Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

16 april 2020

Corona: Btw-regels versoepeld zorgsector

In de zorgsector wordt door de uitbraak van het coronavirus veel gebruik gemaakt van het in- en uitlenen van personeel en medische hulpmiddelen. Ook worden medische hulpmiddelen vaker kosteloos geleverd. Het ministerie heeft hiervoor twee aanpassingen gedaan om ervoor te zorgen dat de btw-regels geen beperking worden.

In- en uitlenen zorgpersoneel

Het uitlenen van zorgpersoneel is onder voorwaarden vrijgesteld van btw. Vereist is wel dat de zorginstelling of -inrichting vrijgesteld is van btw. Verder geldt dat alleen de brutoloonkosten in rekening worden gebracht, plus een kostenvergoeding van maximaal 5%. Met de uitleen van personeel mag ook geen winst worden beoogd of gemaakt.

Let op!
De maatregel heeft geen invloed op de aftrek van voorbelasting van de uitlener. Dit betekent bijvoorbeeld dat een uitlener die normaal gesproken voor de btw belaste prestaties levert en daardoor de inkoop-btw kan aftrekken, dit kan blijven doen.

Kosteloze zorggoederen

De btw op medische hulpgoederen en medische apparatuur die kosteloos worden geleverd aan zorginstellingen of -inrichtingen, is onder voorwaarden aftrekbaar. Vereist is dat het goederen betreft die voorkomen op een lijst en verband houden met het coronavirus.

Voorwaarden

Er geldt wel als voorwaarde dat de kosten voor de ondernemer behoren tot de algemene kosten. De aftrek van btw voor deze ondernemer wordt bepaald op basis van de totale omzet, waarbij de kosteloos geleverde goederen niet meetellen. Ten slotte moet op de factuur vermeld zijn dat gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling en moeten de gegevens inzake de vrijstelling in de administratie bewaard worden.

Terugwerkende kracht

De goedkeuringen van het ministerie gelden met terugwerkende kracht tot 16 maart 2020 en blijven van kracht tot 16 juni 2020.

Heb je vragen over de versoepelde btw-regels voor de zorgsector, neem dan contact met ons op.

NOW 2.0: correctie subsidie bij ontslag

11-06-2020

Als werkgever moet je rekening houden met een correctie van de te ontvangen NOW-2.0-subsidie wanneer je werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaat in de periode van de loonkostensubsidie NOW 2.0. We laten je twee voorbeelden zien. 

Roelof Schoonheim

Relatiebeheerder

Wanneer transitievergoeding betalen?

09-06-2020

Bij ontslag moeten werkgevers een transitievergoeding betalen aan werknemers. Ook bij bedrijfseconomische redenen. Hoe zit dit precies?

WNT-controle

Ben je een (semi-)publieke instelling en val je onder de wet normering topinkomens (WNT)? Wij kunnen de accountantscontrole volgens het WNT-protocol uitvoeren en je van de benodigde verklaring voorzien.

Exact

Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen