Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

24 juni 2020

Extra milieusubsidie varkenshouderijen 

In het Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij is een speciale subsidieregeling getroffen voor varkenshouderijen die milieuoverlast veroorzaken en willen stoppen. Er hebben zich meer varkenshouderijen aangemeld dan verwacht. Daarom is € 275 miljoen extra subsidie uitgetrokken.


Milieuoverlast

De milieuoverlast zou met name bestaan met uit stankoverlast. Daarnaast zouden varkenshouderijen ook voor uitstoot van onder meer stikstof en broeikasgassen zorgen. Een speciale subsidieregeling biedt varkenshouders compensatie voor de te lijden schade bij staking van het bedrijf. Deze regeling is onderdeel van het Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij.

Let op!

Het is de bedoeling dat alle aanvragers die voor de subsidie in aanmerking komen in juli van dit jaar een positieve beschikking ontvangen.

Maatwerk

Minister Schouten heeft aangegeven te bekijken hoe bedrijven geholpen kunnen worden die aan hebben gegeven te willen stoppen, maar net niet aan de norm inzake stankoverlast voldoen. Hiertoe zullen provincies en gemeenten contact opnemen met de betreffende varkenshouders.

Heb je vragen over de subsidiemaatregel? Wij adviseren je graag. Neem gerust contact met ons op.

Arbodienstverlening

Hoe ga jij om met verzuim? Bij Omnyacc ben je aan het juiste adres voor een gezonde organisatie. Alle specialisten onder één dak.

Overdragen

Begin op tijd met de voorbereidingen want het verkoopklaar maken van jouw onderneming neemt enkele jaren in beslag.

Jeroen Oostdam

Salarisadviseur

Werving en selectie

Kwalitatief goed personeel is het belangrijkste kapitaal van jouw organisatie. Het werven en selecteren van de juiste werknemers is erg belangrijk.

Na mijn bedrijf

Je hebt je bedrijf overgedragen naar de volgende generatie. Wij zorgen ervoor dat je volop kunt genieten en ontspannen tijdens je pensioen. 

Scholieren- en studentenregeling voor jouw vakantiekrachten!

07-08-2020

Maak jij in de vakantietijd weer gebruik van vakantiekrachten? Pas dan de scholieren- en studentenregeling toe. De vakantiekracht betaalt dan weinig tot geen belasting, waardoor het brutosalaris zo goed als gelijk is aan het nettosalaris.