Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

16 juni 2021

Zorgbonus 2021 aanvragen vanaf 15 juni

Ben je een werkende in de zorg? Vanwege de uitzonderlijke prestatie die je hebt verricht door de komst van corona kom je in aanmerking voor een zorgbonus. Zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen vanaf 15 juni de zorgbonus voor 2021 aanvragen. 

Omvang afhankelijk van aantal aanvragen

De omvang van de zorgbonus voor 2021 is afhankelijk van het aantal aanvragen. Naar verwachting zal de bonus tussen de € 200 en € 240 netto bedragen.

Uitzonderlijke prestatie

Voorwaarde voor de bonus is dat de medewerker in de zorg in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd vanwege corona, door onder uitzonderlijke omstandigheden zorg te bieden. Het voortzetten van de normale werkzaamheden, al dan niet in aangepaste vorm, is niet als uitzonderlijke prestatie aan te merken.

Voorbeeld van uitzonderlijke prestatie: overwerk

Medewerkers die extra uren hebben gewerkt als direct gevolg van de strijd tegen corona en daardoor bijvoorbeeld geen vakantie of verlof konden opnemen, komen bijvoorbeeld in aanmerking voor de bonus.

Voorwaarden

Verder geldt als voorwaarde dat de medewerker niet meer dan twee keer modaal mag verdienen. Een medewerker kan maximaal één keer voor de bonus in aanmerking komen. De aanvrager van de bonus mag geen extra voorwaarden aan de bonus stellen.

Let op!

Zorgaanbieders kunnen de bonus ook aanvragen voor ingehuurde zzp’ers. Ook voor uitzendkrachten kan de bonus worden aangevraagd.

Waar aanvragen?

Zorgaanbieders kunnen de bonus voor hun medewerkers aanvragen bij het loket van DUS-I. Pgb-budgethouders kunnen een aanvraag indienen bij de SVB. Hier is ook meer info beschikbaar.

Zorgbonus

Vanwege corona hadden werkenden in de zorg ook in 2020 recht op een zorgbonus. Die bedroeg € 1.000 netto. Omdat die bonus voor meer werkenden werd aangevraagd dan verwacht, is er voor de bonus in 2021 minder geld beschikbaar.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Mkb in zicht: medische zorg

Mkb in zicht: medische zorg

03-06-2021

De medische zorg kent een enorme druk door de coronapandemie. Ook zijn er positieve effecten: digitalisering en innovatie hebben een grote sprong genomen. De winstgroei van de medische zorg trekt daarnaast aan. Wel lopen de cijfers uiteen en zijn er grote onderlinge verschillen.
Administratieplicht bij zorgbonus niet-werknemers

Administratieplicht bij zorgbonus niet-werknemers

07-10-2020

Hoe zit het precies met de administratie rondom de Subsidieregeling bonus zorgprofessional COVID-19? Eigenlijk is dit op fiscaal vlak vrijwel gelijk voor werknemers als niet-werknemers. Maar voor niet-werknemers is het wel belangrijk dat je een administratie bijhoudt waarin staat wie de bonus heeft ontvangen. Ook moet je de niet-werknemers schriftelijk mededelen dat over de bonus eindheffing is betaald.
Benut de schenkvrijstelling

Benut de schenkvrijstelling

24-11-2021

In 2021 zijn een aantal vrijstellingen in de schenkbelasting eenmalig verhoogd. Je kunt daar dus tot en met 31 december gebruik van maken.
Rick Griffioen

Rick Griffioen

Assistent-accountant

Arco Garritsen

Arco Garritsen

Sr. Salarisadviseur