Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

12 mei 2020

Contante giften in 2021 wellicht niet meer aftrekbaar

Er zijn plannen om vanaf 2021 giften in contanten niet langer fiscaal aftrekbaar te maken. De aftrekbeperking gaat dan gelden voor zowel particulieren als bedrijven. De gift moet dan per bank bijvoorbeeld worden overgemaakt als ze nog recht op aftrek willen hebben.

Tegengaan fraude

De reden om giften in contanten niet langer aftrekbaar te maken, is het tegengaan van fraude. Momenteel kunnen giften in contanten nog wel ten laste van het inkomen worden gebracht als bewezen kan worden dat de gift ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dit kan bijvoorbeeld met een kwitantie. In de praktijk blijkt hiermee echter te worden gefraudeerd en worden ook giften met kwitanties 'aangetoond' die nooit bij het goede doel terecht zijn gekomen.

Fiat goede doelen

De verenigde goede doelen in ons land hebben geen bezwaar tegen de beperking, hoewel er nog steeds veel contante giften plaatsvinden. Dit gaat meestal via collectes langs de deur, waarbij het vrijwel nooit de bedoeling is deze giften ten laste van het inkomen te brengen.

Let op!
Deze wijziging betreft een wetsvoorstel en moet nog door het parlement worden aangenomen.

Wietze Groot

Registeraccountant

Nieuwe meetmethode BPM?

27-07-2020

Er gaat overleg plaatsvinden tussen het kabinet en de autobranche over een nieuwe meetmethode voor de BPM.

Nmbrs

Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.

Melvin Buis

Salaris- en personeelsadviseur

Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten zijn de basis van de samenwerkingen met jouw medewerkers.