9 november 2022

Betaald ouderschapsverlof verwerken in loonheffing

Ontvangt jouw werknemer aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof van het UWV? Op Forum Salaris van de Belastingdienst staat een handreiking hoe je deze uitkering moet verwerken in de aangifte loonheffingen wanneer je die uitkering betaalt aan jouw werknemer.

Werkgeversbetaling

Sinds 1 juli 2020 is het recht op aanvullend geboorteverlof ingevoerd en sinds 2 augustus 2022 ook het recht op betaald ouderschapsverlof. Dit is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Werknemers kunnen dan een uitkering krijgen van het UWV. Je kunt als werkgever deze uitkering ontvangen van het UWV en uitbetalen aan de werknemer. Dat is de ‘werkgeversbetaling’.

De uitkering moet je verwerken in de aangifte loonheffingen. Op Forum Salaris, een online forum van de Belastingdienst, wordt in een handreiking uitgelegd hoe je dat moet doen. Daarnaast wordt uitgelegd hoe je een aanvulling op de uitkering verwerkt.

Witte tabel toepassen

Alle uitkeringen die onder de WAZO vallen en die je aan jouw werknemer betaalt, moeten op dezelfde manier in de aangifte loonheffingen verwerkt worden. Zo pas je de witte tabel toe. Zolang de werknemer bij jou in dienst is, is de uitkering namelijk loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Voor de uitkering geldt altijd de lage premie voor de Werkloosheidswet (WW) en de hoge premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).

Vanaf 1 januari 2025 loon en uitkering in aparte inkomstenverhouding

Je mag de uitkering in de aangifte loonheffingen nu nog verwerken in dezelfde inkomstenverhouding (IKV) als het normale loon. Vanaf 1 januari 2025 moet je de werkgeversbetaling verwerken in een aparte inkomstenverhouding. Hoe je dit moet doen staat ook in de handreiking uitgelegd.

Let op!

Om de handreiking van de Belastingdienst op het Forum Salaris te kunnen inzien, heb je een account nodig.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Danny Saalmink

Danny Saalmink

Assistent-accountant

Doorlopende machtiging SBA en VIA
Jaarlijks verzorgen wij de aangiften voor jou. Dit proces kan steeds efficiënter met de Serviceberichten Aanslag (SBA) en de vooraf ingevulde aangifte (VIA). Elk jaar vroegen wij deze gegevens opnieuw op. Nu kun je voor deze zaken werken met een doorlopende machtiging.
Lees verder
arrow right
Ondernemingsraad (OR)
Door de medezeggenschap en inspraak van medewerkers versterken zij jou bij het ondernemerschap.
Lees verder
arrow right
Hanna Wiering

Hanna Wiering

Beginnend assistent accountant

Tariefwijzigingen Box 2: Impact op dividenduitkeringen en aandelenverkoop in 2023 en 2024
Vorig jaar werd besloten dat vanaf 2024 twee verschillende tarieven in box 2 worden geïntroduceerd. Onlangs heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen met het voorstel om het hoogste van deze twee tarieven nog eens met 2%-punt extra te verhogen. Is het nu de moeite waard om in 2023 dividend uit te keren of wellicht jouw aandelen eerder te verkopen?
Lees verder
arrow right