Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

30 juni 2021

TVL: afwijking SBI-code mogelijk (Q4 2020) 

Kamp je als ondernemer vanwege corona of door andere redenen met omzetverlies? Dan kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL). De omvang van de tegemoetkoming is mede afhankelijk van de SBI-code. Voor Q4 van 2020 van de TVL kun je een verzoek indienen tot afwijking van jouw SBI-code als deze afwijken van jouw hoofdactiviteiten.

Tegemoetkoming Vaste Lasten

De TVL vergoedt de kosten van vaste lasten afhankelijk van jouw omzetverlies. De vaste lasten worden berekend op basis van branchecijfers, en dus niet op basis van de werkelijke vaste lasten. De branchecijfers worden gebaseerd op de SBI-code.

Herzieningsverzoek

Voor het vierde kwartaal van 2020, dit is de periode oktober tot en met december 2020, kun je een verzoek indienen om af te wijken van de SBI-code waaronder jouw bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Jouw te laten toetsen hoofdactiviteit of gewenste SBI-code moet wel passen bij de bedrijfsactiviteitenomschrijving in het Handelsregister op 15 maart 2020. Dit kan jouw nevenactiviteit zijn, of een activiteit beschreven in de bedrijfsactiviteitenomschrijving.

Indienen verzoek

Het verzoek moet je digitaal indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Hiervoor heb je eHerkenning niveau 3 of DigiD nodig. DigiD kun je gebruiken indien je degene bent die bij Kamer van Koophandel geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf.

Let op!

Het verzoek moet uiterlijk 5 augustus 2021 binnen zijn bij de RVO.

Toelichting vereist

In jouw verzoek geef je een toelichting waarin je uitlegt waarom een andere SBI-code beter past bij jouw bedrijfsactiviteiten. Ook moet je informatie verstrekken over jouw omzet in 2019, waaruit blijkt dat het grootste deel van jouw omzet wordt behaald met een activiteit die past bij de door jou gewenste SBI-code. Dit kan de aangifte omzetbelasting, de jaarrekening of jouw grootboek zijn.

Bezwaarprocedure

Je kunt geen herzieningsverzoek doen als er een bezwaarprocedure tegen het besluit van de TVL in het vierde kwartaal 2020 loopt of eerder liep. Loopt of liep er een bezwaar dan wordt gekeken of volgens de nieuwe normen je wellicht toch recht hebt op TVL.

Tot slot

Heb je vragen over de TVL-regeling? Of wil je advies voordat je een afwijking in je SBI-code doorvoert? Logisch! Neem gerust contact op met een van onze specialisten. Wij adviseren je graag.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Coronadossier: update 26 augustus

Coronadossier: update 26 augustus

26-08-2021

In ons coronadossier vind je de coronasteunmaatregelen van de overheid op een rij.
TVL: aanvraag Q2 geopend

TVL: aanvraag Q2 geopend

25-06-2021

Heb je als ondernemer te maken met een omzetverlies van minstens 30% vanwege corona of andere redenen? Vraag vanaf nu de tegemoetkoming vaste Lasten (TVL) voor het tweede kwartaal van 2021 aan. Je kunt dit digitaal aanvragen bij de RVO.
Subsidies

Subsidies

Er zijn ruim 3.000 subsidies in Nederland, alleen zijn nog veel mogelijke subsidies en regelingen onbekend. Maak jij al gebruik van de mogelijkheden?
Exact

Exact

Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen
Eindejaarstips voor ondernemers in de inkomstenbelasting

Eindejaarstips voor ondernemers in de inkomstenbelasting

25-11-2021

Aan het eind van het jaar heb je meer duidelijkheid over jouw winstpositie. Beoordeel of jouw winst in lijn ligt met de verwachtingen. Wellicht kom je in de inkomstenbelasting net in het hoogste tarief.
Jeroen Bakker

Jeroen Bakker

Accountant