Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

Met terugwerkende kracht de bv in of uit?

6 september 2022

Je hebt nog tot vóór 1 oktober om een keuze te maken over of je jouw onderneming in een bv wil inbrengen, of juist uit de bv wil halen. Dit kan dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.


De bv in

Of het verstandig is om jouw onderneming in een bv in te brengen, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van jouw onderneming. Zo kunnen aansprakelijkheid of toekomstige bedrijfsoverdracht een reden zijn om jouw onderneming in te brengen in een bv.

De bv uit

Bij de beslissing om de onderneming weer uit de bv te halen, spelen vaak de kosten voor het in stand houden van de bv en de belastingheffing een rol.

Fiscale motieven

Fiscale motieven zullen ook een rol spelen bij de keuze om uw onderneming vanuit een bv te drijven of juist niet. Door verschillen in de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting was bij hogere winsten over het algemeen de bv aantrekkelijker.

Let op!

In het coalitieakkoord en de Voorjaarsnota zijn fiscale wijzigingen in de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting aangekondigd. Op dit moment is nog onduidelijk welke wijzigingen worden doorgevoerd en per wanneer die wijzigingen dan ingaan. Of de bv fiscaal aantrekkelijker is of niet, was al nooit voor iedere onderneming eenduidig te bepalen, maar is op dit moment nog lastiger te beoordelen. Op Prinsjesdag wordt meer duidelijkheid over de voorgenomen wijzigingen verwacht.

Terugwerkende kracht tot begin 2022

De motivatie om over te stappen naar een bv of juist de bv weer uit te gaan zal altijd een combinatie zijn van verschillende afwegingen. Overweeg je de bv in of uit te gaan, dan kun je dit nu nog regelen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. Je moet daarvoor vóór 1 oktober 2022 jouw intentie om over te stappen naar een bv of om de bv weer uit te gaan registeren bij de Belastingdienst.

Tip!

Twijfel je nog, bijvoorbeeld omdat je eerst meer duidelijkheid wil hebben over de aangekondigde wijzigingen in de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting? Registreer dan wel jouw intentie bij de Belastingdienst. Als je dan besluit om de bv in of de bv uit te gaan, kan dat in ieder geval nog, onder voorwaarden, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. Je hebt dan tot en met 31 maart 2023 om de bv daadwerkelijk op te richten of te ontbinden.

Let op!

Is jouw boekjaar niet gelijk aan een kalenderjaar, dan gelden voor jou niet de hiervoor genoemde data. Je moet dan jouw intentie registreren binnen negen maanden na het laatste volledige boekjaar en de bv oprichten of ontbinden binnen vijftien maanden na het laatste volledige boekjaar.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Herstructurering

Herstructurering

Bij herstructurering of oprichten van een vennootschap beland je direct in het fiscale landschap. Hoe zit het dan met zaken als belastingheffing?
Assistent-accountant

Assistent-accountant

  • Heerhugowaard
  • 32-40 uur
  • HBO Accountancy/Finance & Control
Ivo van der Oord

Ivo van der Oord

Belastingadviseur

Doorlopende machtiging SBA en VIA

Doorlopende machtiging SBA en VIA

Jaarlijks verzorgen wij de aangiften voor jou. Dit proces kan steeds efficiënter met de Serviceberichten Aanslag (SBA) en de vooraf ingevulde aangifte (VIA). Elk jaar vroegen wij deze gegevens opnieuw op. Nu kun je voor deze zaken werken met een doorlopende machtiging.