Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

17 december 2019

Drie maanden extra tijd voor administratieve eisen WW-premie

Minister Koolmees heeft bekend gemaakt dat werkgevers drie maanden extra de tijd krijgen om te kunnen voldoen aan de administratieve verplichtingen van het lage WW-premie percentage.

Lage WW-premie

Vanaf 1 januari 2020 mogen werkgevers in beginsel het lage percentage WW-premie toepassen bij contracten voor onbepaalde tijd waarbij het niet om oproepkrachten gaat. Het kabinet wil hiermee bereiken dat zoveel mogelijk vaste arbeidscontracten worden afgesloten.

Administratieve eisen

De administratieve eisen betekenen dat uit een schriftelijk contract moet blijken dat er sprake is van een vast dienstverband. Dit kan een arbeidscontract zijn of een aanvulling hierop. Dit moet door werkgever en werknemer zijn ondertekend.

Extra tijd

Omdat veel werkgevers niet in staat zijn om tijdig voor alle werknemers aan deze administratieve verplichting te voldoen, is hiervoor drie maanden extra uitstel mogelijk. Dit betekent dat dan voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd toch alvast het lage WW-percentage toegepast mag worden.

Let op!

De extra tijd geldt alleen voor werknemers die vóór 1 januari 2020 in dienst zijn getreden.

Uiterlijk 1 april 2020 voldoen aan eisen

Uiterlijk op 1 april 2020 moet wel voldaan zijn aan de eisen en moet uit stukken blijken dat er uiterlijk op 31 december 2019 al sprake was van een vast dienstverband. Zo niet, dan is alsnog met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 het hoge WW-percentage verschuldigd.

Heeft u vragen over uw onbepaalde en bepaalde contracten en de bijbehorende WW-premies? Wij adviseren u graag.

Groeien

Je bent trots op de ontwikkeling die je bedrijf doormaakt. Terecht! Maar hoe nu verder? Wij helpen bij allerlei zaken die je hiervoor niet hoefde te regelen. 

Na mijn bedrijf

Je hebt je bedrijf overgedragen naar de volgende generatie. Wij zorgen ervoor dat je volop kunt genieten en ontspannen tijdens je pensioen. 

Estate planning

Onze estate planners maken een plan op maat om jouw vermogen zo gunstig mogelijk over te dragen. Zo heb jij (financiële) rust.

Leasing auto

Financial of operational lease? Onze specialisten vergelijken en regelen de beste optie voor jou.