18 juli 2022

TVL bij afwijkende bedrijfsactiviteit

Heb je bij de RVO bezwaar ingediend over de TVL vierde kwartaal 2020 vanwege afwijkende bedrijfsactiviteiten? Dan wordt jouw bezwaar toegewezen. 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een financiële tegemoetkoming voor de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de coronacrisis een fors omzetverlies hebben geleden. De omvang van de vaste lasten wordt onder meer gebaseerd op jouw SBI-code waarmee je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Deze code geeft aan wat de hoofd- en de nevenactiviteiten van jouw bedrijf zijn.

Werkelijke activiteiten wijken af

In genoemde uitspraak stelt de rechter dat voor de TVL met betrekking tot het vierde kwartaal van 2020 rekening gehouden moet worden met de werkelijke bedrijfsactiviteiten, als hierdoor een hogere TVL verkregen kan worden. Daarom wijst de RVO alle bezwaarschriften toe waarin dit speelt. Ook bezwaren waarbij door de werkelijke bedrijfsactiviteiten wel recht op de TVL bestaat terwijl dit volgens de SBI-code niet het geval was, worden toegewezen.

Geen actie vereist

Ondernemers die op grond van het bovenstaande bezwaar hebben gemaakt, hoeven verder niets te doen. Je ontvangt vanzelf bericht van de RVO over de afhandeling van jouw bezwaarschrift.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

TVL? Btw-aangifte bepalend voor omzetverlies
Ondernemers die btw berekenen over hun omzet, moeten die btw-aangifte ook gebruiken om het omzetverlies vast te stellen voor de TVL. Het omzetverlies mag niet op basis van andere financiële stukken worden bepaald. Aldus de rechter.
Lees verder
arrow right
TVL bij wijzigen bedrijfsactiviteit
Als starter kon je onder specifieke voorwaarden de TVL aanvragen. Zou je ook als starter moeten worden aangemerkt wanneer je jouw bedrijfsactiviteiten wijzigde in de periode dat deze subsidieregeling van kracht was?
Lees verder
arrow right
TVL voor starters
Ben je als mkb ondernemer gestart vanaf 1 juli 2020? Je kunt voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 TVL aanvragen. Aanvragen kan tot 2 augustus 2022 17.00 uur bij de RVO.
Lees verder
arrow right
Nmbrs
Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.
Lees verder
arrow right