Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

06 april 2020

Mag een werknemer tijdelijk ander werk doen?

Heb je als werkgever als gevolg van het coronavirus minder werk voor jouw werknemers? Dan wil je vast weten of je jouw werknemers mag vragen om tijdelijk ander werk te doen? En hoe dit zit in combinatie met een NOW-regeling?

Instructierecht

Je heeft de mogelijkheid jouw werknemers te vragen tijdelijk ander werk te doen. Als werkgever heb je immers een instructierecht. Dat betekent dat je jouw werknemers aanwijzingen en instructies kunt geven over uit te voeren werkzaamheden. Je kunt in verband met de coronacrisis jouw werknemers ook vragen om tijdelijk andere dan de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.

Dit kan aan de orde zijn als bijvoorbeeld andere collega's zijn uitgevallen in verband met ziekte. Uiteraard moet het hierbij gaan om werkzaamheden die in redelijkheid van de werknemer kunnen worden gevraagd. Zo nodig moet je jouw werknemers expliciet instrueren over de nieuw uit te voeren werkzaamheden.

Veilige werkomgeving

Van belang blijft dat je in het kader van de Arbowetgeving moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Concreet betekent dit dat je werknemers moet voorzien van de nodige beschermingsmiddelen - denk aan een plastic glaswand bij klantcontacten - en dat je hen ook zo nodig instructie moet geven over hoe deze beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt. Ook moet je werknemers wijzen op de eventuele risico's die het werk met zich meebrengt.

Tip!
De periode dat er minder werk beschikbaar is, kun je ook gebruiken om jouw werknemers scholing aan te bieden zodat zij weer helemaal up-to-date zijn op het moment dat de coronacrisis voorbij is. Ook zijn er wellicht werkzaamheden die zijn blijven liggen en die nu kunnen worden opgepakt. Denk aan het herinrichten van de website en administratieve werkzaamheden.

Wijziging arbeidsovereenkomst nodig?

Zijn de opgedragen werkzaamheden geheel afwijkend van de overeengekomen werkzaamheden, dan kan sprake zijn van een wijziging van de arbeidsovereenkomst. Van belang is dan of u een eenzijdig wijzigingsbeding bent overeengekomen.

Je mag zich echter alleen beroepen op een dergelijk eenzijdig wijzigingsbeding als je daarbij een zodanig zwaarwegend belang hebt dat het belang van de werknemer dat door de wijziging wordt geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Meestal zijn dat bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische omstandigheden.

Belangenafweging groep

Er moet dan dus een belangenafweging plaatsvinden tussen aan de ene kant het belang van de werkgever bij wijziging van de arbeidsvoorwaarde(n) en aan de andere kant het belang van de werknemer dat door de wijziging wordt geschaad. Bij een eenzijdig wijzigingsbeding gaat het vaak om collectieve wijzigingen voor een groep of alle werknemers die de werkgever wil doorvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het afschaffen van collectief vervoer voor ambulante werknemers.

Passend werk één werknemer

Gaat het om ander passend werk voor slechts één werknemer, dan komt het beginsel van goed werkgever- en goed werknemerschap om de hoek kijken. Dit betekent dat gekeken moet worden naar de redelijkheid en billijkheid, waarbij geldt dat beide partijen hierin een verantwoordelijkheid hebben.

Stel dat het gaat om een klein bedrijf met weinig vet op de botten die in zijn voortbestaan wordt bedreigd, dan mag van de werknemer een wat flexibelere opstelling worden verwacht, zeker nu het gaat om tijdelijke wijzigingen.

Heb je vragen over alternatief werk voor jouw werknemers of andere HRM-gerelateerde vragen? Wij adviseren je graag.

Disclaimer

Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door jou worden gelezen.

Relatiebeheerder

Relatiebeheerder

  • Heerhugowaard
  • 32-40 uur
  • HBO-BE/Accountancy
Lonenspecial 2022

Lonenspecial 2022

Voor jou als werkgever is het belangrijk om op de hoogte te zijn op het gebied van personeels- en salarisadministratie. In de lonenspecial 2022 vind je de belangrijkste wijzigingen op dit gebied. De lonenspecial is een handig naslagwerk. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten. Vragen? Neem gerust contact met ons op.
Lonenspecial: varia loon- en premieheffing

Lonenspecial: varia loon- en premieheffing

13-01-2022

In de varia loon- en premieheffing gaan we dieper in op wijzigingen in de inkomstenbelasting, wettelijk minimumloon, premies werknemersverzekeringen en meer.
Lonenspecial: vervoer

Lonenspecial: vervoer

13-01-2022

In de lonenspecial vervoer wordt de auto van de zaak en de fiets van de zaak behandeld. Je leest o.a. over elektrische auto's, bijtelling en bpm in 2022.
Marcel Herder

Marcel Herder

Relatiebeheerder

Corona update | oktober 2020

Corona update | oktober 2020

Om bedrijven te ondersteunen die door de coronacrisis worden getroffen komt het kabinet opnieuw met steunmaatregelen. De nieuwe steunmaatregelen komen boven op de al bestaande regelingen en betreffen vooral de uitbreiding van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). In december van dit jaar wordt opnieuw overlegd over het steunpakket. Je leest alle nieuwe steunmaatregelen in de onderstaande blokken. Het is een handig naslagwerk voor jou als ondernemer. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten. Vragen? Neem gerust contact met ons op.