28 maart 2023

Berekening legesheffing moet te achterhalen zijn

Wil je een omgevingsvergunning aanvragen? De gemeente mag hiervoor leges heffen. De gemeente is verplicht inzage te verschaffen in de berekening van de te betalen leges. Kan dit niet omdat de digitale berekeningswijze inmiddels een update heeft ondergaan, dan komen de leges te vervallen.

Kenbaarheidseisen

Een belastingverordening moet duidelijkheid verschaffen over de te heffen belasting vanwege de zogenaamde kenbaarheidsvereisten. Wettelijk is bepaald dat een verordening de belastingplichtige moet vermelden, evenals het voorwerp van de belasting, het belastbare feit, de heffingsmaatstaf, het tarief, het tijdstip van ingang en beëindiging van de heffing en hetgeen verder voor de heffing en de invordering van belang is.

Let op!

Aan de hand van bovengenoemde zaken moet je namelijk kunnen nagaan of de aanslag klopt.

Digitale update

In een rechtszaak die speelde bij de rechtbank Den Haag, ging het om de legesheffing inzake een omgevingsvergunning. Volgens de verordening hing de hoogte van de te betalen leges af van de bouwkosten. Als de geschatte bouwkosten meer bedroegen dan € 500.000, werden ze gecheckt met behulp van digitale standaardwaarden, het zogenaamde Bouwkostenkompas. Dit Bouwkostenkompas werd ieder kwartaal up to date gehouden middels een digitale update.

Afwijkende versies

Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat de digitale versie van het Bouwkostenkompas afweek van de papieren versie. Dit was mede te verklaren doordat de papieren versie niet ieder kwartaal, maar slechts één keer per jaar werd geüpdatet.

Oudere versies niet meer toegankelijk

Ook werd duidelijk dat de oudere versies van de digitale uitgave na de update niet meer toegankelijk waren. Dit kwam de gemeente duur te staan, want daardoor was niet meer te achterhalen of de legesaanslag conform de voorschriften was opgelegd. Ook ter zitting werd geen inzicht gegeven in de berekening van de aanslag. De rechtbank besloot daarop dat die dan ook diende te vervallen.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Beoordelen jaarrekening
Een beoordelingsverklaring kan de oplossing zijn als je meer behoefte hebt aan zekerheid. Daarnaast kun je bij ons terecht voor de verplichte beoordeling. 
Lees verder
arrow right
Factoring
Beschik sneller over jouw geld. Onze financieringsspecialisten koppelen je aan de juiste factoringpartij. 
Lees verder
arrow right
King Finance
Met King Finance heb je overzicht en grip op jouw financiën. 
Lees verder
arrow right
HR-Adviseur (extern)
Wij helpen onze klanten met veel factoren op het gebied van HR, zowel voor werknemers als ondernemers. In de rol van HR-adviseur ben je verantwoordelijk voor jouw eigen klantenportefeuille én krijg je de ruimte om de regie te nemen in je werkzaamheden.
Lees verder
arrow right