Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

Fuseren zonder belastingheffing - voor 1 oktober actie ondernemen

6 september 2022

Wist je dat je de onderneming van jouw bv zonder heffing kunt overdragen aan een ander lichaam (onder voorwaarden)? Wanneer je voor 1 oktober jouw intentie bij de Belastingdienst registreert, kan dit zelfs met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

Bedrijfsfusie

Van een fusie is sprake als een bedrijf wordt overgenomen of bijvoorbeeld twee bedrijven samengaan. Een fusie kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Een daarvan is de bedrijfsfusie. Bij een bedrijfsfusie draag je niet jouw aandelen over, maar draagt jouw bv de onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan over. Als vergoeding ontvangt jouw bv dan aandelen in de overnemer.

Bedrijfsfusie zonder belastingheffing

In beginsel is de bv bij een bedrijfsfusie vennootschapsbelasting verschuldigd over het verschil tussen de waarde van de ontvangen aandelen en de fiscale boekwaarde van de overgedragen onderneming. Het is echter ook mogelijk om dit, onder voorwaarden, fiscaal geruisloos te doen. Grofweg betekent dit dat de onderneming door de overnemer wordt voortgezet tegen dezelfde fiscale boekwaarden en dat geen vennootschapsbelasting verschuldigd is.

Tip!

Een bedrijfsfusie kan ook gebruikt worden om een holdingstructuur te creëren.

Let op!

Een fusie, maar ook het creëren van een holdingstructuur, is ook op andere wijze mogelijk, zoals door middel van een aandelenfusie. Laat daarom altijd aan de hand van jouw feitelijke situatie beoordelen of de bedrijfsfusie de meest aangewezen weg is voor jou.

Terugwerkende kracht tot begin 2022

Voldoe je aan de voorwaarden voor een fiscaal geruisloze bedrijfsfusie, dan kan dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. Je moet daarvoor vóór 1 oktober 2022 jouw intentie bij de Belastingdienst registreren.

Tip!

Twijfel je nog? Registreer dan wel jouw intentie bij de Belastingdienst. Als je dan besluit tot een fiscaal geruisloze bedrijfsfusie, dan kan dat in ieder geval nog, onder voorwaarden, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022. Je hebt dan tot en met 31 maart 2023 om de bedrijfsfusie tot stand te brengen.

Let op!

Is het boekjaar niet gelijk aan het kalenderjaar, dan gelden niet de hiervoor genoemde data. Registreren van de intentie moet dan binnen negen maanden na het boekjaar en de bedrijfsfusie moet dan binnen vijftien maanden na het boekjaar tot stand zijn gekomen.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Bedrijfsovername en fusie

Bedrijfsovername en fusie

Een fusie of bedrijfsovername heeft financieel, fiscaal en juridisch grote gevolgen. Daarom is het verstandig om onze specialisten in te schakelen.
Accountant Zwaagdijk

Accountant Zwaagdijk

Ben je benieuwd of je het maximale haalt uit jouw financiële administratie, of je genoeg doet aan verzuimpreventie of hoe jij er financieel voor staat wanneer je met pensioen gaat? Onze accountants en specialisten kunnen je adviseren en ondersteunen in elke fase van het ondernemerschap. Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal, denken met je mee en proberen samen met jou alles uit jouw onderneming te halen. Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?
Belastingadviseur

Belastingadviseur

  • Heerhugowaard
  • 32-40 uur
  • WO Fiscaal Recht/Fiscale Economie
Bart Goemans

Bart Goemans

Jurist

Mogelijkheden coronabelastingschulden

Mogelijkheden coronabelastingschulden

09-03-2023

Vanaf 1 oktober 2022 dien je tijdelijk uitgestelde belastingschulden door de coronacrisis te gaan aflossen. Heb je financiële mogelijkheden om het af te lossen? Dan kan het financieel aantrekkelijk zijn om je schulden eerder af te lossen. Heb je moeite om aan deze aflossingsverplichting te voldoen? Dan zijn er mogelijkheden.