangen met corona. Je dient dan contact op te nemen met het UWV.

Tot slot

Heb jij vragen over het re-integratietraject? Neem dan gerust contact met ons op. 

Corona en re-integratieverplichtingen

Corona en re-integratieverplichtingen

07-05-2020

Dat het coronavirus zijn impact heeft op de hele maatschappij is wel gebleken, maar wat betekent dit voor re-integratieverplichtingen? Op grond van de Wet verbetering poortwachter zijn werkgevers verplicht om arbeidsongeschikte werknemers te re-integreren.
Werknemer mag re-integratie opschorten na niet uitbetalen loon

Werknemer mag re-integratie opschorten na niet uitbetalen loon

26-05-2020

Ben jij arbeidsongeschikt en heeft jouw werkgever over een verstreken periode het loon niet uitbetaald? Dan mag je de re-integratieverplichting op schorten. Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad.
Duurzame inzetbaarheid/verzuim

Duurzame inzetbaarheid/verzuim

Met duurzame inzetbaarheid en verzuimmanagement voorkom, beheers en dring je verzuim terug.
Assistent-accountant

Assistent-accountant

  • Zwaagdijk
  • 32-40 uur
  • opleiding accountancy of bedrijfseconomie
Agro: registreer de verblijfplaats van paarden

Agro: registreer de verblijfplaats van paarden

28-05-2021

Vanaf 21 april 2021 moet van elk paard de verblijfplaats zijn vastgelegd in I&R-paarden. Alleen als jouw paard tijdelijk op een andere locatie verblijft, is soms het opnemen in het bedrijfsregister voldoende. Deze registratieplicht geldt ook als je een (hobby)paard inschaart op jouw percelen.
Carolina Plaatsman-de Haas

Carolina Plaatsman-de Haas

Register belastingadviseur