Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

26 maart 2020 

Al jouw vragen over de NOW

Op dinsdag 17 maart heeft de overheid een compleet pakket aan economische maatregelen gepresenteerd om jou als ondernemer te steunen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro's aan steun. In dit pakket is o.a. de regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) bekendgemaakt. Deze regeling vervangt de regeling voor werktijdverkorting (WTV) per direct. Kun je de NOW-regeling die de ondernemer tegemoet komt in de loonkosten, al aanvragen? Wat zijn de gevolgen voor de WW-rechten van werknemers? Dit en andere vragen worden hier behandeld.

Let op!

De tegemoetkomingsregeling NOW is nog niet tot in detail uitgewerkt. Dat zal zo snel mogelijk gebeuren. We houden je hiervan op de hoogte.

Voorwaarden NOW

Wat weten we al van de regeling NOW? Heel even in het kort de voorwaarden. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, met een maximum van 90% van de loonsom:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever

Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door. De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot op de tegemoetkoming verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist.

Geldt de NOW-regeling ook bij vrijwillige sluiting?

Dat is op dit moment nog niet te zeggen.

Geldt de tegemoetkoming in de loonkosten ook voor werknemers die meer verdienen dan het maximumdagloon?

Daarover is op dit moment nog niets bekend. Tot dusverre geldt er altijd een maximering tot het maximumdagloon. Dit zijn echter bijzondere tijden. Het is afwachten wat hierover in de uiteindelijke regeling komt te staan.

Op welke wijze en bij welke instantie kan een aanvraag worden ingediend voor de tegemoetkomingsregeling NOW?

De aanvraag kan te zijner tijd digitaal worden ingediend bij het UWV. Op dit moment is nog niet bekend wanneer het aanvraagloket open gaat.

De regeling voor werktijdverkorting (WTV) is ingetrokken. Welke gevolgen heeft dit voor reeds ingediende WTV-aanvragen?

Is er al toestemming verleend voor WTV dan blijft deze gehandhaafd. Verlenging van deze vergunning is niet mogelijk. Je moet na afloop van de vergunning beroep doen op het NOW.

Als er nog aanvragen lopen, dan worden deze aangemerkt als een aanvraag voor de tegemoetkomingsregeling NOW. Het UWV zal aanvullende informatie opvragen bij de indieners.

Zijn er gevolgen voor de WW-rechten van werknemers als gebruik wordt gemaakt van de regeling NOW?

Er zijn geen gevolgen voor de werknemer. Hij verbruikt in tegenstelling tot de WTV-regeling zijn WW-rechten niet.

Wat is de positie van de OR waar het gaat om het aanvragen van de regeling NOW?

In onze optiek is er geen sprake van een regeling die valt onder het advies- en/of instemmingsrecht van de Wet op de ondernemingsraad. Dit neemt niet weg dat wordt aangeraden dit met de OR te communiceren.

Tip!

Wil je meer lezen over de regeling NOW en andere steunmaatregelen die het kabinet tot nu toe heeft genomen? Zie dan de site van de Rijksoverheid.

Heb je vragen over de NOW? Neem gerust contact met ons op.

In ons coronadossier vind je nieuws omtrent de maatregelen rondom het coronavirus.

Disclaimer

Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door je worden gelezen.

Arco Garritsen

Arco Garritsen

Sr. Salarisadviseur

Salarisadviseur

Salarisadviseur

  • Hoorn
  • 28-40 uur
  • Relevante opleiding (bijv. PDL)
Anja Nieuwenweg

Anja Nieuwenweg

Belastingadviseur

iMUIS by King

iMUIS by King

Met iMUIS by King heb je overzicht en grip op jouw financiën. 
Agro: basispremie in 2023

Agro: basispremie in 2023

08-06-2022

De basispremie blijft vaak interessant. In 2023 is de geschatte basispremie fors lager dan de basis- én vergroeningspremie 2022 (circa: € 340/ha). Daarnaast gelden extra eisen (conditionaliteit). Toch is het vaak financieel aantrekkelijk om deel te nemen.
Medische zorg heeft financieel goed jaar

Medische zorg heeft financieel goed jaar

15-06-2022

De medische zorg heeft in 2021 een positief jaar gedraaid. Zowel de omzet- als de winstontwikkeling is in 2021 versneld. Echter heeft de coronacrisis de branche onder druk gezet. Dit resulteerde erin dat risico's bloot zijn gelegd. Denk hierbij aan: hoge werkdruk, personeelstekort, oplopende zorgkosten, dubbele vergrijzing en inefficiëntie.