Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

29 oktober 2020

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) verder uitgebreid (uitleg)

De TVL is in het leven geroepen om sectoren te ondersteunen die het hardst worden geraakt door de maatregelen die de overheid neemt om het coronavirus te kunnen beperken. Je kunt hierbij denken aan het noodgedwongen sluiten van de horeca, inperken van bijeenkomsten en negatieve reisadviezen. Heb jij door deze coronamaatregelen moeite met het betalen van jouw vaste lasten? En heb je door de coronacrisis meer dan 30% van je omzet verloren? Lees dan verder.

Drie periodes voor TVL

De TVL uit het derde steunpakket kent drie periodes van drie maanden. Dit zijn de periodes oktober t/m december 2020, januari t/m maart 2021 en april t/m juni 2021. De tegemoetkoming van de TVL kent voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 een subsidie van maximaal € 90.000 voor drie maanden bij een omzetverlies van minstens 30%. Via de TVL krijgt een bedrijf een vergoeding van 50% van het percentage vaste lasten dat voor de sector geldt, maal het omzetverlies.

Bij bijvoorbeeld 40% omzetverlies ontvangt een bedrijf dus 50% x 40% = 20% van de vaste lasten.

De vaste lasten van een onderneming worden bepaald door een percentage te vermenigvuldigen met de daadwerkelijke omzet. Het percentage vaste lasten van een onderneming is afhankelijk van de sector en wordt bepaald op basis van cijfers van het CBS. De TVL voor de periode oktober t/m december 2020 kan vanaf half november worden aangevraagd.

TVL eenmalig ook voor andere sectoren

Aanvankelijk gold de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) alleen voor bepaalde sectoren, maar de regeling wordt nu uitgebreid. Dat heeft het kabinet dinsdag 27 oktober bekendgemaakt. Deze uitbreiding geldt vooralsnog alleen voor de eerste drie maanden (oktober tot en met december 2020). Of een bedrijf in deze periode in aanmerking komt voor de TVL, is dus niet langer afhankelijk van de SBI-code van het bedrijf. De TVL staat daarmee voor deze periode eenmalig open voor alle bedrijven met een minimaal omzetverlies van 30%. Bedrijven moeten wel voldoen aan de overige eisen van de TVL. Zo dient men onder andere minimaal € 3.000 aan vaste lasten te hebben in de periode oktober t/m december en dient men minder dan 250 werknemers in dienst te hebben.

Let op!

Krediet- en financiële instellingen zijn uitgezonderd van de TVL.

Extra subsidie horeca

Er komt een extra subsidie voor de horeca. Dit om tegemoet te komen in de kosten ten gevolge van de verplichte sluiting, zoals bederf van voorraden. De subsidie zal ongeveer 2,75% van de omzetderving bedragen, al is nog niet duidelijk over welke periode deze derving berekend wordt. De uitwerking en voorwaarden van de regeling worden nog bekendgemaakt. Wel is al bekend dat de subsidie gemiddeld ongeveer € 2.500 per onderneming zal bedragen.

Horecaondernemers hoeven voor de subsidie geen aparte aanvraag in te dienen. Wanneer een aanvraag voor de TVL wordt gedaan, zal de subsidie er automatisch bij worden opgeteld. De subsidie zal niet beperkt worden door het maximum van de TVL van € 90.000.

Let op!

Op de site van rvo.nl komt een rekentool beschikbaar waarmee ondernemers de TVL en eventueel de extra tegemoetkoming voor de horeca kunnen berekenen.

Extra tegemoetkoming evenementenbranche

Aangezien veel evenementen vanwege de coronamaatregelen niet door kunnen gaan, komt er ook voor deze branche een extra tegemoetkoming. Deze extra regeling is bestemd voor ondernemers die wel voor de TVL uit het tweede steunpakket in aanmerking zijn gekomen, maar niet voor de TVL voor de periode oktober t/m december 2020 omdat hun omzet in het vierde kwartaal van 2019 (te) laag was.

De betreffende ondernemingen die door een lage omzet in 2019 geen aanspraak kunnen maken op de aankomende TVL-subsidie, ontvangen eenmalig een bedrag gebaseerd op de hoogte van hun TVL subsidie uit het tweede steunpakket. De regeling wordt nog verder uitgewerkt.

Voorwaarden

Om de tegemoetkoming te krijgen, moet een bedrijf een SBI-code hebben die aangeduid is als ‘evenement-gerelateerd’. Ook moet men kunnen aantonen dat men minimaal één festival of evenement heeft georganiseerd of voor de omzet voor minstens 70% afhankelijk te zijn van levering aan festivals of evenementen.

Let op!
Het lijkt voor deze eenmalige tegemoetkoming van belang te zijn dat daadwerkelijk gebruik is gemaakt van de TVL-subsidie uit het tweede steunpakket. Het is nog onbekend hoe zal worden omgegaan met ondernemingen die wel recht hadden op de TVL-subsidie uit het tweede steunpakket, maar daar geen gebruik van hebben gemaakt. 

Contact

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van de TVL? Het maken van de berekening ten behoeve van de aanvraag van de TVL?Of ben je benieuwd of jij in aanmerking komt voor de TVL?  Schroom niet om ons te bellen of mailen. Wij adviseren je graag.

Disclaimer

Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door jou worden gelezen. Het overzicht in dit artikel is geschreven met de kennis tot en met woensdagmiddag 28 oktober 2020 15.00 uur.

Social Media

Volg jij Omnyacc al?

Linkedin Instagram Facebook

ALTIJD BIJ JOU IN DE BUURT

Als Omnyacc zijn we altijd in de buurt. Grote kans dat je ons zelfs bij jou om de hoek vindt, want wij werken met maar liefst 220 medewerkers vanuit acht kantoren in de regio. Bewust. Wij vinden het fijn als onze klanten ook zonder afspraak makkelijk bij ons binnen kunnen lopen. Onze klanten komen het meest uit de regio. Wel zo fijn! Je praat, toch letterlijk, dezelfde taal. Zit jij met een ondernemerskwestie en zoek je ondersteuning? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij durven te stellen dat we op praktisch alle ondernemersvragen antwoord kunnen geven. Zo kun jij maximaal focussen op ondernemen. Tot snel?