Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

07 mei 2020

Corona en re-integratieverplichtingen

Dat het coronavirus zijn impact heeft op de hele maatschappij is wel gebleken, maar wat betekent dit voor re-integratieverplichtingen? Op grond van de Wet verbetering poortwachter zijn werkgevers verplicht om arbeidsongeschikte werknemers te re-integreren. Maar hoe doe je dit als het niet kan, omdat het werk is stilgevallen?

Hoe beoordeelt het UWV?

Hoe wordt daar door het UWV naar gekeken in het kader van bijvoorbeeld de poortwachtertoets? Dat is de toets om te controleren of je als werkgever alles eraan hebt gedaan om een zieke werknemer te re-integreren. Het uitgangspunt is nog steeds dat werkgever en werknemer alles moeten doen wat mogelijk is.

Maar, kun je als werkgever als gevolg van Covid-19 echt niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen dan is het mogelijk op een beroep te doen op coulance van het UWV. Op 1 april 2020 heeft het UWV daarom een addendum opgesteld op de werkwijzer Poortwachter.

Samengevat komt het adendum neer op onderstaande zaken:

Beoordelen re-integratieverslag (RIV)

Er wordt altijd gekeken of het re-integratieverslag (RIV) compleet is. Documentatie kan ook digitaal worden uitgewisseld. Een fysieke handtekening op documenten kan achterwege blijven. Bij overschrijding van de termijn van vijf dagen die standaard gegeven wordt om het RIV volledig te maken, zal het UWV door de coronacrisis enige coulance in acht nemen. Van jou als werkgever wordt verwacht (ook bij een eventuele bedrijfsssluiting) dat informatie wordt aangeleverd en administratieve handelingen worden uitgevoerd.

Bedrijfsarts

Het RIV zal inhoudelijk zoveel mogelijk beoordeeld worden op basis van de gegevens van de bedrijfsarts. Zo nodig neemt de verzekeringsarts contact op met de bedrijfsarts. Vindt de verzekeringsarts een fysiek spreekuur noodzakelijk, acht de verzekeringsarts een fysiek spreekuur aangewezen, dan zal het UWV uitgaan van de belastbaarheid zoals beschreven door de bedrijfsarts.

Rekening houden met corona

Bij de beoordeling van inspanningen voor re-integratie in het kader van de poortwachtertoets (RIV-toets) moet je als werkgever beschrijven hoe de situatie in zijn bedrijf als gevolg van corona van invloed is geweest op het re-integratieproces of het herstel daarvan. Zo nodig motiveer je in het RIV waarom en gedurende welke periode de re-integratie is gestagneerd. Kan de werknemer na de bedrijfssluiting herplaatst worden in passend werk, dan wordt er geacht sprake te zijn van een onherroepelijke toezegging dat herplaatsing wordt gerealiseerd na heropening van het bedrijf.

Betalingsonmacht en re-integratie

Dreigende betalingsonmacht is geen reden om van loondoorbetalingsverplichting af te zien. Kun je niet aan jouw betalingsverplichtingen voldoen, dan betekent dat niet dat de re-integratie-inspanningen als voldoende worden aangemerkt. Het is evenmin een deugdelijke grond voor die onvoldoende inspanningen. Het UWV verwijst daarbij ook naar de tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). De overheid heeft door garanties te geven voor bedrijfskredieten voorzien in de bekostiging van arbeidsdeskundig onderzoek en dergelijke door de werkgever.

Bekortingsverzoek

Als je als Werkgever als gevolg van Covid-19 moeite heeft met herstel van de tekortkomingen en kun je de gesignaleerde tekortkomingen niet herstellen dan adviseert het UWV je een bekortingsverzoek te doen. Daarin zul je moeten motiveren waarom en gedurende welke periode de re-integratie is gestagneerd.

Loondoorbetalingsverplichting

Indien een verplichting tot loondoorbetaling wordt opgelegd, wordt deze eerst getoetst en zal ook worden gekeken naar de grenzen van redelijkheid in relatie tot Covid-19.
Wil je meer weten over de Wet verbetering poortwachter en de verplichting tot loondoorbetaling tijdens ziekte of een verlengde loondoorbetalingsverplichting ten tijde van Covid-19? Wij adviseren je graag. Neem contact op met mr. Marit Mulder (arbeidsrechtjurist) of Geertje Hofman-Twijnstra (HRM).

Disclaimer

Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door jou worden gelezen.

Snelstart

Snelstart

SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.
Junior Belastingadviseur

Junior Belastingadviseur

  • Heerhugowaard
  • 32-40 uur
  • studerend/afgerond WO Fiscale Economie
Compliance Officer

Compliance Officer

  • Diverse vestigingen
  • 24-40 uur
  • RA of AA opleiding
Richelle de Jong

Richelle de Jong

Assistent-accountant