28 maart 2023

De aftrekposten slim verdelen: zo zet je je fiscaal partnerschap goed in

Als je een fiscaal partner hebt, mogen jullie bepaalde inkomsten en aftrekposten onderling verdelen De manier waarop je deze inkomsten en aftrekposten verdeelt, heeft van invloed op de te betalen belasting. Een optimale verdeling levert soms een belastingvoordeel op. Maar hoe kom je tot die meest optimale verdeling?

Verdeling aftrekposten

In de aangifte inkomstenbelasting is het mogelijk om bepaalde aftrekposten naar keuze tussen partners te verdelen. Vroeger was dit een simpele rekensom, bij toedeling aan het hoogste inkomen leverde dat over het algemeen het meeste voordeel op. Het hoogste inkomen betaalde immers ook het hoogste tarief en de aftrek was dan ook mogelijk tegen dit hoogste tarief. Tegenwoordig is dit echter niet meer zo vanzelfsprekend.

Complexe tariefstructuur

Dit heeft te maken met de complexe tariefstructuur in de inkomstenbelasting. De te betalen belasting is namelijk niet alleen afhankelijk van het toegepaste belastingtarief (in 2022 grofweg 37,07% tot € 69.399 en 49,50% vanaf € 69.399), maar ook van de heffingskortingen en het tarief waartegen de aftrekposten aftrekbaar zijn.

Heffingskorting hoger bij lager inkomen

Zo kunnen de heffingskortingen hoger zijn bij een lager inkomen:

  • de algemene heffingskorting van maximaal € 2.888 daalt namelijk vanaf een inkomen uit werk en woning van € 21.317 in 2022 met 6,007%, en
  • de ouderenkorting van maximaal € 1.726 daalt vanaf een verzamelinkomen van € 38.464 in 2022 met 15%.

Aftrekposten tegen 40%

Daarnaast zijn onder meer de volgende aftrekposten in 2022 nog maar aftrekbaar tegen maximaal 40%:

  • aftrekbare kosten - waaronder hypotheekrente - voor de eigen woning,
  • aftrek van alimentatie, van ziektekosten en van giften.

Tip!

Het aftrektarief is maximaal 40%. Dit betekent dat de aftrek tegen 40% gaat, als jouw inkomen in 2022 onder het 49,50%-tarief valt. Valt jouw inkomen in 2022 echter onder het 37,07%-tarief, dan vindt aftrek plaats tegen 37,07%.

Meest gunstige verdeling

De afbouw van de heffingskortingen en het aftrektarief van 40% zorgen ervoor dat het steeds vaker voordeliger kan zijn om de aftrekpost aan de partner met het laagste inkomen toe te delen. De berekening welke toedeling het meest gunstig is, is niet eenvoudig. Onze adviseurs zullen bij het verzorgen van jouw aangifte inkomstenbelasting 2022 uiteraard de meest voordelige verdeling toepassen.

Let op!

De aangifteprogrammatuur van de Belastingdienst past in de aangifte inkomstenbelasting 2022 voorlopig niet automatisch de meest gunstige verdeling toe. Staatssecretaris van Rij heeft laten weten dat de mogelijkheid om automatisch de meest gunstige verdeling toe te passen, in ieder geval tot 1 mei 2023 niet beschikbaar is.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Eindejaarstips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting
Van welke eindejaarstips kun je nog profiteren als ondernemer in de inkomstenbelasting? Onze collega's hebben 7 tips voor je op een rijtje gezet. Houd rekening met toeslagen, bijtelling delen met je partner en btw terugvragen op zonnepanelen. Lees meer.
Lees verder
arrow right
Tristan Ellen

Tristan Ellen

Registeraccountant

Belastingdruk verhoogd door lagere box 1 indicatie
In het Belastingplan 2024, dat op Prinsjesdag is aangekondigd, zien we dat de belastingdruk in box 1 van de inkomstenbelasting voor het jaar 2024 aanzienlijk zal toenemen. Deze toename wordt gerealiseerd door verschillende maatregelen, waaronder een lichte stijging van het eerste belastingtarief, maar vooral door een aanzienlijke beperking van de indexering van het tweede belastingtarief.
Lees verder
arrow right
Hoelang moet je je financiële administratie bewaren?
Staat jouw archief of online database ook vol met administratie van veel jaren? Heel goed, want je bent verplicht je financiële administratie 7 jaar te bewaren. Dit is de fiscale bewaarplicht. Zo kan de Belastingdienst de administratie controleren wanneer zij een aangifte niet vertrouwd of documentatie opvragen voor een onderzoek bij een van jouw zakenpartners of leveranciers. Maar let op, voor sommige documenten geldt een bewaartermijn van 10 jaar. Welke documenten zijn dit? Hoe zit het als je je financiële administratie uitbesteed of als je je bedrijf beëindigt?
Lees verder
arrow right
Reni Heida

Reni Heida

Assistent-accountant