Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

22 september 2022

Forse verlaging zelfstandigenaftrek

De komende jaren gaat de zelfstandigenaftrek fors omlaag. In een periode van 5 jaar wordt deze uiteindelijk teruggebracht naar € 900 in 2027. De zelfstandigenaftrek bedraagt nu nog € 6.310.

Verlaging betekent meer belasting

De eerste extra verlaging is volgend jaar al en betekent dat de zelfstandigenaftrek in 2023 daalt naar € 5.030. Door de lagere aftrek gaat u bij een gelijk inkomen meer belasting betalen. Vanaf 2027 is de aftrek € 5.410 lager dan op dit moment en betalen zelfstandig ondernemers bij een gelijk inkomen dus een hoger bedrag (€ 5.410) belasting.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een extra aftrekpost voor zelfstandige ondernemers. Met de belasting die bespaard wordt door de aftrek, kan de ondernemer bijvoorbeeld investeringen betalen en een reservepotje opbouw voor jaren waarin de winst tegenvalt, zoals tijdens corona. Dit wordt nu dus steeds minder mogelijk. Het kabinet wil de zelfstandigenaftrek echter verlagen om zo het fiscale onderscheid tussen zelfstandigen en loontrekkenden te verkleinen.

Vermindering in etappes

De vermindering van de zelfstandigenaftrek was oorspronkelijk gepland voor de periode tot 2032. De afbouw wordt nu dus niet alleen versneld, maar uiteindelijk ook nog teruggebracht naar een veel lager bedrag volgens onderstaand schema.

JaarOmvang zelfstandigenaftrek
2023€ 5.030
2024€ 3.750
2025€ 2.470
2026€ 1.200
2027€ 900

Startersaftrek vooralsnog buiten schot

De extra zelfstandigenaftrek voor starters, de startersaftrek, blijft in de plannen van het kabinet vooralsnog buiten schot. Deze extra aftrek bedraagt voor 2022 € 2.123. De startersaftrek wordt volgend jaar wel geëvalueerd en mogelijk naar aanleiding daarvan nader bezien.

Aftrek gemaximeerd

De zelfstandigenaftrek wordt volgend jaar niet alleen verlaagd, maar kan dan bovendien nog maar maximaal verrekend worden tegen het tarief van de eerste schijf in de inkomstenbelasting, ofwel 36,93%. De aftrek kan nu nog verrekend worden tegen maximaal 40%.

Aftrek per ondernemer

De zelfstandigenaftrek geldt per ondernemer. Dit betekent dat wanneer partners samen in een onderneming werkzaam zijn, bijvoorbeeld via een vennootschap onder firma tussen echtelieden, beiden met de vermindering te maken krijgen.

Tip!
Zelfstandigen met een winst tot ongeveer € 70.000 gaan er volgend jaar, ondanks de verlaging van de zelfstandigenaftrek, op vooruit. Het kabinet heeft namelijk ook het plan om de arbeidskorting te verhogen.

Let op!

Het voorstel tot verlaging van de zelfstandigenaftrek moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Tot slot

Benieuwd naar alle plannen van het kabinet voor 2023? Wij hebben het voor jou op een rij gezet op onze Miljoenennota pagina. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Miljoenennota

Miljoenennota

Ben jij benieuwd naar de belangrijkste plannen van het kabinet voor volgend jaar? Op Prinsjesdag wordt de Miljoenennota gepresenteerd. Hier vind je een uitgebreide samenvatting.
Btw-vraagstukken

Btw-vraagstukken

Zit jij met een ingewikkelde btw-kwestie? Onze specialisten behandelen dagelijks btw-vraagstukken en kennen alle ins en outs van de complexe wetgeving. 
Nmbrs

Nmbrs

Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.
Pensioen dga van kapitaaldekkings- naar omslagstelsel?

Pensioen dga van kapitaaldekkings- naar omslagstelsel?

13-09-2022

Het is niet meer mogelijk om als dga pensioen in eigen beheer op te bouwen. Wat als je een dergelijk nog hebt? Mag je dit dan anders waarderen? En mag je dan een pensioen dat is gewaardeerd op basis van het kapitaaldekkingsstelsel waarderen op basis van het omslagstelsel? De meningen zijn verdeeld, zo bleek onlangs.
Bedrijfswaardering

Bedrijfswaardering

Bij de verkoop of overname van een bedrijf is het belangrijk om de waarde van je bedrijf te bepalen. Benieuwd wat jouw bedrijf écht waard is? 
Wtza: verantwoordingsplicht

Wtza: verantwoordingsplicht

Lever je zorg? En heb je een Wtza-vergunning? Dan ben je vanuit de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen aan de overheidsinstantie CIBG over de manier waarop je het geld uit de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet en/of VWS-subsidie besteedt.