16 maart 2023

Beperkte gemeenschap van goederen 2023

Ben je als ondernemer na 1 januari 2018 getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden? Dan geldt de beperkte gemeenschap van goederen. Als ondernemer is het echter wel aan te raden om huwelijkse voorwaarden om op te stellen.

Voor 2018: algemene gemeenschap van goederen

Ben je voor 1 januari 2018 getrouwd en heb je geen huwelijkse voorwaarden opgesteld? Dan blijft voor jou de oude wettelijke regeling gewoon gelden, de algehele gemeenschap van goederen.

De beperkte gemeenschap van goederen

Vanaf 1 januari 2018 kun je nog alleen in algehele gemeenschap van goederen trouwen als je dit afspreekt bij huwelijkse voorwaarden. Als je niets met elkaar regelt, krijg je automatisch te maken met de beperkte gemeenschap van goederen.

Dit geldt op voorwaarde dat het Nederlandse recht op jouw geval van toepassing is. Als je bijvoorbeeld meerdere of een andere nationaliteit(en) heeft of als je direct na jouw huwelijk in het buitenland bent gaan wonen, kan het zijn dat Nederlands recht op jouw geval helemaal niet van toepassing is. Je dient zich in dat geval goed te laten voorlichten over de vraag of het Nederlands huwelijksvermogensrecht in jouw geval wel geldt.

Tip!

Ook in zo’n geval kunnen huwelijkse voorwaarden overigens uitkomst bieden, doordat je hierin expliciet kunt kiezen voor de toepassing van bijvoorbeeld het Nederlands huwelijksvermogensrecht. Dit voorkomt een hoop discussies of onduidelijkheid achteraf.

Let op!
Raadpleeg tijdig een deskundige die de gevolgen kan overzien als jouw situatie ‘iets internationaals’ heeft.

Drie vermogens

Uitgangspunt van de huidige wettelijke regeling van de beperkte gemeenschap van goederen is dat er drie vermogens zijn in plaats van één gemeenschapsvermogen, namelijk: het privévermogen van de één, het privévermogen van de ander en het gemeenschappelijke vermogen. De gemeenschap omvat alle gezamenlijke goederen en gezamenlijke schulden die echtgenoten voor het huwelijk al hadden en alle goederen en schulden die zij vanaf aanvang van de gemeenschap tot aan de ontbinding van de gemeenschap verkrijgen of maken, met uitzondering van erfenissen, schenkingen of verknochte goederen, zoals een letselschade-uitkering. Het privévermogen en de privéschulden van voor het huwelijk vallen buiten de gemeenschap.

Vaker privé

Het feit dat er standaard drie vermogens zijn, maakt dat je al gauw te maken kunt krijgen met de zogenaamde vergoedingsrechten. Hiermee wordt bijvoorbeeld de situatie bedoeld dat privégeld, zoals een ontvangen erfenis, is geïnvesteerd in een gemeenschappelijk goed, zoals de echtelijke woning, en dit bedrag vergoed dient te worden door de gemeenschap. Onder de oude wetgeving was dit voorbeeld alleen aan de orde voor zover er sprake was van een erfenis die verkregen is onder een uitsluitingsclausule. Dat wil zeggen: de overledene heeft in een testament uitdrukkelijk bepaald dat de erfenis niet in enige gemeenschap zal vallen.

Let op!
Bij de beperkte gemeenschap van goederen is het maken van een uitsluitingsclausule door een erflater niet meer nodig. Er kan wel een insluitingsclausule of gemeenschapsclausule worden gemaakt indien iemand wil dat de partner van de erfgenaam ook erft.

Onderneming

Voorhuwelijks ondernemingsvermogen valt niet in de gemeenschap. Als je als ondernemer in het huwelijk treedt, valt de onderneming dus niet in de beperkte gemeenschap. Veel discussie valt in de praktijk te verwachten ten aanzien van de nieuwe wettelijke bepaling die een redelijke vergoeding voor kennis, vaardigheden en arbeid in het kader van die voorhuwelijkse onderneming voorschrijft. De vergoeding dient voldaan te worden aan de gemeenschap.

De redelijke vergoeding is aan de orde voor zover een dergelijke vergoeding niet al op andere wijze ten bate van beide echtgenoten komt of is gekomen. Onduidelijk en onzeker is wat ‘een redelijke vergoeding’ is en hoe dit precies bepaald dient te worden. Op het moment dat rechters zich hierover gaan uitlaten, ontstaan op dit punt wellicht richtlijnen. Lastig is echter in hoeverre aan de rechter voorgelegde gevallen vergelijkbaar met elkaar zullen zijn.

Tip!
Maak voorafgaand aan het huwelijk afspraken over de invulling van het begrip ‘redelijke vergoeding’ of wijk af van de wettelijke regeling in huwelijkse voorwaarden.

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat dit vergoedingsrecht kan worden vastgesteld aan de hand van de toegenomen waarde van het privévermogen. Ook dient het vertrekpunt in kaart te worden gebracht: wat was de waarde van de voorhuwelijkse onderneming ten tijde van de huwelijksvoltrekking? Op welke grondslag heeft deze waardering plaatsgevonden? Heeft deze waardering plaatsgevonden door een professional waar beide echtgenoten vertrouwen in hebben?

Tip!
Wanneer je de rechtsonzekerheid die de beperkte gemeenschap van goederen op dit punt met zich meebrengt zo veel mogelijk wilt voorkomen, doe je er verstandig aan huwelijkse voorwaarden te laten opstellen.

Tip!
Leg het vermogen of de waarde van de onderneming en het privévermogen van partijen voor het huwelijk nauwkeurig vast.

Willem Heeringa

Willem Heeringa

Assistent-accountant

Melanie Kolster

Melanie Kolster

Communicatiemedewerker

Btw en buitenland 2024
Indien je goederen over de grens levert of diensten verleent aan klanten buiten Nederland, is het essentieel om de mogelijke btw-verplichtingen in andere landen te onderzoeken. Dat roept vragen op zoals: Moet ik btw in rekening brengen? Welk tarief moet ik hanteren? Wie is verantwoordelijk voor de btw-afdracht? In welk land moet de btw worden voldaan? Hoe kan ik betaalde btw terugvorderen? Deze advieswijzer belicht op hoofdlijnen de btw-verplichtingen die relevant kunnen zijn wanneer je internationaal zakendoet.
Lees verder
arrow right
Accountant Den Helder
Twijfel je weleens over de koers die je wilt varen met je bedrijf? Of is het prettig zo nu en dan te kunnen klankborden? Bij Omnyacc Den Helder staan er 70 specialisten voor je klaar. Naast de accountant die voor jou de jaarrekening opstelt en je op breed financieel vlak adviseert, vind je bij ons een team van specialisten die antwoord geeft op al jouw ondernemersvragen. Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Lees snel verder.
Lees verder
arrow right
Niels Gerritsma

Niels Gerritsma

Belastingadviseur

Belastingadviseur
Word jij enthousiast van fiscale vraagstukken en wil jij een actieve bijdrage leveren aan onze adviespraktijk? De uitdagingen variëren van het signaleren en zelfstandig uitvoeren van belastingadviezen, het voeren van klantgesprekken, tot het begeleiden van collega’s bij (complexe) aangifte- en belastingadviesopdrachten.
Lees verder
arrow right