15 maart 2021

Corona: update TVL en TONK verruimd

De overheid heeft steunmaatregelen ingesteld om het bedrijfsleven financieel te ondersteunen. Dit wordt steeds verder aangepast en aangescherpt. Op vrijdag 12 maart is in dit kader is de TVL opnieuw verhoogd. Voor het tweede kwartaal van dit jaar, dus voor de maanden april tot en met juni, gaat een vergoeding gelden van 100% van de vaste lasten. Daarnaast komt er meer geld vrij voor inkomensondersteuning via de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). 

TVL

De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die vanwege de coronacrisis een omzetdaling ondervinden van minstens 30%. Sinds 1 januari is de tegemoetkoming verhoogd naar 85%, vanaf 1 april dus naar 100%.

Vergoeding op basis van branchecijfers

Voor de omvang van de vaste lasten van jouw bedrijf wordt uitgegaan van het branchegemiddelde via jouw SBI-code in het Handelsregister. De werkelijke vaste lasten van een bedrijf zijn niet bepalend. Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor jouw branche staat dus vast en hangt samen met jouw SBI-code.

Afwijken van SBI-code mogelijk

Verder maakte staatssecretaris Keijzer (EZK) onlangs bekend dat ondernemers bij wie de werkelijke hoofdactiviteit van het bedrijf afwijkt van de SBI-code in het Handelsregister van de KvK toch in aanmerking kunnen komen voor de TVL of voor meer TVL dan op basis van hun SBI-code. Zij doet dit naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak.

Hardheidsclausule

In de TVL worden daarom hardheidsclausules opgenomen. Deze maken het mogelijk dat kan worden afgeweken van de SBI-code als de ondernemer aannemelijk maakt dat de werkelijke hoofdactiviteit van het bedrijf anders is. Deze afwijkmogelijkheid krijgt terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

Aanvragen TVL

De TVL voor het eerste kwartaal van 2021 kun je via rvo.nl aanvragen tot 30 april 17.00 uur. De TVL voor het tweede kwartaal van 2021 kun je naar verwachting vanaf half mei aanvragen.

Opslag land- en tuinbouw

De TVL voor het tweede kwartaal kent alleen nog een opslag van 21% voor land- en tuinbouwbedrijven. De opslagen voor de non-food detailhandel en reissector komen in de TVL voor het tweede kwartaal te vervallen.

Meer coronasteun via TONK

Naast de verruiming van de TVL, trekt het kabinet fors meer geld uit voor inkomensondersteuning via de TONK. Oorspronkelijk was voor de regeling € 130 miljoen uitgetrokken, maar dit wordt verhoogd naar € 260 miljoen. De TONK is bedoeld voor degenen die door een inkomensverlies vanwege corona hun vaste lasten niet meer kunnen betalen en richt zich met name op woonlasten.

Aanvragen en uitvoeren via gemeente

De TONK kan met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar worden aangevraagd bij de gemeente. Vanaf wanneer de aanvraag mogelijk is, verschilt per gemeente. Ook de doelgroep die voor de TONK in aanmerking komt en de hoogte van de tegemoetkoming zijn een keuze van de gemeente en kan dus per gemeente verschillen. Het kabinet heeft gemeenten wel opgeroepen ruimhartig te zijn in het toekennen van de TONK.

Wanneer kom je voor TONK in aanmerking?

Voor de TONK kom je in aanmerking als je 18 jaar of ouder bent, aanzienlijk inkomen verliest door de coronacrisis, jouw woonkosten niet meer uit jouw inkomen of jouw vermogen kunt betalen en overige financiële tegemoetkomingen tekortschieten. Daarnaast gelden nog andere voorwaarden die per gemeente kunnen verschillen.

Let op!

Jouw gemeente bepaalt hoeveel vermogen je mag hebben om nog voor de TONK in aanmerking te komen. Dit kan dus per gemeente verschillen.

Wat zijn woonkosten?

Woonkosten ziet op huur of hypotheek, maar ook op de kosten van elektriciteit, gas en water, servicekosten en gemeentelijke belastingen. Jouw gemeente bepaalt welke kosten door de TONK gedekt kunnen worden.

Unit4
Met Unit4 Multivers online heb je jouw financiën altijd onder controle.
Lees verder
arrow right
Pensioen ondernemer
Je kunt als ondernemer niet vroeg genoeg beginnen met het vormen van jouw eigen basisinkomen. Onze pensioenspecialisten staan voor je klaar!
Lees verder
arrow right
Belastingadviseur
Ben jij de belastingadviseur die barst van ambitie en klaar is om zijn fiscale kennis naar een hoger niveau te tillen? Streef je naar het bieden van hoogwaardig fiscaal advies en nauwe samenwerking met onze klanten? Bij ons krijg je niet alleen de vrijheid, maar ook de ruimte om jouw rol te pakken en jouw ambities verder uit te bouwen. Kom ons team versterken bij ons kantoor in Zwaagdijk!
Lees verder
arrow right
Ondernemingsraad (OR)
Door de medezeggenschap en inspraak van medewerkers versterken zij jou bij het ondernemerschap.
Lees verder
arrow right