11 maart 2021

Corona: TVL geen voorschot kleine bedrijven

Heb je de TVL aangevraagd? Staatssecretaris Keijzer heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat kleine ondernemers met meer dan € 1.500 aan vaste lasten per kwartaal, maar minder dan € 3.000, geen voorschot op de TVL krijgen. 

TVL

De TVL is een tegemoetkoming voor de vaste lasten van ondernemers die door de coronacrisis minstens 30% omzetverlies realiseren. De tegemoetkoming bedraagt sinds 1 januari 2021 85%.

Geen voorschot

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, moeten de vaste lasten per kwartaal minstens € 1.500 bedragen. Tot 1 januari van dit jaar was dit € 3.000. De verruiming van de regeling moet eerst door de Europese Commissie worden goedgekeurd.

Let op!

Voor het bepalen van de TVL worden de vaste lasten gebaseerd op branchegegevens en gaat men niet uit van jouw werkelijke vaste lasten.

Aanvragen kan wel

Zolang deze goedkeuring er nog niet is, mogen geen voorschotten worden uitbetaald. Ondernemers met meer dan € 1.500, maar minder dan € 3.000 aan vaste lasten, kunnen de TVL voor het eerste kwartaal van 2021 al wel aanvragen. Dit kan digitaal tot 30 april 2021, 17.00 uur via RVO.nl.

Heb je vragen over de TVL? Neem gerust contact met ons op. 

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Dga-taks en het effect van aankoop nieuwe eigen woning
Een lening van je eigen bv voor de aankoop, het onderhoud of de verbetering van je eigen woning wordt, onder bepaalde voorwaarden, niet meegenomen in de berekening van de dga-taks. Maar wat gebeurt er als je een nieuwe eigen woning aanschaft? Valt die lening dan nog steeds buiten de berekening?
Lees verder
arrow right
Inkomens- en verzuimverzekering
Als ondernemer kun je niet alle risico’s zelf dragen. Het verzuimrisico is daar een mooi voorbeeld van.
Lees verder
arrow right
Arbodienstverlening
Hoe ga jij om met verzuim? Bij Omnyacc ben je aan het juiste adres voor een gezonde organisatie. Alle specialisten onder één dak.
Lees verder
arrow right
Fiscale bijeenkomst Hoorn
Op woensdagmiddag 6 december 2023 verzorgen wij een fiscale bijeenkomst met actuele ontwikkelingen en nuttige tips. Tijdens deze middag passeren diverse fiscale ontwikkelingen de revue en worden andere belangrijke belastingonderwerpen besproken waar je (mogelijk) mee te maken krijgt. Uiteraard wordt er ook ingegaan op de ontwikkelingen naar aanleiding van het Belastingplan 2024. Kom jij ook?
Lees verder
arrow right
Is een periodieke gift van een ANBI-bestuurder aftrekbaar?
Een periodieke gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) kan onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Maar geldt dit ook voor een gift van een bestuurslid van de ANBI? De Belastingdienst heeft voorwaarden vastgesteld voor de aftrekbaarheid, vooral als er aanvullende redenen zijn voor het beëindigen van de gift.
Lees verder
arrow right
Snelstart
SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.
Lees verder
arrow right