Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

24 juni 2020

Extra milieusubsidie varkenshouderijen 

In het Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij is een speciale subsidieregeling getroffen voor varkenshouderijen die milieuoverlast veroorzaken en willen stoppen. Er hebben zich meer varkenshouderijen aangemeld dan verwacht. Daarom is € 275 miljoen extra subsidie uitgetrokken.


Milieuoverlast

De milieuoverlast zou met name bestaan met uit stankoverlast. Daarnaast zouden varkenshouderijen ook voor uitstoot van onder meer stikstof en broeikasgassen zorgen. Een speciale subsidieregeling biedt varkenshouders compensatie voor de te lijden schade bij staking van het bedrijf. Deze regeling is onderdeel van het Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij.

Let op!

Het is de bedoeling dat alle aanvragers die voor de subsidie in aanmerking komen in juli van dit jaar een positieve beschikking ontvangen.

Maatwerk

Minister Schouten heeft aangegeven te bekijken hoe bedrijven geholpen kunnen worden die aan hebben gegeven te willen stoppen, maar net niet aan de norm inzake stankoverlast voldoen. Hiertoe zullen provincies en gemeenten contact opnemen met de betreffende varkenshouders.

Heb je vragen over de subsidiemaatregel? Wij adviseren je graag. Neem gerust contact met ons op.

Verdeling ouderdomspensioen bij echtscheiding

Verdeling ouderdomspensioen bij echtscheiding

20-07-2022

Ga je scheiden? Ouderdomspensioen valt bij een echtscheiding meestal onder de werking van de Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding. Wil je hiervan afwijken? Dan is het noodzaak dat die afspraken duidelijk staan beschreven in een overeenkomst.
Reorganisatie en ontslag

Reorganisatie en ontslag

Onze HRM-specialisten en arbeidsrechtjuristen staan klaar om je van a tot z te begeleiden.
25 tips voor je bedrijfsfinanciering

25 tips voor je bedrijfsfinanciering

Met hun bancaire achtergrond, opleiding tot financieringsspecialist en ervaring geven onze financieringsspecialisten Jos de Lange en William van Haaster je 25 tips op gebied van bedrijfsfinancieringen.
Financiële planning

Financiële planning

Met financiële planning breng je inzicht en overzicht in je financiële huishouden, zodat jij de dingen kan doen die je wilt! Een helicopterview op het hele plaatje.